09 376 14 11
Boek uw afspraak

Het recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten breidt uit

Laatste update: 15-03-2023

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet, ben je doorgaans verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Bij overlijden van één van de kredietnemers, betaalt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) het krediet dat nog niet is vervallen, terug. Wil je een levensverzekering aangaan, dan moet je als kredietnemer voldoen aan een aantal voorwaarden betreffende jouw gezondheidstoestand.

Ook kanker speelt een grote rol in het al dan niet kunnen afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Hiervoor kwam de wetgever in 2020 echter tussen met het recht om vergeten te worden. Deze wet werd recentelijk uitgebreid.

Wat is het recht om vergeten te worden?

Voordat je een schuldsaldoverzekering kan afsluiten, ben je onder meer verplicht om de verzekeraar de nodige informatie te verstrekken over je gezondheidstoestand. Dit gaat over informatie inzake:

  • levensstijl;
  • chronische ziekte;
  • het uitoefenen van een risicovol beroep.

Op basis daarvan oordeelt de verzekeraar over de voorwaarden van de verzekering.

Initiële termijn van 10 jaar genezing

In januari 2020 voerde de wetgever echter het recht om vergeten te worden in, waardoor verzekeraars niet langer rekening mochten houden met kankers als de ex-kankerpatiënt al minstens 10 jaar geleden genezen werd verklaard. Een verzekeraar mag de schuldsaldoverzekering dus niet meer weigeren of bijkomende premies vragen.

Kortere termijnen dankzij recente wetswijziging

Met de komst van de wet van 30 oktober 2022, werd die de termijn van 10 jaar ingekort:

  • Met onmiddellijke ingang, wordt de termijn gewijzigd van 10 naar 8 jaar.
  • Voor personen die voor hun 21ste de diagnose kanker krijgen, wordt de termijn met onmiddellijke ingang ingekort van 10 naar 5 jaar.
  • Vanaf 2024 wordt de algemene termijn ingekort naar 5 jaar.

Deze regelgeving is in werking getreden op 27 november 2022.

Wanneer ben je ‘genezen’?

Vanaf 27 november kan je je dus beroepen op het recht om vergeten te worden wanneer je acht jaar genezen bent. Maar wat valt nu precies onder ‘genezen’? De wet verwijst hierbij naar “de datum waarop de actieve behandeling van de kankeraandoening werd beëindigd, in afwezigheid van een nieuwe opstoot van kanker”. Dat kan onder meer gaan over het stopzetten van radio- of chemotherapie of de beëindiging van chirurgische ingrepen. Bovendien mag je binnen de periode van acht jaar ook niet hervallen zijn. Heb je als verzekeringnemer een klacht over de toepassing van deze nieuwe regel? Dan kan je je altijd richten tot de Ombudsman Verzekeringen.

Uitbreiding naar Verzekering Gewaarborgd Inkomen

De leden van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, beslisten bovendien om het recht om vergeten te worden uit te breiden naar de Verzekering Gewaarborgd inkomen. Deze verzekering kan je afsluiten na het aangaan van een hypothecaire lening en beschermt je tegen inkomstenverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook voor het afsluiten van die verzekering is namelijk een medische acceptatie nodig. Dat recht uitbreiden, zorgt er niet alleen voor dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om probleemloos die verzekering af te sluiten, maar biedt ook een betere rentabiliteit van de portefeuille gewaarborgd inkomen van de verzekeraar. Door de wet van 30 oktober 2022 werd dit initiatief van Assuralia definitief in een wet omgezet.

Meer weten over het recht om vergeten te worden?

Huysman Verzekeringen staat steeds klaar met de het nodige advies.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

Poetshulp in huis
30-11-2023 Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

In sommige gevallen is het afsluiten van een verzekering wettelijk verplicht en hebt u niet de keuze om u al dan niet te beschermen.

Lees verder
22-05-2024 Verzekeringen bij bouwen

Zonder zorgen aan een bouwproject beginnen met de juiste verzekeringen.

Bij een bouwproject kan er heel wat mislopen, bij jou als bouwheer of bij derden. Het perfect samengestelde verzekeringspakket bespaart je de nodige kopzorgen.

Lees verder
15-02-2023 Wat dekt een basis rechtsbijstandverzekering?

Geen juridische zorgen dankzij een rechtsbijstandsverzekering

Het is slim om beroep te doen op een aanvullende rechtsbijstandsverzekering. Wat ben je er concreet mee? Ontdek het in dit artikel.

Lees verder

Meer nieuws