09 376 14 11
Boek uw afspraak

Verplichte verzekering huurdersaansprakelijkheid

Laatste update: 16-10-2023

Huurder en verhuurder zijn allebei verplicht de nodige verzekeringen af te sluiten. Vanaf 2019 gelden er nieuwe regels, die we graag voor u op een rijtje zetten. In Vlaanderen en Wallonië zijn huurders wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Gewesten zijn bevoegd voor huurwetgeving

Huurwetgeving is een materie waarvoor de Gewesten bevoegd zijn. Dat betekent dat er aparte Vlaamse, Waalse en Brusselse regels bestaan. Gelukkig zijn die regelingen wel gelijkaardig.

Vlaanderen: verzekering huurdersaansprakelijkheid verplicht vanaf 2019

Als verhuurder in Vlaanderen moet u een brandverzekering afsluiten.

Als huurder moet u een huurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering moet op zijn minst brand en waterschade dekken. De verzekering is bedoeld als bescherming voor de verhuurder. Ze geeft de garantie dat eventuele schade aan zijn pand vergoed wordt.

Eigenlijk verandert er niet zo heel veel. De meeste huurovereenkomsten bevatten nu al een clausule die de huurder verplicht zo’n verzekering af te sluiten. Nieuw is alleen dat de huurder vanaf 1 januari 2019 ook wettelijk verplicht is de verzekering af te sluiten.

De verhuurder kan er voor kiezen een clausule van afstand in het contract te zetten. In dat geval moet de huurder geen verzekering afsluiten, maar doet de verhuurder dit zelf. Hij rekent dan wel die kost aan de huurder door.

Bent u zelf huurder? Lees dan het contract goed na, zodat u weet welke verplichtingen u zeker moet nakomen.

Wallonië: verzekering huurdersaansprakelijkheid al verplicht

In Wallonië zijn huurders al langer verplicht om een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Brussel: geen verplichting

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de huurder niet verplicht een huurderaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Althans niet volgens de regels van de overheid. Als de verhuurder de verplichting als voorwaarde in het huurcontract zet, moet de huurder natuurlijk wel een verzekering nemen.

Drie tips voor verhuurders

Wat moet u doen als verhuurder?

  • Stel een duidelijk contract op. Neem voor de zekerheid de verplichting tot het afsluiten van een verzekering uitdrukkelijk in de huurovereenkomst op. Zeker als u een woning in Brussel verhuurt, daar is de huurder immers niet wettelijk verplicht om dat te doen.
  • Sluit zelf alle verplichte verzekeringen af, zoals een brandverzekering. Neem daarnaast ook nog bijkomende verzekeringen. Dek u in tegen schade veroorzaakt door de huurders, enzovoort.
  • Kom praten met onze experts. Zij staan u met raad en daad bij. Over verzekeringskwesties, maar ook over andere vragen die u hebt over uw vastgoed.

Als u deze drie tips in acht neemt, kunt u met een gerust hart uw onroerend goed verhuren. U weet dat eventuele schade vergoed wordt. En als er problemen ontstaan, weet u waar u terecht kunt.

Drie tips voor huurders

Ook een huurder heeft nood aan zekerheid. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt daarvoor. U bent verplicht op het einde van het contract het gehuurde goed in dezelfde toestand terug te geven aan de verhuurder. Als er schade is, moet u die vergoeden. Om u daarvoor in te dekken, hebt u een verzekering nodig.
Wat zeker doen als huurder?

  • Informeer u bij een expert of bij een instantie (bv. de huurdersbond) over al uw rechten en plichten.
  • Lees uw contract zorgvuldig na. Een goede overeenkomst vermijdt problemen achteraf.
  • Sluit de verplichte verzekeringen op tijd af.

Wat kost dat eigenlijk?

De prijs van een verzekering hangt natuurlijk af van wat er precies gedekt wordt. Bij een standaardbrandverzekering is de hoogte van de premie gebaseerd op de waarde van het goed. Deze methode wordt gebruikt voor zowel eigenaars als huurders.

Voor huurders gaan de meeste verzekeraars uit van een iets lagere verzekerde waarde (20 % tot 30 % lager), omdat een huurder alleen de werkelijke waarde moet verzekeren. Eigenaars dienen zich te verzekeren in nieuwwaarde.

Bent u huurder van een deel van een gebouw (een appartement in een flatgebouw), vraag dan om de premie op een andere manier te berekenen. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben daarvoor een alternatieve methode, waarbij de prijs gebaseerd wordt op de huurprijs van het appartement. Veel voorkomend is het forfait: twintig maal de huurprijs + huurlasten.

Informeer vrijblijvend naar de prijs van een huurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder
Poetshulp in huis
30-11-2023 Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

In sommige gevallen is het afsluiten van een verzekering wettelijk verplicht en hebt u niet de keuze om u al dan niet te beschermen.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Katty De Baets Katty De Baets

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58