09 376 14 11
Boek uw afspraak

Starten als zelfstandige: welke verzekeringen heb je nodig?

Laatste update: 15-02-2023

U start als zelfstandige? Gefeliciteerd! Helaas zullen er ook veel dingen op u afkomen waaronder de verzekeringen die u, al dan niet verplicht, dient af te sluiten.

Dreigt u door de bomen het bos niet meer te zien? Onderstaand overzicht kan u helpen om uzelf en uw zaak maximaal te beschermen.

VERPLICHTE VERZEKERINGEN?

Bij enkele verzekeringen hebt u niet de keuze om deze af te sluiten, ze zijn namelijk verplicht.

Autoverzekering

Deze verzekering ligt voor de hand. Of u nu een privéwagen of bedrijfsvoertuig hebt, u moet verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto afsluiten. De basisdekking kan u aanvullen met verschillende waarborgen. Indien u uw privéwagen ook voor beroepsdoeleinden zal gebruiken, laat dan zeker uw polis correct aanpassen.

Beroepsaansprakelijkheid voor vrije beroepen

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt voor een dekking indien u schade berokkent aan derden. In tegenstelling tot de gewone BA Uitbating (zie verder) gaat het hier om intellectuele fouten zoals verkeerd advies.

Arbeidsongevallenverzekering voor personeel

Indien u personeel in dienst hebt, dan bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Hiermee dekt u hen in tegen de ongevallen tijdens het werk maar ook op weg naar of van het werk. Sluit zeker een verzekering af voor de indiensttreding van uw werknemer(s) zodat u zich niet blootstelt aan boetes.

Aanvullende verzekeringen

Sommige verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht maar zijn zeker aan te raden om uw financiële toestand en/of levensstandaard te beschermen.

Aansprakelijkheid

Een verzekering BA Uitbating is onmisbaar voor u als zelfstandige/zaakvoerder. Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor de schade die tijdens uw beroepsactiviteit wordt veroorzaakt aan derden.
Indien u zelf bestuurder of zaakvoerder bent dan kan u ook aansprakelijk gesteld worden voor bestuursfouten zoals een foutieve toepassing van de vennootschapswetgeving. De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, ook wel D&O genoemd, zorgt voor een bescherming van uw persoon en persoonlijk vermogen.

Brandverzekering

Nog een verzekering die cruciaal is. Als eigenaar of huurder van een gebouw wil u zeker een brandpolis afsluiten. U dekt zo het gebouw en eventuele inhoud tegen brand, waterschade, storm, glasbreuk, … De waarborg diefstal is een bijkomende dekking die u ook zeker in overweging moet nemen bij het onderschrijven van een brandverzekering.

Hebt u trouwens al gehoord over de “levensverzekering van uw bedrijf”? Ontdek hier meer over de bedrijfsschadeverzekering.

Rechtsbijstand

Een polis rechtsbijstand bij een onafhankelijke maatschappij is zeker geen overbodige luxe. Waarom? Als zelfstandig raakt u vroeg of laat in een conflict verwikkeld waarbij u juridisch advies kan gebruiken. Via een polis rechtsbijstand krijgt u raad en wordt er getracht een minnelijke regeling tot stand te brengen. Indien de zaak voor het gerecht komt dan dekt de polis o.a. uw advocaatkosten.

Waarom onafhankelijk? Via zo’n rechtsbijstandsverzekeraar hoeft u niet te vrezen voor belangvermenging, bijvoorbeeld indien u het niet eens bent met het standpunt van uw eigen verzekeraar.

Pensioenopbouw

U doet er goed aan om even stil te staan bij uw pensioen. Helaas zal uw wettelijk pensioen niet voldoende zijn om uw levensstandaard te behouden. Maar niet getreurd, op verschillende manieren kan u uw spaarpotje aanvullen. Specifiek voor zelfstandigen bestaat het VAPZ. Dit fiscale product zorgt niet enkel voor een aanvulling van uw pensioen. U betaalt namelijk minder sociale bijdragen en minder belastingen aangezien de premies aftrekbaar zijn als beroepskost.

Het VAPZ kan u perfect combineren met pensioensparen en langetermijnsparen.

Arbeidsongeschiktheid

Weet u hoeveel uw vervangingsinkomen bedraagt indien u uitvalt door ziekte of een ongeval? U dient er zich van bewust te zijn dat de uitkering van het ziekenfonds niet voldoende zal zijn. De vaste maandelijkse kosten blijven immers ongenadig door lopen.

Gelukkig kan u ook deze situatie opvangen door het afsluiten van een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Hierdoor krijgt u een extra uitkering bovenop het bedrag via de sociale zekerheid.

Vergeet uw huidige polissen niet om te vormen

Het is mogelijk dat u via uw werkgever reeds enkele verzekeringen hebt. Voor u is het van belang wat er met deze verzekeringen zal gebeuren en/of wat u zelf nog in orde dient te brengen. We bespreken hieronder de hospitalisatie en groepsverzekering.

Hospitalisatie

Hebt u reeds een hospitalisatieverzekering via uw werk? Dan valt u onder één van volgende situaties:

  • Was u voordien werknemer en minstens 2 jaar aangesloten in de groepspolis van uw vorige werkgever? Dan heeft u recht om individueel de polis verder te zetten zonder nieuwe medische formaliteiten en dit binnen de 105 dagen. Dat recht geldt ook voor al uw gezinsleden als ze mee opgenomen waren in de groepspolis.
  • Had u voordien een wachtpolis afgesloten bovenop de hospitalisatieverzekering van uw werk? Dan kan u verderzetten aan de leeftijd en de polisvoorwaarden van bij de start van deze wachtpolis.
  • Had uw vorige werkgever een individuele polis voor u afgesloten? Dan vormt u die best om naar een individuele polis op uw naam.

Groepsverzekering werkgever

Als u uit dienst gaat bij uw werkgever zal u van de verzekeringsmaatschappij documenten ontvangen met de opties bij uitdiensttreding, de zogenaamde “uittredingsfiches”.
Het is belangrijk dat u de juiste keuze maakt om aan te geven wat er met uw verworven reserves dient te gebeuren. Laat u dus best begeleiden bij het maken van die keuze. Op die manier bent u gerust dat u de juiste keuze maakt tussen de mogelijkheden die u worden aangeboden.

Weet wel dat u sinds 1/1/2019 aanspraak maakt op uw reserves, ook al was u minder dan 1 jaar in dienst. Maar u zal ze pas kunnen opnemen op wettelijke pensioenleeftijd.
In de nieuwe situatie als zelfstandige, kijken we graag met u wat de beste opties zijn om vanuit het zelfstandig statuut verder pensioenopbouw te doen, rekening houdend met uw verworvenheden uit uw vorig statuut.


Wenst u meer informatie?

Aarzel niet om ons te contacteren zodat wij samen met u een totaalplan kunnen opmaken om u optimaal te verzekeren.

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73
M +32 492 56 58 81