09 376 14 11
Boek uw afspraak

Wat is de meerwaarde van een familiale verzekering?

Laatste update: 15-02-2023

De BA-verzekering privéleven (ook wel familiale verzekering genoemd) is wettelijk niet verplicht maar wel sterk aanbevolen. Maar wat is nu de meerwaarde van een familiale verzekering?

Ter herinnering: wat is precies gedekt?

Concreet dekt u zich met deze polis in tegen de financiële gevolgen als u in de privésfeer schade aan andere personen (derden) berokkent.
Het woord “u” moet daarbij ruim geïnterpreteerd worden. Ook de schade veroorzaakt door onder andere uw kinderen en/of huisdieren is namelijk gedekt door deze verzekering. Soms zijn ook elektronische rolstoelen, segways, e-steps, drones, ...in de dekking inbegrepen zijn. Informeer hiervoor zeker bij onze specialisten zodat u correct verzekerd bent.

Maar dat is niet alles! Een tweede onderdeel van de familiale verzekering - en minstens even belangrijk - is de waarborg rechtsbijstand.

Als u zelf schade lijdt, kan u voor de verdediging van uw rechten op de waarborg rechtsbijstand terugvallen. De verzekeraar zal dan het nodige doen om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Het gaat onder andere om juridische hulp, dekking van de gerechtskosten en in sommige gevallen zelfs een vergoeding wanneer de schadeveroorzaker niet in staat is de kosten te betalen. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw gezinswoning door bouwwerken van uw buur of een ongeval waarbij u als fietser betrokken bent.

Nog belangrijk om te weten is dat bepaalde zaken standaard uitgesloten zijn in de BA Familiale:

  • Schade die valt onder een verplichte verzekering zoals de BA auto.
  • Een schadegeval dat zich niet voordoet in de privésfeer maar in een professionele omgeving (beroepsactiviteit).
  • Schade aan uw eigen goederen of aan een ander gezinslid.

Praktijkvoorbeelden

Onderstaande voorbeelden, gebaseerd op waargebeurde schadegevallen, zullen duidelijk maken dat een ongeluk soms snel gebeurd is en u zich dus beter indekt tegen de financiële gevolgen die hoog kunnen oplopen.

Schadegeval 1

Uw zoontje is aan het voetballen in de tuin. Per ongeluk komt de bal op de auto van de buurman terecht. Helaas hangen er aan de bal wat kleine kiezeltjes waardoor de voorruit gebarsten is. De verzekeringsmaatschappij acht u aansprakelijk voor deze schade. Ouders zijn namelijk verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen.
De verzekeraar betaalt aan de hersteller uiteindelijk ruim € 2.000,00 voor de vervanging van de voorruit.

Schadegeval 2

U rijdt met uw fiets naast enkele geparkeerde wagens. Opeens opent een bestuurder zijn deur waardoor u ten val komt. U hebt zich serieus gekwetst en er is ook wat materiële schade (fiets, broek, helm, …).
Via de waarborg rechtsbijstand komt de verzekeraar tussen om uw belangen te verdedigen. Er wordt met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij onderhandeld over uw ongeschiktheid, de gemaakte verplaatsingskosten, medische kosten, de vergoeding voor uw beschadigde fiets, … Op kosten van de verzekeraar kunt u ook een eigen raadsdokter aanstellen.
Uiteindelijk wordt er een minnelijk akkoord bereikt en kunnen alle kosten op de tegenpartij verhaald worden.

Schadegeval 3

U hebt op een avond thuis met een vriendin afgesproken. Tijdens een onoplettendheid laat u vanop het terras de dure smartphone van uw vriendin vallen. De GSM valt 2 verdiepingen naar beneden met alle gevolgen van dien.
De verzekeringsmaatschappij betaalt op basis van de aankoopfactuur € 940,00 aan de tegenpartij. Alleen de vrijstelling (eigen risico) dient nog door u betaald te worden.

Schadegeval 4

De deur van uw woning staat op een kier en uw twee enthousiaste honden lopen naar buiten. Tijdens het spelen, loopt uw ene hond per ongeluk tegen een geparkeerde auto. U verneemt van de eigenaar dat er twee blutsen in het portier van de wagen zijn. U bent als eigenaar of bewaarder van een dier aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.
De verzekeraar betaalt aan de tegenpartij € 806,00 voor de herstelling van de deur.

Conclusie

U merkt het, elk gezin kan zich in één van bovenstaande situaties bevinden. Bijgevolg is het aan te raden om een verzekering BA Familiale aan uw verzekeringspakket toe te voegen, ook indien uw kinderen niet meer thuis wonen of u geen huisdieren hebt. Wanneer u reeds dergelijke verzekering hebt onderschreven, denkt u best tweemaal na voordat u deze polis opzegt. Zeker indien u geen aparte polis rechtsbijstand hebt onderschreven. De geringe jaarlijkse premie weegt bovendien niet op tegen de hoge kosten bij een schadegeval.

Bijkomende informatie kan u terugvinden op onze pagina ‘Familiale verzekering’ of verkrijgen via één van onze collega’s. Zij helpen u graag verder.

Uw contactpersonen

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58

Axelle Demeester Axelle Demeester

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 26

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10

Katty De Baets Katty De Baets

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35