Groepsverzekering

De groepsverzekering is een verzekering waarbij de onderneming in het voordeel van alle personeelsleden of van een deel daarvan extralegale pensioenvoordelen opbouwt bij een verzekeringsmaatschappij.

Het hoofddoel  = financieren van een aanvullend pensioen bovenop het wettelijke pensioen.

Daarnaast is het mogelijk om aanvullende waarborgen   te voorzien in het plan.
Bijvoorbeeld: een uitkering bij overlijden, invaliditeit,  “ vrijstelling van premiebetaling” .

Dit is voor de werkgever een middel om werknemers extra- legaal te belonen en/of te binden tegen een kostprijs die interessanter is dan de kostprijs van een loonsverhoging.

Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.

Heeft u verdere vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen met ons.

Steeds tot uw dienst, wij helpen u graag.