09 376 14 11
Boek uw afspraak

Tips bij het invullen van een aanrijdingsformulier

Laatste update: 22-02-2023

Iedereen raakt vroeg of laat wel eens betrokken in een auto-ongeval. De tips die u hieronder kan terugvinden, zullen u helpen om uw Europees Aanrijdingsformulier (EAF) correct in te vullen en dat zorgt voor een snellere schadeafhandeling. Een goed ingevuld formulier is van cruciaal belang, via dit document bepaalt de verzekeraar namelijk welke partij in zijn recht is.

ALGEMENE TIPS EN INFORMATIE

 • Vul het aanrijdingsformulier zoveel mogelijk op voorhand in, dit zorgt voor minder stress op het moment van de aanrijding.
 • Schrijf leesbaar en wees volledig. Onduidelijke of onvolledige zaken zijn later moeilijk te bewijzen.
 • Er zijn gemeenschappelijke velden (onderdeel 1 t.e.m. 5 en 13) en velden die u alleen dient in te vullen (onderdeel 6 t.e.m. 11, 12 & 14). De achterzijde van het formulier is enkel voor uzelf.
 • Noteer de gegevens van een eventuele getuige. Een getuige kan enkel het verhaal van partij A of partij B bevestigen. Indien dit niet het geval is, zal de verklaring van de getuige onbruikbaar zijn. Een getuige is steeds onafhankelijk (geen passagier).
 • Bij onderdeel 14 kan u uw opmerkingen noteren.
  Belangrijk! Indien u niets noteert, wordt u geacht akkoord te gaan met de opmerkingen van de tegenpartij. Schrijf nooit dat u in fout bent.
 • U neemt foto’s van de schade aan uw voertuig en het voertuig van de tegenpartij. Dat is een goed begin maar minstens even belangrijk zijn foto’s van de omgeving. Hiermee bedoelen we eventuele verkeersborden, lichten, de stand van de wagens, witte lijnen, …

DE TOEDRACHT

In rubriek 12 dient u alle vakjes aan te duiden die van toepassing waren op uw situatie. Van belang is om zeer goed te kijken wat u precies aankruist. Bij bepaalde vakjes zal de verzekeraar oordelen dat u in uw recht was. Bij andere hokjes is de kans groot dat u aansprakelijk bent voor het schadegeval.

Tip! Waarom het aantal aangekruiste vakjes vermelden? Dit is om te voorkomen dat er nadien door de tegenpartij nog iets veranderd wordt.

DE SITUATIESCHETS

De schets op het aanrijdingsformulier is heel erg belangrijk, zeker in het geval van discussie. De tekening kan het beslissend element zijn in de beoordeling of u of de tegenpartij aansprakelijk is. Hou dus zeker rekening met volgende zaken:

 • De rijrichting van de voertuigen.
 • De exacte positie van de wagens: een auto die nog wat schuin staat (bv. aan het afslaan) is niet hetzelfde als een wagen die evenwijdig met de rijbaan staat. U kan eventueel ook andere wagens tekenen die niet betrokken waren bij het schadegeval. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij een schadegeval in een file.
 • Verkeersborden, lichten en obstakels
 • Straatnamen
 • Midden van rijweg (witte lijn of denkbeeldige middenlijn). Indien u enkel op uw eigen rijstrook reed, zorg er dan ook voor dat uw wagen op de schets niet over het midden van de rijbaan komt.

Gaat u niet akkoord met schets van de tegenpartij? Dan tekent u best geen eigen schets en plaats u bij de opmerkingen (deel 14) dat u niet akkoord bent. U zet onderaan op het aanrijdingsformulier ook geen handtekening.

Maak uw tekening eerst in het klad, op de laatste pagina vindt u een lege ruimte.

Tip! Hoe teken ik correct de richting van mijn voertuig?

Bij een stilstaand voertuig:

U tekent een driehoek op de plaats van de motorkap van uw wagen.
Bij een stilstaande auto tekent u dus nooit een pijl buiten de wagen. De verzekeraar kan dan namelijk oordelen dat uw wagen in beweging was.

In beweging / bij het uitvoeren van een manoeuvre:

U duidt met een pijl buiten de wagen aan welke beweging of welk manoeuvre u aan het uitvoeren was.
In ons voorbeeld rijdt de auto vooruit.

AANGEVEN VAN HET SCHADEGEVAL

U bezorgt ons uw aanrijdingsformulier (incl. ommezijde), foto’s en de naam van de hersteller (garage). Op die manier kunnen wij meteen het nodige doen voor de opening van een dossier bij de verzekeraar.

Op onze pagina schade melden vindt u nog meer info en kunt u online uw schadeclaim indienen.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-02-2023 De ene autoverzekering is de andere niet

De ene autoverzekering is de andere niet

In dit artikel gaan we dieper in op de concrete inhoud van de omniumverzekering. U zal merken dat de ene autoverzekering de andere niet is!

Lees verder
15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder
Poetshulp in huis
30-11-2023 Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor particulieren?

In sommige gevallen is het afsluiten van een verzekering wettelijk verplicht en hebt u niet de keuze om u al dan niet te beschermen.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Jeroen Dammekens Jeroen Dammekens

Schade-expert & jurist

Stuur een mail
T +32 9 376 14 67

Marianne Van Poucke Marianne Van Poucke

Schadebeheer

Stuur een mail
T +32 9 376 14 04

Lauren Boelens Lauren Boelens

Schadebeheer

Stuur een mail
T +32 9 376 14 62

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58