09 376 14 11
Boek uw afspraak

Kent u de gevolgen indien u arbeidsongeschikt wordt?

Laatste update: 15-02-2023

De laatste tien jaar heeft België een sterke groei gekend wat betreft het aantal afwezige werknemers. Hoewel het aantal langdurige afwezigen in 2018 stagneerde, steeg het globale percentage toch. Dat was te wijten aan een toename van het aantal korte afwezigheden.

Een tweede vaststelling is dat vooral de psychische aandoeningen, denken we hierbij maar aan een burn-out, depressie of chronische vermoeidheid, een forse toename gekend hebben en misschien wel de hoofdreden zijn van langdurige afwezigheid bij werknemers en zelfstandigen.

Economische gevolgen

Een ziekte of psychische aandoening kan iedereen overvallen, vandaar dat u even dient stil te staan bij de mogelijke gevolgen hiervan voor uw inkomen en levensstandaard. Het merendeel van de Belgische bevolking weet helaas niet welk inkomen ze overhouden bij arbeidsongeschiktheid en het hoeft weinig betoog dat sommige psychische aandoeningen al gauw enkele maanden kunnen duren.

De wettelijke tussenkomst van het ziekenfonds bedraagt tijdens het eerste jaar 1 slechts 60% van het brutoloon. Daarenboven is dit brutoloon ook nog eens begrensd. Vanaf het tweede jaar daalt dit percentage naar 55% voor alleenstaanden en 40% voor samenwonenden. Kortom, de sociale zekerheid alleen volstaat niet!

Gewaarborgd inkomen

Het beperken van het langdurig uitvallen van werknemers kan alleen door het nemen van structurele maatregelen. Desalniettemin kan u zich ook indekken tegen de gevolgen door het afsluiten van een polis ‘Gewaarborgd Inkomen’.

Voor de dekking zijn twee begrippen van belang: de fysiologische en economische invaliditeit. Bij het eerste begrip wordt aan het letsel een bepaalde graad van invaliditeit toegekend 2, bijvoorbeeld 10%. De economische invaliditeit gaat een stapje verder en koppelt dit aan de vermindering van uw arbeidscapaciteit. Dat wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met uw beroep. Het verlies van een pink zal voor een pianist vanzelfsprekend zwaarder doorwegen dan voor een advocaat.

De verzekering Gewaarborgd Inkomen zorgt voor een uitkering bovenop hetgeen u ontvangt via de sociale zekerheid, waardoor uw inkomensverlies opgevangen wordt. U dient zich er van bewust te zijn dat er tussen de verzekeraars heel wat verschillen bestaan qua maximale bedragen, wachttijd 3 of minimale percentages fysiologische/economische ongeschiktheid om recht te hebben op een vervangingsinkomen. Enige voorzichtigheid is dus wel aan de orde.

In huidige tijden is het voor werkgevers ook interessant om eens na te denken over een polis gewaarborgd inkomen voor haar personeel als extralegaal voordeel, naast de bekendere groepsverzekering, maaltijdcheques en hospitalisatie. Op deze manier kunnen ze zich onderscheiden van andere werkgevers, hun personeel een nuttig geschenk geven en het is fiscaal interessant.

Omzetverzekering

Wist u dat u ook de omzet van uw onderneming veilig kan stellen indien u als zaakvoerder 4 ten gevolge van ziekte of een ongeval niet kan werken? De omzetverzekering zorgt voor een maandelijkse uitkering (tot maximaal 60% van de omzet) aan uw vennootschap. Daarenboven kan de premie fiscaal afgetrokken worden als beroepskost. De omzetverzekering en een polis gewaarborgd inkomen zijn perfect te combineren.

Uit voorgaande blijkt dat een polis gewaarborgd inkomen maatwerk is. Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende afspraak om uw persoonlijke situatie te bekijken. Dan zorgen wij voor uw gemoedsrust!

  1. Na de eerste maand die door uw werkgever voor 100% betaald wordt
  2. Dit gebeurt via de Officiële Belgische Schaal (OBSI)
  3. De periode vanaf de arbeidsongeschiktheid waarin de verzekeringsmaatschappij geen uitkering betaalt
  4. De zaakvoerder in kwestie moet wel de “sleutelfiguur” zijn, hij staat in voor het grootste deel van de omzet

Uw contactpersonen

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Yuliia Krasnopolska Yuliia Krasnopolska

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 49