09 376 14 11
Boek uw afspraak

De ene autoverzekering is de andere niet

Laatste update: 15-02-2023

De hoofdwaarborgen in een autoverzekering kent u ongetwijfeld: kort samengevat dekt de waarborg BA (Burgerlijke aansprakelijkheid) de schade aan derden en een omniumverzekering de schade aan uw eigen voertuig. Deze basiswaarborgen worden vaak aangevuld met bijstand in geval van pech en/of een dekking rechtsbijstand, al dan niet in een afzonderlijke polis bij een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar. In dit artikel gaan we dieper in op de concrete inhoud van de omniumverzekering. U zal merken dat de ene autoverzekering de andere niet is!

Onderscheid kleine en grote omnium

Vooreerst dient u de volledige/grote omnium van de beperkte/kleine omnium te kunnen onderscheiden. Beiden dekken schade aan uw voertuig maar een beperkte omnium komt slechts tussen voor:

  • Glasbreuk
  • Natuurrampen (overstroming, hagel, …)
  • Brand
  • Diefstal
  • Aanrijding met dieren

Het grote verschil met de volledige omnium is dat bij een grote omnium ook de eigen schade gedekt is. Bij een kleine omnium is dat niet het geval. Bijvoorbeeld: u rijdt achteruit en raakt een paaltje.

Let op! Een volledige omnium dekt niet alles. Zo zullen constructiefouten en mechanische defecten uitgesloten zijn. Bijvoorbeeld: een defect in het (open) dak van de wagen waardoor er water binnensijpelt met schade aan het interieur als gevolg.

Photo by Will Creswick

Vrijstelling of eigen risico

Ook op het vlak van de vrijstelling zijn er verschilpunten. Een vrijstelling (ook franchise of eigen risico genoemd) is het bedrag dat te uwen laste blijft. Bij een beperkte omnium zal de verzekeraar normaal geen vrijstelling hanteren. Bij een volledige omnium is dat wel het geval op de waarborg eigen schade (niet op brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding dieren) en geven de verzekeringsmaatschappijen u vaak de keuze tussen een vaste vrijstelling of een Engelse vrijstelling1. Bij deze laatste, valt de vrijstelling weg indien uw schade boven een bepaald bedrag ligt, in tegenstelling tot de vaste vrijstelling waarbij dit niet het geval is. Een voorbeeldje:

Bart heeft een schadegeval met zijn wagen en de schade bedraagt € 1.000. Hij heeft gekozen voor een Engelse vrijstelling van € 750,00 bij maatschappij X. Aangezien het bedrag boven de grens van € 750,00 ligt, valt de vrijstelling weg en hoeft Bart dus zelf niets te betalen. Indien Bart had gekozen voor een vaste vrijstelling van € 750,00 (goedkoper qua verzekeringspremie) viel de vrijstelling niet weg en bleef die € 750,00 ten laste van Bart.

Specifieke dekkingen en aandachtspunten in de omniumverzekering

Zoals bij elke verzekering het geval is, verschillen de voorwaarden heel sterk van maatschappij tot maatschappij. Bij de omniumverzekering is dat niet anders. We pikken er enkele uit ter illustratie en bekijken achtereenvolgens de schade door aanrijding met dieren, het tanken van verkeerde brandstof en de schade aan kabels & leidingen.

Aanrijding met dieren

We situeren ons in de beperkte omnium. De aanrijding met dieren is één van de dekkingen die hierin standaard opgenomen is, maar laat u niet vangen. De tussenkomst van de verzekeraar is vaak afhankelijk van de concrete situatie. Stel dat u een dier raakt en daarna de controle verliest en vervolgens in de gracht terechtkomt. De aanrijding met het dier is door de maatschappijen verzekerd maar niet elke verzekeraar dekt ook de gevolgschade (aanrijding van een geparkeerd voertuig, tegen een lantaarnpaal rijden, …). Voor sommige verzekeringsmaatschappijen maakt het bij de gevolgschade zelfs uit welk dier u precies hebt aangereden. Er zal bijvoorbeeld dekking zijn bij de aanrijding van een rund maar niet bij een hond of kat. Kortom, u zoekt best een maatschappij die zowel de directe als indirecte schade dekt, zonder bijkomende voorwaarden.

Schade aan elektrische kabels en leidingen

We blijven in de dierenwereld en kleine omnium. Een specifiek onderdeel in de mini-omnium is vaak de dekking voor dieren die de motorruimte binnendringen en daar schade veroorzaken door het knagen aan elektrische kabels, leidingen of isolatie. Deze dekking klinkt vergezocht maar komt in de praktijk toch meer voor dan u denkt. Vanzelfsprekend kijkt u best eerst na of de dekking weldegelijk inbegrepen is. Daarenboven is het opvallend dat bepaalde verzekeraars specifiek ‘marters’ vermelden terwijl andere maatschappijen in het algemeen spreken over ‘een dier’ dat schade veroorzaakt in de motorruimte.
Bijkomend aandachtspunt: een marterverjager kan nuttig zijn om schade te voorkomen maar dit zal niet door de maatschappij terugbetaald worden.

Tanken van verkeerde brandstof

U bent verstrooid (of nog niet helemaal vertrouwd met de nieuwe benamingen) en tankt per ongeluk de verkeerde brandstof in uw wagen. Komt mijn verzekering hiervoor tussen? Indien u een dekking bijstand hebt afgesloten dan zal u hierop hoogstwaarschijnlijk beroep kunnen doen. Minder duidelijk is een eventuele tussenkomst van de maatschappij onder de volledige omnium. Verschillende verzekeraars verlenen geen dekking voor schade veroorzaakt door het tanken van verkeerde brandstof. Indien er wel dekking is, dan wordt dit vaak nog eens gekoppeld aan een bijkomende vereiste. Sommige verzekeringsmaatschappijen vermelden concreet dat er enkel tussenkomst is indien er niet met de wagen werd verder gereden. Bij anderen is er dekking voor de mechanische schade als de bestuurder weg rijdt en nog andere verzekeraars vermelden helemaal niets extra.

Ga voor zekerheid en laat u bijstaan

U leest het, de inhoud van de dekkingen verschilt van maatschappij tot maatschappij. Het is dus van belang om verder te kijken dan alleen de premies en ervoor te zorgen dat u bij een schadegeval niet in de kou blijft staan. Vertrouw daarom op Huysman. Onze experten kunnen u meer informatie geven omtrent de mogelijke dekkingen, voorwaarden vergelijken en u de beste oplossing voor uw concrete situatie voorstellen.

1) Opgelet! Niet elke maatschappij kan een Engelse vrijstelling aanbieden. Vaak zal de verzekeraar ook vragen om naar een geconventioneerde garage of erkende hersteller te gaan.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-02-2023 Wat dekt een basis rechtsbijstandverzekering?

Geen juridische zorgen dankzij een rechtsbijstandsverzekering

Het is slim om beroep te doen op een aanvullende rechtsbijstandsverzekering. Wat ben je er concreet mee? Ontdek het in dit artikel.

Lees verder
15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder
Poetshulp in huis
30-11-2023 Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

In sommige gevallen is het afsluiten van een verzekering wettelijk verplicht en hebt u niet de keuze om u al dan niet te beschermen.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10