09 376 14 11
Boek uw afspraak

Een arbeidsongeval, beter voorkomen dan genezen.

Laatste update: 15-02-2023

Uitglijden op een natte vloer, op weg naar het werk met de fiets vallen, de controle over een machine verliezen, … Een arbeidsongeval is snel gebeurd! Het risico en de gevaren zijn afhankelijk van de sector maar onderstaande tips en opmerkingen kunnen u, ongeacht uw activiteit, heel wat narigheid besparen.

Een kleine opfrissing: wat is een arbeidsongeval?

“Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”.

Wat vast staat is dat er sprake moet zijn van een plotselinge gebeurtenis en dat er een verband moet zijn tussen de gebeurtenis en het letsel. Ook een ongeval op weg naar of van het werk, is een arbeidsongeval. Het ongeval moet wel gebeurd zijn op het normale traject.

Beter voorkomen dan genezen

Deze zegswijze geldt zeker en vast voor arbeidsongevallen. Een ongeval brengt namelijk hoge kosten met zich mee, de één al iets meer voor de hand liggend dan de andere. Er wordt dan ook vaak gezegd dat preventie zichzelf betaalt.

Indien een risico niet voorkomen kan worden, zal de volgende stap automatisch het evalueren van de risico’s zijn.
Waar moet ik dan rekening mee houden?

  • Is het waarschijnlijk dat een schade zich voordoet?
  • Is er vaak blootstelling aan het gevaar?
  • Wat is het gevolg indien de schade zich voordoet? Wat is de ernst?

Afhankelijk van voorgaande vragen kan u een goede inschatting maken van het risico. Grotere risico’s dienen vanzelfsprekend meer en sneller aandacht te krijgen dan kleinere gevaren.
Welke maatregelen moet ik nemen?

  • Een put volledig dichten is onomstotelijk efficiënter dan een bord zetten met de tekst: “Let op, put!”. Probeer de gevaren aan te pakken aan de bron en waar mogelijk volledig uit te schakelen.
  • Indien de vorige stap niet (volledig) mogelijk is, schakel dan over naar beschermingsmiddelen. Collectief heeft hier voorrang op persoonlijk.
  • Signalisatie en instructies worden te vaak als oplossing gebruikt terwijl ze eigenlijk pas onderaan in de hiërarchie voor komen.

Help! Er is een ongeval gebeurd!

De werkgever dient het ongeval binnen de 8 kalenderdagen aan te geven bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Niettemin raden wij aan om het ongeval meteen te melden.
Vervolgens hebt u (en eventueel uw interne preventieadviseur) de plicht om de omstandigheden en oorzaken van het arbeidsongeval te onderzoeken en de nodige stappen te ondernemen zodat dergelijk ongeval in de toekomst vermeden kan worden.

Let op: bij ernstige arbeidsongevallen (bijvoorbeeld ongevallen met een dodelijke afloop) zijn de verplichtingen van de werkgever zwaarder.

Als werknemer/slachtoffer hebt u eveneens een belangrijke rol! Wacht niet om een ongeval aan uw werkgever mee te delen, ook als u niet meteen pijn voelt. Het gebeurt namelijk vaak dat een ongeval niet wordt aangegeven omdat het slachtoffer geen hinder ervaart.

Als de pijn een dag later toch opduikt en u pas dan aangifte doet, is de kans groot dat u aan de verzekeraar niet meer zal kunnen bewijzen dat het om een arbeidsongeval/arbeidswegongeval ging.

Tip: probeer altijd de gegevens van getuigen te bemachtigen. Dit kan u helpen bij uw bewijslast.

Voorbeeld: u rijdt na uw werk met uw fiets naar huis. Opeens opent de chauffeur van een geparkeerde auto zijn deur en u kan deze niet meer ontwijken. Op het eerste gezicht is er niet veel aan de hand. De chauffeur en enkele getuigen helpen u recht en u zet uw weg verder naar huis zonder aangifte aan uw werkgever te doen.

Bij het opstaan de volgende dag merkt u een scherpe pijn in uw rug. U beslist om alsnog aangifte te doen van uw val met de fiets. In dit voorbeeld is de kans groot dat de verzekeraar zal weigeren om tussenkomst te verlenen of tenminste vragen zal hebben omtrent de oorsprong van het ongeval. U zal een moeilijke bewijslast hebben, zeker zonder getuigen.

Even samenvatten…

  • Sluit een arbeidsongevallenverzekering af en zeker vóór de eerste werkdag van uw personeel.
  • Probeer de risico’s te beperken. Voorkomen is beter dan genezen. Preventie loont.
  • Doe onmiddellijk aangifte, zowel als werknemer en als werkgever.
  • Beschrijf duidelijk en gedetailleerd de omstandigheden van het ongeval.