27-04-2016

Hoe reageren bij een verkeersongeval?

Iedereen kan tijdens eender welke verplaatsing het slachtoffer worden of de getuige zijn van een verkeersongeval.
Wat moet men dan doen? En wat als er gekwetsten zijn of als men enkel getuige is?

Enkele basisregels

 • Wat de toestand ook is, tracht uw koelbloedigheid te bewaren. Een ongeval is een stresserende of traumatiserende gebeurtenis voor alle partijen, ongeacht of u in uw recht bent of niet. Hetzelfde geldt voor de getuigen. Relativeer de situatie en bekijk de toestand zo objectief mogelijk.
 • Denk aan uw veiligheid, aan de veiligheid van de slachtoffers of van de personen die ter plaatse zijn. Een ongeval geeft vaak aanleiding tot een ander ongeval, vooral wanneer de veiligheid onvoldoende aandacht heeft gekregen.
 • Maak een evaluatie van de toestand:
  – Zijn er gekwetsten? Hoeveel? Hoe oud zijn ze? Zijn het zware letsels?
  – Is er enkel materiële schade?
  – Bestaat er een risico voor de veiligheid (bvb. brandgevaar, ontploffingsgevaar?)
 • Als er gekwetsten zijn: verwittig zo snel mogelijk de hulpdiensten en de politie of zorg ervoor dat iemand dit doet (nr 112).

3 situaties waarin u zich zou kunnen bevinden

Situatie 1
U bent het slachtoffer van een verkeersongeval, er zijn geen gekwetsten maar enkel materiële schade

 • Trek uw fluo veiligheidshesje aan en zorg dat de andere passagiers dit ook doen.
 • Breng de andere passagiers in veiligheid (op de autosnelweg, achter de vangrails).
 • Zorg ervoor dat de plaats van het ongeval goed zichtbaar is (noodknipperlichten, veiligheidsdriehoek op 50m).
 • Verplaats de wagens die betrokken zijn in het ongeval, of laat ze verplaatsen, zodat de weg vrijgemaakt wordt, maar duidt hun positie op de weg aan met krijt, evenals de remsporen en de plaats van de brokstukken.
 • Verzamel de getuigenissen. Vraag de naam en adresgegevens van de getuigen en ga na wie eventueel een getuigenis wil afleggen.
 • Vul uw Europees Aanrijdingsformulier in. Laat de politie komen indien de twee partijen geen minnelijke schikking kunnen vinden. Verwittig in elk geval de politie indien de tegenpartij onder invloed van alcohol of drugs rijdt of indien haar autodocumenten niet in orde zijn.
 • Maak indien mogelijk foto’s die u kunt voegen bij uw aangifte.
 • Nadat u de aangifteformulieren ingevuld en ondertekend hebt, verwittigt u uw bijstandsmaatschappij indien uw voertuig niet meer rijklaar is, zodat zij u zo snel mogelijk een pechverhelper kunnen sturen.
 • Maak uw aangifteformulier zo snel mogelijk over aan uw verzekeraar.

Situatie 2
U bent het slachtoffer van een verkeersongeval en er zijn gekwetsten 

 • In dit geval is het absoluut noodzakelijk om eerst te denken aan de hulpverlening aan de gekwetsten, en dus om de 112 op te bellen. Geef zo nauwkeurig mogelijk de plaats aan van het ongeval, beschrijf de nodige hulp (of het type letsels), het aantal gekwetsten of personen in nood.
 • Bij lichamelijke letsels moet de politie ter plaatse komen om een verslag op te maken.
 • Volg nadien de aanbevelingen die hierboven in punt 1 vermeld worden, maar verplaats de voertuigen niet zelf. Dit zal pas mogen gebeuren nadat de slachtoffers door de hulpdiensten weggehaald zijn en de politie een verslag heeft opgemaakt.
  Hulp aan de gekwetsten 
  • stel de gekwetsten gerust en zeg hen dat de hulpdiensten verwittigd zijn;
  • indien het lichte kwetsuren betreft en het slachtoffer zich kan verplaatsen, brengt u hem/haar in veiligheid;
  • indien het zware kwetsuren betreft, mag u het slachtoffer niet verplaatsen, behalve indien er een onmiddelijk gevaar dreigt van brand, ontploffing, instorting, ed.;
  • indien de persoon bij bewustzijn is, stelt u hem/haar gerust, stel vragen zodat hij/zij bij bewustzijn blijft. Zorg ervoor dat de gekwetste vrij kan ademen en breng hem/haar een deken zodat hij/zij geen kou kan vatten.
  • indien u of andere getuigen een opleiding heeft gevolgd van medische hulpverlener, kunnen eventueel de eerste zorgen toegediend worden.
   Nota: verwijder nooit de helm van een gekwetste motorrijder!

   

  Situatie 3
  U bent getuige van een ongeval

  • Denk eerst en vooral aan uw eigen veiligheid voordat u de plek van het ongeval betreedt (parkeer uw voertuig langs de kant en zet de noodknipperlichten aan, trek uw veiligheidshesje aan, begeef u op de weg enkel wanneer u zeker bent dat geen ander voertuig voor u een gevaar zou kunnen zijn).
  • Maak een evaluatie van de toestand zoals hierboven beschreven in de inleiding.
  • Wees zeker dat iemand de hulpdiensten belt indien er gekwetsten zijn . Zie de procedure voor de hulp aan gekwetsten hierboven.
  • Stel indien mogelijk een veiligheidsperimeter in rond de plaats van het ongeval.
  • Vraag aan andere getuigen om u te helpen om het naderend verkeer rond de plaats van het ongeval te doen vertragen of te stoppen.
  • Bij de aangifte van het ongeval: bied u bij de betrokken partijen spontaan aan als getuige indien u het ongeval hebt zien gebeuren.
   Belangrijk om te weten
   Wegcode: Elke persoon die betrokken is in een ongeval moet ter plaatse blijven zodat een aangifte kan plaatsvinden.
   Strafwetboek: Elke persoon is verplicht om een andere persoon te helpen in geval van nood of levensgevaar.

   Laatste goede tip: zorg ervoor dat er steeds een blanco Europees Aanrijdingsformulier in de wagen aanwezig is, evenals een schrijfklare pen en een kleine hoeveelheid krijt !

Oudere nieuwsberichten