09 376 14 11
Boek uw afspraak

Help! Een verkeersongeval met een buitenlands voertuig.

Laatste update: 15-06-2023

Een verkeersongeval is al vervelend genoeg, maar als de tegenpartij verzekerd is bij een buitenlandse verzekeraar kan het nog lastiger worden om uw schade te verhalen. Gelukkig zijn er binnen de Europese Unie regels die u als klant beschermen en die de schaderegeling vergemakkelijken. In dit blogartikel geven we u wat achtergrondinformatie, schetsen we het verloop van een schadedossier en leggen we u de meerwaarde van een rechtsbijstandsverzekering uit.

Het verloop van een schadedossier

In een schadedossier met een buitenlandse component zijn heel wat partijen betrokken. Via deze grafische voorstelling, aangevuld met enkele concrete tips, maken we u wat wegwijs in het verloop van een schadegeval.

Schematische weergave van het verloop van een schadedossier

Ongeval

Verzamel zoveel mogelijk informatie: gegevens van de tegenpartij, foto's, een volledig ingevuld aanrijdingsformulier (EAF), getuigen,... Elk detail kan een verschil maken!

Omnium of niet?

Omnium: uw eigen verzekeraar zal u vergoeden en zal nadien de kosten van de aansprakelijke tegenpartij proberen recupereren.
Geen omnium: u gaat naar de hersteller voor een bestek/offerte.

Aangifte en expertise

De verzamelde informatie wordt door ons overgemaakt aan de rechtsbijstandsverzekeraar die vervolgens alle partijen aanschrijft.

In de meeste gevallen zal de tegenpartij een expert aanstellen. Wij raden daarom aan om te wachten met de herstelling tot een expertise heeft plaatsgevonden.

In dringende gevallen kan u op eigen risico een herstelling laten uitvoeren. Van belang is dan om de beschadigde stukken goed te bewaren. De hersteller documenteert best zoveel mogelijk.

Oordeel van de tegenpartij omtrent de aansprakelijkheid

De tegenpartij gaat akkoord: de vergoeding volgt.
De tegenpartij gaat niet akkoord: indien de rechtsbijstandsverzekeraar zelf geen oplossing kan bekomen zal een rechtbank over de situatie moeten oordelen. Via de rechtsbijstand wordt dan een advocaat aangesteld.

In het geval het schadegeval met een buitenlands voertuig in België plaatsvond, zal een Belgische rechtbank bevoegd zijn. Gebeurde het ongeval in het buitenland dan zal de rechtbank van dat specifieke land een oordeel vellen. Of u al dan niet beroep kan doen op een Belgische advocaat hangt eveneens af van de plaats van het ongeval.

Het nut van een polis rechtbijstand

Bovenstaand overzicht toont aan dat de schadeafhandeling meestal niet eenvoudig is (aanslepende discussies, een reactie van de tegenpartij die lang op zich laat wachten, ...). Bijgevolg is het ten zeerste aangeraden om een goede verzekering rechtsbijstand af te sluiten.

De rechtsbijstandsverzekeraar staat in contact met de tegenpartij en stuurt indien nodig herinneringen of een aangetekende ingebrekestelling indien de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij nalaat om een antwoord te formuleren. Op die manier kan u als benadeelde zelfs een bijkomende vergoeding bekomen (per dag dat de wettelijke termijn verstreken is).

Uit ervaring weten wij dat er niet altijd tot een akkoord met de expert kan gekomen worden, zeker niet bij een totaal verlies. Via de polis rechtsbijstand kan u kosteloos een tegenexpert aanstellen die zo nodig bijkomende technische onderzoeken uitvoert.

Indien u het niet eens zou zijn met de visie van de rechtsbijstandsverzekeraar, dan kan u via deze polis ook een advocaat naar keuze aanstellen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de verzekeraar oordeelt dat het heel moeilijk wordt om de aansprakelijkheid van de tegenpartij te bewijzen. Bij een positief advies van de advocaat over de slaagkansen, kan deze overgaan tot de dagvaarding van de tegenpartij. De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan alle advocaatkosten ongeacht de uitkomst.1

Het nut van een makelaar?

Als makelaar vormen wij de brug tussen u en uw eigen verzekeringsmaatschappij. Gedurende het volledige schadeproces staan wij in contact met u, de verzekeraar en desgevallend de door u aangestelde advocaat. Onze ervaren schadebeheerders hebben kennis van het verzekerings-, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht.

Ons doel? U ontzorgen, steeds correct inlichten en uw rechten optimaal verdedigen.

Conclusie

Het belang van een goede rechtsbijstandsverzekering kan hier écht niet onderschat worden. Zonder hulp begint u namelijk aan een haast onmogelijke opdracht om uw schadegeval tot een goed einde te brengen. Niet enkel zijn schadedossiers met een buitenlandse tegenpartij complex, bovendien zijn de kosten meestal aanzienlijk (tegenexpert, advocaat, gerechtskosten, …).

Ter info: het wetgevende kader

De 4e Europese richtlijn motorrijtuigen werd in 2002 omgezet in Belgisch recht, namelijk in de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-wet). De regelgeving heeft als doel om de rechtspositie van de benadeelden bij een verkeersongeval met een buitenlandse component te versterken en om de schadeafhandeling te versnellen. De richtlijn geldt alleen binnen de EU, dus niet voor ongevallen met Britse of Zwitserse voertuigen.

Enkele belangrijke elementen:

  • De rechtstreekse vordering: dit betekent dat u als benadeelde rechtstreeks een schadevergoeding kunt eisen van de verzekeraar of de schaderegelaar van de aansprakelijke partij, zonder dat u aansprakelijke zelf moet aanspreken.
  • De schaderegelaar: dit is een persoon of organisatie die in elke lidstaat door de buitenlandse verzekeraar wordt aangesteld om de schadeclaim af te handelen.
  • Het informatiecentrum: dit is een instantie die in elke lidstaat wordt opgericht of erkend om de benadeelde te helpen bij het indienen van een schadeclaim en de identificatie van de tegenpartij. Het informatiecentrum moet alle relevante gegevens bewaren over de inschrijvingsnummers, de verzekeringspolissen, de verzekeraars en de niet-verzekerde voertuigen. Het informatiecentrum moet ook de naam en het adres van de eigenaar, de bestuurder, de houder en de verzekeraar van het betrokken voertuig meedelen aan de benadeelde die er een rechtmatig belang bij heeft2.
  • Redelijke termijn3 : dit zijn de wettelijke termijnen waarbinnen de verzekeraar of de schaderegelaar moet reageren op een schadeclaim en een voorstel tot schadevergoeding of voorschot moet doen.

1 Dit is de objectiviteitsclausule
2 Bijvoorbeeld indien het voertuig niet correct werd verzekerd en de benadeelde dus enkel van de aansprakelijke partij een vergoeding kan bekomen.
3 Artikel 13 en artikel 14 van de WAM-wet.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

22-02-2023 Invullen van een aanrijdingsformulier

Tips bij het invullen van een aanrijdingsformulier

Iedereen raakt vroeg of laat wel eens betrokken in een auto-ongeval. Een goed ingevuld Europees Aanrijdingsformulier zorgt voor een snellere afhandeling.

Lees verder
15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder
15-03-2023 Aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor tweewielers?

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor elektrische fietsen, speed pedelecs, hoverboards,…?

Ontdek voor welke voortbewegingstoestellen na 1 juni 2019 nog een verplichte verzekering geldt.

Lees verder

Meer nieuws