09 376 14 11
Boek uw afspraak

Het verschil tussen vermogensbeheer en vermogensplanning

Laatste update: 15-03-2023

Kent u het verschil tussen vermogensbeheer en vermogensplanning? Allicht niet. En u bent niet de enige. Toch is er wel degelijk een verschil. We lichten het graag even toe.

Vermogensbeheer of vermogensplanning

Een vermogensbeheerder is niet beter of slechter dan een vermogensplanner. Ze bieden gewoon andere diensten aan. Beide vertrekken immers vanuit hun eigen uitgangspunt en hun eigen expertise.

Wat verwacht u?

Ook als klant is het belangrijk te weten wat u precies wil. Een vermogensbeheerder kan u helpen om met de ‘juiste investeringen’ het ‘juiste’ rendement te behalen.

Een vermogensplanner gaat echter verder. Die peilt namelijk naar wat u precies wilt. Voor u uw vermogen gaat investeren, moet u namelijk weten wat u echt met dat vermogen wilt doen. Hoe ziet u uw financiële toekomst, en die van uw kinderen? Een vermogensplanner helpt u om die van A tot Z uit te tekenen. En hij begeleidt u over dat hele traject.

Wat doen ze dan precies?

Een vermogensbeheerder bekommert zich om wat uw vermogen kan opbrengen. Hij bekijkt hoe u samen met hem uw beleggingsportefeuille kunt samenstellen. Daarbij heeft hij oog voor rendement, maar ook diversificatie en spreiding van het risico. De vraag die voor hem centraal staat is: waar investeert u in? Hij streeft naar een maximaal rendement, volgt het resultaat op en stuurt bij indien nodig. Wat u later met die opbrengst doet, is voor de beheerder in feite niet zo van belang.

De vermogensplanner focust op waarom, hoe en wanneer u wilt investeren. Dat is immers voor iedereen anders. De planner vertrekt net vanuit uw toekomstvisie. Hij zoekt uit hoe u die plannen kunt realiseren. En helpt u op weg daar naartoe met de juiste investeringen. Het rendement is dus geen doel op zich, maar een middel om uw andere plannen te verwezenlijken.

Resultaten

De resultaten van beide dienstverleners worden dan ook op een heel andere manier beoordeeld. Zoals we al zeiden gaat het bij vermogensbeheer om rendement. Dat kan makkelijk beoordeeld worden. Zijn de rendementen die de beheerder heeft vooropgesteld ook werkelijk gehaald of blijven ze achter op de verwachtingen en beloftes? Dat oordeel staat eigenlijk los van de specifieke klant. Iedereen kan daarmee de resultaten van het vermogensbeheer evalueren.

Een vermogensplanner werkt voor iedere individuele klant een individueel traject uit. Alleen u kunt oordelen of hij voldoende rekening heeft gehouden met uw wensen en uw specifieke situatie.

Conclusie: naar de vermogensbeheerder of de vermogensplanner?

Een vermogensbeheerder en een vermogensplanner doen dus duidelijk andere dingen met uw vermogen. Beide zijn specialisten die zich op hun eigen manier over uw vermogen ontfermen.

Wilt u een expert die samen met u nadenkt over hoe u uw vermogen best inzet om uw toekomstplannen te kunnen verwezenlijken, dan gaat u beter langs bij de vermogensplanner. Hij helpt u om verstandige en bewuste keuzes te maken over jouw toekomst en houdt hierbij rekening met de totale financiële en familiale situatie.

Met een goed doordacht persoonlijk plan leg je immers de basis voor een lange periode van financiële gemoedsrust. De vermogensplanner waakt over het plan en stuurt bij op elk scharniermoment. Op zijn beurt zal hij doorverwijzen naar een vermogensbeheerder of liever nog verschillende internationale vermogensbeheerders om duidelijk afgelijnde delen uit uw portefeuille te stuwen naar de gewenste en vooropgestelde rendementen.

Zin in een gesprek?

Wilt u er meer over weten? Contacteer ons dan voor een gesprek.

Uw contactpersonen

Bart Van Hoorickx Bart Van Hoorickx

Financieel & fiscaal adviseur - Investeringsconsulent

Stuur een mail
M +32 476 26 95 96