09 376 14 11
Boek uw afspraak

Wat u moet weten over de bijzondere dekkingen in uw brandverzekering.

Laatste update: 12-10-2023

Als eigenaar of huurder hebt u een brandverzekering afsloten voor uw woning en uw inboedel. Ongetwijfeld bent u op de hoogte wat er standaard in uw verzekering gedekt is, maar weet u ook welke invloed zonnepanelen, laadpalen, een personenlift of een zwembad hebben op uw verzekering en premie? In dit blogartikel gaan we dieper in op deze specifieke dekkingen, hun gevolgen en geven we enkele aanbevelingen.

Het evaluatierooster

Om de impact goed te kunnen begrijpen, herinneren we u even aan het evaluatierooster. Dit rooster, ook plaatsenstelsel genoemd, wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen gebruikt om een inschatting van het te verzekeren kapitaal te kunnen maken. Dit gebeurt op basis van het aantal ruimtes in een woning.

Het voordeel van dit rooster is dat de evenredigheidsregel wordt afgeschaft. U kan m.a.w. niet onderverzekerd zijn en bij een schadegeval zal u dan ook de volledige vergoeding ontvangen (en bijvoorbeeld niet slechts 70% van de schade). Op onze pagina brandverzekering kan u een cijfervoorbeeld terugvinden.

Wat is er gedekt in mijn verzekering?

Zonnepanelen

Uw zonnepanelen en installaties om energie uit zonnestraling te winnen1 (in het gebouw geïntegreerd) zijn bij de meeste verzekeringsmaatschappijen automatisch gedekt tegen storm, brand, hagel en glasbreuk. Ook de schade die uw zonnepanelen aan derden (bijvoorbeeld uw buren) zouden berokkenen valt onder de dekking. Indien u de waarborg diefstal onderschreven hebt, dan geldt dit ook voor uw zonnepanelen.

Een aparte verzekering voor zonnepanelen is dus niet nodig maar het hangt van verzekeraar tot verzekeraar af of er in het evaluatierooster een specifieke vraag omtrent zonnepanelen wordt gesteld. Indien uw woonhuis op kapitaal verzekerd is, dient u zeker deze totale waarde te verhogen met de waarde van de zonnepanelen.

Opgelet! In recente schadegevallen hebben wij gemerkt dat er soms vereist wordt dat de zonnepanelen door een professional worden geplaatst. Bijkomend worden zonnepanelen die niet vast aan het gebouw verankerd zijn en dus enkel met gewicht worden tegengehouden, soms beschouwd als inhoud buiten. Het is dan cruciaal om de optie tuin te onderschrijven om de installaties te dekken tegen bijvoorbeeld stormschade.

Personenlift

Meer en meer personen installeren een kleine hydraulische personenlift in hun woning. Verschillende verzekeringsmaatschappijen laten in dat het geval het gebruik van het evaluatierooster niet meer toe. Het is dus cruciaal dat de installatie van een lift meegedeeld wordt zodat de polis aangepast kan worden. Zoniet zal u onderverzekerd zijn wat gevolgen heeft voor de vergoeding van uw schade.

Zwembad en tuin

Voor een tuin en/of zwembad hebben de meeste verzekeraars een speciaal pakket dat als keuzedekking onderschreven kan worden. Wat er specifiek gedekt is, bijvoorbeeld bij een zwembad, verschilt wel van maatschappij tot maatschappij. Te denken valt aan de zwembadmeubelen, filters, het zeil/luik over het zwembad en de vervanging van het vervuilde water.

Laadpalen

Door de opkomst van elektrische voertuigen stijgt ook het aantal laadpalen. Plaatst u thuis een vaste laadpaal dan is het opnieuw afhankelijk of het evaluatierooster al dan niet werd gebruikt. Indien dit niet het geval is, deel dan zeker de waarde van de laadpaal mee.

Het laadstation wordt als een elektrische installaties aanzien en is gedekt tegen alle basiswaarborgen (inwerking elektriciteit, water, botsing, …). De schade die de laadpaal aan het gebouw zou veroorzaken is ook verzekerd. Schade aan de laadpaal of het laadstation zelf door een fabricagefout of intern defect zal niet gedekt zijn. Dit valt namelijk niet onder de noemer ‘gevolgschade’. Voor deze schade aan de laadpaal zelf kan u uw polis rechtsbijstand inschakelen.

Warmtepompen

Net zoals bij zonnepanelen is voor een warmtepomp geen aparte verzekering nodig aangezien deze standaard in de brandverzekering meeverzekerd zijn. De voorwaarde is vaak dat het gaat om een vaste installatie (geïntegreerd in het gebouw) en de pomp door een professional werd geplaatst.

Algemene tip

Op elke klant (verzekeringnemer) rust een mededelingsplicht. Dat wil zeggen dat u als klant zowel bij het afsluiten van de polis als tijdens de loop van de verzekering alle informatie dient mee te delen die nuttig kan zijn voor de inschatting van het te verzekeren risico door de verzekeraar.

Bijgevolg is het aangeraden om bij elke ingreep of structurele wijziging contact met ons op te nemen. Een aanpassing aan uw woning is het ideale moment om uw verzekeringspakket te herbekijken. Bovendien zijn wij en de verzekeraar zo op elk moment volledig van uw situatie op de hoogte en zullen er bij een eventueel schadegeval minder problemen rijzen.

Beter voorkomen dan genezen!

1 Dakpannen, fotovoltaïsch of thermisch glas, batterijen en omvormers.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-02-2023 Rookmelders

Rookmelders, verplicht vanaf 1 januari 2020

Onder het motto beter voorkomen dan genezen zal het vanaf 1 januari 2020 wettelijk verplicht zijn om in elke Vlaamse woning (voldoende) rookmelders te plaatsen

Lees verder
15-02-2023 De ene autoverzekering is de andere niet

De ene autoverzekering is de andere niet

In dit artikel gaan we dieper in op de concrete inhoud van de omniumverzekering. U zal merken dat de ene autoverzekering de andere niet is!

Lees verder
15-02-2023 Wat dekt een basis rechtsbijstandverzekering?

Geen juridische zorgen dankzij een rechtsbijstandsverzekering

Het is slim om beroep te doen op een aanvullende rechtsbijstandsverzekering. Wat ben je er concreet mee? Ontdek het in dit artikel.

Lees verder

Meer nieuws