21-03-2016

Onleesbare nummerplaat

Met dit weer op de baan kan je auto er al vlug vuil uitzien. Zorg er steeds voor dat je nummerplaat goed leesbaar is. Er kan namelijk een fikse boete voor gegeven worden.

De nummerplaat en zijn afbeelding moeten altijd zichtbaar  zijn en overdag bij helder weer leesbaar van op een afstand van minimaal 40 meter. Die afstand voor de leesbaarheid is slechts 30 meter voor kleinere nummerplaten en 20 meter voor nummerplaten van motorfietsen.

Kort samengevat, schrijft de wet het volgende voor:

  • De lading van een auto mag nooit de lichten, de reflectoren en de nummerplaat aan het oog onttrekken.
  • Enkel de originele gaten in de nummerplaat mogen worden gebruikt om deze te bevestigen, het boren van bijkomende gaten is streng verboden.
  • De nummerplaten moeten zichtbaar en leesbaar zijn. Het is daarom verboden in de buurt ervan andere letters, cijfers of andere tekens te bevestigen die verwarring kunnen scheppen en de leesbaarheid kunnen verminderen.
  • Het is uiteraard verboden wijzigingen aan te brengen aan nummerplaten, met name door ze te bedekken met om het even welk materiaal, ook al is dat doorzichtig !

Deze strenge maatregelen worden gerechtvaardigd door de wil:

  • te streven naar eerlijkheid tegenover andere bestuurders die bijvoorbeeld tijdens een controle of bij overdreven snelheid worden geregistreerd door een radar ;
  • te vermijden dat iemand die een overtreding begaat of vluchtmisdrijf pleegt, niet meer kan worden opgespoord.

 

 

Oudere nieuwsberichten