17-12-2015

Belastingvoordeel voor 2016

Hebt u al het nodige gedaan om uw belastingvoordeel voor 2016 te optimaliseren?

In België bedraagt het gemiddelde pensioen op dit ogenblik 1130,50 EUR per maand voor loontrekkenden en 814 EUR voor zelfstandigen. Om uw huidige levensstandaard te kunnen behouden, is het dus sterk aangeraden om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen, via een verzekering van de 3e pijler, dat wil zeggen pensioensparen en/of lange termijnsparen.

_ Wat zijn de voordelen?

Dankzij een aanvullend pensioen geniet u:

  • een onmiddellijk fiscaal voordeel: 30 % van de gestorte premies;
  • een volledige bescherming van uw netto-premie;
  • een gewaarborgde basisinterestvoet;
  • een sneeuwbaleffect (dat het kapitaal laat renderen);
  • de mogelijkheid om de stortingen te spreiden;
  • een voordelige fiscale belasting afgehouden op uw 60ste verjaardag (onder wettelijke voorwaarden);
  • en in pensioensparen, de vrijstelling van de premietaks van 2 %.

Pensioensparen

Stort vóór 31 december 940 EUR in uw contract pensioensparen en geniet een fiscale vermindering van 282 EUR in 2016

Lange termijnsparen

Spaar het maximum vrij te stellen bedrag van 2260 EUR (afhankelijk van uw beroepsinkomsten) om een fiscaal voordeel van 678 EUR in 2016 te genieten

We kunnen samen uw situatie eens onder de loep nemen en de oplossing bepalen die het best beantwoordt aan uw behoeften!

Oudere nieuwsberichten