09 376 14 11
Boek uw afspraak

Als asbestdeskundige is een aansprakelijkheidverzekering verplicht

Laatste update: 15-02-2023

Hebt u een woning van voor 2001 en wenst u die te verkopen? Dan hebt u sinds eind november 2022 een asbestattest nodig. Het doel van deze verplichting is het in kaart brengen en uiteindelijk ook verwijderen van asbest. Hier kan u een fictief voorbeeld van zo’n asbestattest terugvinden (bron: OVAM Vlaanderen).

Een attest kan u verkrijgen na het uitvoeren van een asbestinventarisatie door een erkend deskundige. Een lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen kan u hier terugvinden.

In dit artikel gaan we graag dieper in op de verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA Beroep) voor de asbestdeskundige.

Is een verzekering wettelijk verplicht?

Ja! Om een certificaat asbestdeskundige inventarisatie te verkrijgen dient de persoon in kwestie niet enkel een opleiding te volgen en vervolgens te slagen voor een examen. De deskundige moet eveneens beschikken over een lopende polis beroepsaansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade aan derden door intellectuele fouten, bijvoorbeeld een foutief advies.

Waar moet ik rekening mee houden?

Vooreerst dient uw polis de correcte activiteit te vermelden, namelijk “procesgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie”.

Zoals wel vaker voorkomt, is er een groot verschil tussen de gedekte waarborgen en verzekerde bedragen bij de verschillende verzekeraars. Uit een marktstudie blijkt dat veel verzekeraars niet voldoen aan de wettelijk verplichtingen die van toepassing zijn bij woningbouw. Wij kiezen steeds voor een verzekeringsmaatschappij die de minimumkapitalen, zoals omschreven in de Wet BA Intellectuele Beroepen Bouw van 9 mei 2019, volgt. Anders loopt u het risico op strafrechtelijke sancties.

Er zal in uw verzekering ook een vrijstelling van toepassing zijn. Sommige verzekeringsmaatschappijen stellen een hoge vrijstelling (bv. € 5.000,00) voor en in ruil hiervoor een iets voordeligere premie. Wij willen graag benadrukken dat bij een schadegeval dit premievoordeel teniet gedaan wordt en u dus uiteindelijk beter af was met een lagere vrijstelling van bijvoorbeeld € 1.250,00 of € 2.500,00.

De uitsluitingen kan u, net zoals bij elke andere verzekeringspolis, best goed nakijken. Het verschil zit hem namelijk meestal in de kleine lettertjes. Specifiek voor de beroepsaansprakelijkheid asbestdeskundige pikken we er eentje uit: de schadeclaims ten gevolge van een ‘certificaat asbestvrij’. Indien de deskundige een certificaat ‘asbestvrij’ heeft afgeleverd en er gebeurt nadien een schadegeval dan verlenen sommige verzekeringsmaatschappijen geen dekking. Aangezien dit één van de grootste risico’s van uw beroep uitsluit, is uw verzekering zo helaas voor een groot deel een lege doos.

De dekking beroepsaansprakelijkheid wordt in de meeste gevallen gekoppeld aan de verzekeringspolis BA Uitbating. Het groeperen van de waarborgen bij dezelfde maatschappij kan een premievoordeel opleveren en zorgt bij schade voor een vlottere afhandeling.

Hebt u reeds een lopende polis? Deel dit dan zeker mee of bezorg ons een kopie van uw verzekering. Wij controleren dan of u blootgesteld bent aan onnodige risico’s, zoals een strafrechtelijke sanctie of een sterk beperkte dekking.

Vertrouw op Huysman

Als makelaar - met heel wat klanten in de bouwsector - staan wij u graag met het nodige advies bij. Bezorg ons uw gegevens en vraag vrijblijvend een offerte aan via het contactformulier op deze pagina.

1 Het deel van de schade dat u zelf dient te betalen. Vaak ook ‘eigen risico’ of ‘franchise’ genoemd.
2 Naam, ondernemingsnummer, omzet en een duidelijke omschrijving van al uw activiteiten.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

22-05-2024 Verzekeringen bij bouwen

Zonder zorgen aan een bouwproject beginnen met de juiste verzekeringen.

Bij een bouwproject kan er heel wat mislopen, bij jou als bouwheer of bij derden. Het perfect samengestelde verzekeringspakket bespaart je de nodige kopzorgen.

Lees verder
15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder

Meer nieuws