09 376 14 11
Boek uw afspraak

Reisbijstand in tijden van Covid-19

Laatste update: 8-06-2021

Nu het reisverbod van de overheid is opgeheven en we eindelijk weer naar het buitenland kunnen, plannen steeds meer mensen een deugddoende vakantie. Gezien de blijvende dreiging van COVID-19 blijft het wel aangeraden om hier even stil bij te staan. Naast de gewone voordelen van een reisverzekering, zorgen bepaalde polissen namelijk ook voor een dekking ingeval van reisgerelateerde problemen (annulatie, bijstand, …) gekoppeld aan het coronavirus.

Wat kan er verzekerd worden?

Bij het vertrek:

  • U hebt zelf COVID-19 of de persoon waarmee u op reis zou vertrekken heeft COVID-19.
  • Indien het vermoeden bestaat dat u zelf of uw reisgenoot besmet is of u of uw reispartner wellicht in quarantaine zullen moeten blijven op de dag van vertrek.

In bovenstaande gevallen zal er een terugbetaling zijn van de door het reiscontract verschuldigde annuleringskosten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met mogelijke beperkingen qua aantal annulaties per jaar of maximale verzekerde bedragen per schadegeval/jaar.

  • U wordt geweigerd aan boord van het vervoermiddel (bv. vliegtuig) omdat er een vermoeden bestaat dat u of iemand uit uw reisgezelschap besmet is met het coronavirus.

In deze laatste situatie ontvant u een compensatie op basis van de niet terugbetaalde reisdagen en/of omboekingskosten.

Tijdens het verblijf:

  • Kosten voor bijstand of medische kosten gekoppeld aan COVID-19. U wordt bijvoorbeeld ziek in het buitenland.
  • U of uw reisgenoot wordt tijdens het verblijf in quarantaine geplaatst omwille van het in contact komen met een besmet persoon.
  • U vertoont tijdens uw verblijf tekenen van een besmetting met het coronavirus en wordt daarom in quarantaine geplaatst.

In deze twee laatste gevallen zal er onder andere een tussenkomst zijn voor de niet genoten reisdagen en eventuele bijkomende kosten wegens verlenging van het verblijf.

Waar moet ik rekening mee houden?

Vooreerst zal niet elke polis een tussenkomst voorzien. Bijgevolg is het aangeraden om steeds de voorwaarden goed te lezen en/of te vertrouwen op de kennis bij uw makelaar.

Graag benadrukken wij dat een annulering het gevolg moet zijn van iets waar u zelf niet kan aan doen. Er is een belemmering (hier specifiek COVID-19) waardoor u uw geplande reis niet kan maken.

Vanzelfsprekend zal u één en ander dienen te bewijzen. Voor een besmetting of vermoeden zal u zich moeten laten testen en attest kunnen voorleggen. Voor de tussenkomst in eventuele kosten dient u alle betalingsbewijzen goed te bewaren.

De algemene schadebeperkingsplicht speelt ook een rol. U dient snel te handelen (lees: uw reis zo snel mogelijk te annuleren) om zo onnodige extra kosten te vermijden.

Waarvoor zal er geen tussenkomst zijn?

Kort samengevat, komt het erop neer dat alle situaties waarbij de overheid een rol speelt of die overmacht uitmaken, niet gedekt zullen zijn in de reisverzekering. Hierbij valt te denken aan:

  • Het feit dat er momenteel veel besmettingen zijn op uw reislocatie is geen grond voor annulatie van uw reis.
  • De overheid van het land van uw bestemming vaardigt een inreisverbod uit.
  • De Belgische overheid brengt een negatief advies uit over het reizen naar het land van uw bestemming.
  • Uw verblijfplaats (bv. hotel) wordt door de overheid in quarantaine geplaatst en hierdoor maakt u bijkomende kosten wegens verblijfsverlenging.

In bovenstaande gevallen is het aangeraden om contact op te nemen met uw reisorganisatie/touroperator.

Ga voor zekerheid en vraag advies bij Huysman

U leest het, de dekkingen zijn case-by-case te bekijken en hiervoor neemt u best contact op met uw vertrouwde beheerder. Zij bekijken welke polis het best aansluit op uw behoeftes waardoor u nadien niet met onaangename verrassingen te maken krijgt.

Hebt u reeds een reisverzekering? Geen probleem, deze polis kan omgevormd worden naar een verzekering met bijkomende dekkingen voor COVID-19.

Lees zeker voor u vertrekt het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken.

Wij hopen dat u in de nabije toekomst terug, zonder zorgen en beperkingen, op uw favoriete vakantiebestemming kan vertoeven.

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58

Katty De Baets Katty De Baets

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10

Axelle Demeester Axelle Demeester

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 26