DKV Smile & tandzorg

DKV Smile
Worden terugbetaald tegen 80%1 na tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering:
 In het eerste verzekeringsjaar:
Conserverende behandelingen tot een maximum van € 300
 In het tweede verzekeringsjaar:
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen (tandimplantaten, kroon- en
brugwerk, inlay, onlay, … ) tot maximum € 700 samen, met een beperking tot € 250 voor orthodontische
behandelingen en tot € 250 voor parodontale behandelingen.
 In het derde verzekeringsjaar:
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum € 1.200 samen,
met een beperking tot € 500 voor orthodontische behandelingen en tot € 500 voor parodontale
behandelingen.
 Vanaf het vierde verzekeringsjaar:
Conserverende, orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen tot maximum € 1.500 samen,
met een beperking tot € 750 voor orthodontische behandelingen en tot € 750 voor parodontale
behandelingen.
 Voor orthodontische behandelingen geldt een maximum van € 1.500 voor de ganse duur van het contract.
Voor parodontale behandelingen geldt een maximum van € 1.500 voor de ganse duur van het contract.
Verzekerbaar  Instapleeftijd: alle verzekerbare personen t.e.m. 69 jaar
 Medisch beoordeeld en aanvaard zijn
 Woon- en vaste verblijfplaats in België
 Aangesloten zijn bij en de voordelen van de Belgische sociale zekerheid genieten
Wachttijd  12 maanden: orthodontische, parodontale en prothetische behandelingen
Territorialiteit  België
Opzeg  Klant: jaarlijks
 DKV: geen, behalve de rechten voorzien door de wettelijke bepalingen
Specificatie  DKV Smile heeft een uitsluitend ambulant karakter.
 Wanneer door de verzekerde persoon gedurende het verzekeringsjaar voorafgaand aan de verstrekking geen
raadpleging bij een tandheelkundige heeft plaatsgevonden, worden de kosten van tandzorg van die verzekerde
persoon terugbetaald tegen 50% per verzekeringsgeval.
 DKV Smile wordt afgesloten op basis van een administratieve vragenlijst in te vullen door de
verzekeringstussenpersoon en een medische vragenlijst in te vullen door de kandidaat-verzekerde.
 Indien er meer dan drie tanden ontbreken en/of vervangen zijn, kunnen wij u geen DKV Smile aanbieden maar
verwijzen u graag naar ons plan Tandzorg. Hiervoor vragen we een uitgebreid onderzoek door uw tandarts. Uw
verzekeringstussenpersoon kan u de procedure uitleggen.
1 Bij niet-tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering blijft de terugbetaling tegen 80% behouden.

Plan Tandzorg
Worden terugbetaald tegen 80%1 na tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering:
 conserverende, orthodontische, parodontale behandelingen
 prothetisch herstel (tandimplantaten, kroon- en brugwerk, inlay, onlay, …).
tot een jaarlijks plafond per verzekerde persoon van:
 € 1.039,20 voor het 1e verzekeringsjaar
 € 2.078,40 voor het 2e verzekeringsjaar
 € 3.637,19 voor het 3e verzekeringsjaar
 € 5.195,98 vanaf het 4e verzekeringsjaar en volgende verzekeringsjaren.
Worden terugbetaald tegen 80%1 na tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering:
 na wachttijd van 12 maanden:
 parodontale behandelingen:
 met een maximum van € 1.039,20 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
 met een maximum van € 5.195,98 voor de ganse duur van het contract.
 na wachttijd van 36 maanden:
 orthodontische behandelingen:
 met een maximum van € 1.039,20 per verzekerde persoon en per verzekeringsjaar
– met een maximum van € 5.195,98 voor de ganse duur van het contract.
Verzekerbaar  Instapleeftijd: alle verzekerbare personen t.e.m. 69 jaar
 Medisch beoordeeld en aanvaard zijn
 Woon- en vaste verblijfplaats in België
 Aangesloten zijn bij en de voordelen van de Belgische sociale zekerheid genieten
Wachttijd  12 maanden: parodontale behandelingen
 36 maanden: orthodontische behandelingen
Territorialiteit  België
Opzeg  Klant: jaarlijks

 Wanneer door de verzekerde persoon gedurende het verzekeringsjaar voorafgaand aan de verstrekking geen
raadpleging bij een tandheelkundige heeft plaatsgevonden, worden de kosten van tandzorg van die verzekerde
persoon terugbetaald tegen 50%.
 Plan Tandzorg wordt afgesloten op basis van een administratieve vragenlijst https://dkv-care.dkv.be in te vullen
door de verzekeringsbemiddelaar en een medische vragenlijst in te vullen door de tandheelkundige.
 De kosten van dit onderzoek zullen door DKV rechtstreeks aan de tandheelkundige worden vergoed.
1 Bij niet-tussenkomst van de Belgische wettelijke ziekteverzekering blijft de terugbetaling tegen 80% behouden.

beugel tanden