09 376 14 11
Boek uw afspraak

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw

Laatste update: 15-03-2023

Op 11 april werd de lang verwachte wet Peeters-Ducarme door de Kamer goedgekeurd. Deze wet is een aanvulling van de wet Peeters-Borsus die de verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid (‘décénale’) invoerde voor de meeste partijen die betrokken zijn bij de woningbouw. Beide wetten zorgen voor een betere bescherming van de consument indien er tijdens of na de bouw iets fout loopt.

Wet Peeters-Ducarme geldt niet voor aannemers

De nieuwe wet Peeters-Ducarme, die ingaat vanaf 1 juli 2019, maakt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan verplicht voor intellectuele beroepen die betrokken zijn bij de bouw. De wet is onder andere van toepassing op:

  • Stabiliteitsingenieurs
  • Veiligheidscoördinators
  • EBC- en EPB-verslaggevers
  • Interieurarchitecten
  • Landmeters
  • Certificatoren
  • Auditors

In tegenstelling tot de wet Peeters-Borsus vallen aannemers niet onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet. Aannemers zijn enkel verplicht om een verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten. Ook aannemers en bouwpromotoren die voor deze intellectuele prestaties beroep doen op eigen personeel, vallen ook niet onder deze nieuwe wet.

Valt u onder de wet Peeters-Ducarme?

Partijen die onder het toepassingsgebied van de wet vallen, worden verplicht verzekerd voor hun contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid (die geregeld wordt door de wet Peeters-Borsus).

De wet Peeters-Ducarme is van toepassing op alle soorten bouw: woningbouw, openbare werken, industriebouw, …
Sommige partijen vallen onder beide wetten, terwijl andere maar onder één van de wetten vallen.

Twijfelt u of u moet voldoen aan de wet Peeters-Borsus en/of de wet Peeters-Ducarme? Neem contact op met onze specialisten. Samen zoeken we de optimale dekking voor uw situatie.

Wacht niet te lang, want de nieuwe wet Peeters-Ducarme gaat in vanaf 1 juli 2019.

Uw contactpersonen

Jeroen Dammekens Jeroen Dammekens

Schade-expert & jurist

Stuur een mail
T +32 9 376 14 67