09 376 14 11
Boek uw afspraak

Het recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten breidt uit. Welke invloed heeft dat op jou?

Laatste update: 12-09-2022

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet, ben je doorgaans verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Bij overlijden van één van de kredietnemers, betaalt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) het krediet dat nog niet is vervallen, terug. Wil je een levensverzekering aangaan, dan moet je als kredietnemer voldoen aan enkele voorwaarden betreffende jouw gezondheidstoestand. Ook kanker speelt een grote rol in het al dan niet kunnen afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Hiervoor kwam de wetgever in 2020 echter tussen met het recht om vergeten te worden. Deze wet werd onlangs uitgebreid.

Wat is het recht om vergeten te worden?

Voordat je een schuldsaldoverzekering kan afsluiten, ben je onder meer verplicht om de verzekeraar de nodige informatie te verstrekken over je gezondheidstoestand. Dit gaat over informatie inzake: – levensstijl; – chronische ziekte; – het uitoefenen van een risicovol beroep. Op basis daarvan oordeelt de verzekeraar over de voorwaarden van de verzekering. In januari 2020 voerde de wetgever het recht om vergeten te worden in, waardoor verzekeraars niet langer rekening mogen houden met kankers, indien de ex-kankerpatiënt al minstens tien jaar geleden genezen werd verklaard. Een verzekeraar mag de schuldsaldoverzekering dus niet meer weigeren of bijkomende premies vragen.

Kortere termijn mogelijk

Omdat ziektebeelden niet allemaal gelijk zijn, hanteert de wetgever voor bepaalde kankers of aandoeningen een kortere termijn dan tien jaar om zich te beroepen op het recht om vergeten te worden. Hiervoor voegde de wetgever een bijkomend KB in met referentieroosters. Die referentieroosters worden op regelmatige basis geëvalueerd op basis van de medische vooruitgang.

Uitbreiding naar Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Op 8 februari 2021 beslisten de leden van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, om het recht om vergeten te worden uit te breiden naar de Verzekering Gewaarborgd inkomen. Deze verzekering kan je afsluiten na het aangaan van een hypothecaire lening en beschermt je tegen inkomstenverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook voor het afsluiten van die verzekering is namelijk een medische acceptatie nodig. Dat recht uitbreiden, zorgt er niet alleen voor dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om probleemloos die verzekering af te sluiten, maar biedt ook een betere rentabiliteit van de portefeuille gewaarborgd inkomen van de verzekeraar.

Wanneer ben je ‘genezen’?

Van zodra je tien jaar genezen bent, kan je je beroepen op het recht om vergeten te worden. Maar wat valt nu precies onder ‘genezen’? De wet verwijst hierbij naar “de datum waarop de actieve behandeling van de kankeraandoening werd beëindigd, in afwezigheid van een nieuwe opstoot van kanker”. Dat kan onder meer gaan over het stopzetten van radio- of chemotherapie of de beëindiging van chirurgische ingrepen. Bovendien mag je binnen de periode van tien jaar ook niet hervallen zijn. Heb je als verzekeringnemer een klacht over de toepassing van deze nieuwe regel? Dan kan je je altijd richten tot de Ombudsman Verzekeringen.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De uitbreiding van het recht om vergeten te worden trad in werking op 1 februari 2022.

Meer weten over het recht om vergeten te worden?

Huysman Verzekeringen staat steeds klaar met de het nodige advies.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

Poetshulp in huis
7-10-2020 Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

U verzekert zich, omdat u bescherming wilt tegen onverwachte gebeurtenissen. Sommige verzekeringen zijn echter verplicht door de overheid. Ontdek het hier.

Lees verder
3-03-2021 Verzekeringen bij bouwen

Zonder zorgen aan een bouwproject beginnen met de juiste verzekeringen.

Bij een bouwproject kan er heel wat mislopen, bij jou als bouwheer of bij derden. Het perfect samengestelde verzekeringspakket bespaart je de nodige kopzorgen.

Lees verder
2-06-2021 Wat dekt een basis rechtsbijstandverzekering?

Geen juridische zorgen dankzij een rechtsbijstandsverzekering

Het is slim om beroep te doen op een aanvullende rechtsbijstandsverzekering. Wat ben je er concreet mee? Ontdek het in dit artikel.

Lees verder

Meer nieuws