07-11-2017

Info inschrijving bromfiets of vierwieler.

 

Alle bromfietsen en lichte vierwielers die na 31 maart 2014 in België in het verkeer werden gebracht, dienen verplicht te worden ingeschreven.
Sinds 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor voertuigen die vóór bovenvermelde datum gebruikt worden in het verkeer.
Voor deze laatste groep werd een regularisatieprocedure voorzien, die afloopt op 11 december 2017.
Je hebt nog tot 10 december de tijd om je voertuig te regulariseren.

Visual bromfiets

Oudere nieuwsberichten