09 376 14 11
Boek uw afspraak

De weersverzekering: Verzeker u tegen extreme weersomstandigheden

Laatste update: 6-09-2021

“Maartse buien en aprilse grillen” luidt het, maar de laatste jaren is er op het weer in België geen peil te trekken. De seizoenen lopen door elkaar en meer en meer krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden zoals vorst, storm, hagelbuien of langdurige droogte.

Voor een voorbeeld moeten we nog niet zo lang terug in de tijd: de verschillende hittegolven van afgelopen zomer. Een zegen voor de horeca aan de Belgische kust, een ramp voor de landbouwers.

Alle info over de Brede Weersverzekering vind u op onze productpagina

Stopzetting rampenfonds

Bepaalde natuurverschijnselen kunnen ervoor zorgen dat een oogst zomaar verloren gaat, met alle gevolgen van dien. De getroffen landbouwers doen voor hun schade momenteel beroep op het Rampenfonds. Dit fonds zal vanaf het jaar 2020 worden afgebouwd met de bedoeling om het in het jaar 2025 volledig stop te zetten.

De stopzetting wil niet zeggen dat de Vlaamse overheid de landbouwers vanaf 2020 in de kou laat staan, integendeel. De land- en tuinbouwsector zal vanaf volgend jaar de mogelijkheid hebben om een zogenaamde “brede weersverzekering” af te sluiten bij een erkende verzekeraar1 en zich zo in te dekken voor schade aan hun teelt. Zij krijgen hiervoor bovendien, tussen 2020 en 2026, een subsidie van 65% van de verzekeringspremie2 . De voorwaarde is wel dat het perceel gelegen is in het Vlaamse Gewest.

Hoe gaat de weersverzekering vanaf 2020 in zijn werk?

  • U sluit als actieve landbouwer een verzekering af. Deze loopt minstens voor 12 maanden.
  • U vraagt de subsidie aan via de verzamelaanvraag.
  • Het Departement Landbouw betaalt u een groot deel van de betaalde verzekeringspremie terug3 . U hoeft de betaalde premie zelf niet door te geven, de overheid vraagt dit op bij de verzekeraar. U hoeft hiervoor enkel uw toestemming te geven.
  • Bij een schadegeval heeft de overheid geen rol meer. De afhandeling gebeurt tussen u (en uw makelaar) en de verzekeraar. Op die manier zal u ook sneller een eventuele vergoeding ontvangen.

In de periode 2020-2024 kan u ook nog beroep doen op het Rampenfonds voor niet-verzekerde gewassen. Hiervoor vereist men wel dat u voor minstens 25% van uw percelen een brede weersverzekering hebt afgesloten.

Zoals bij elke verzekeringsovereenkomst het geval is, kunnen er tussen de voorwaarden van de verschillende verzekeraars grote verschillen bestaan. Let dus zeker goed op hoe de weersfenomenen omschreven zijn en welke voorwaarden of eventuele uitsluitingen er aan gekoppeld zijn.

Wenst u bijkomende informatie en advies op maat? Neem dan zeker contact met ons op, dan zorgen wij voor uw gemoedsrust!

  1. Elk jaar worden de erkenningen opnieuw toegekend door de Vlaamse overheid
  2. Het gaat om de jaarlijkse verzekeringspremie exclusief verzekeringtaks. Belangrijk om weten: de subsidie kan enkel verkregen worden indien de schadedrempel in de polis 20% bedraagt. U kan zich ook dekken voor een lager percentage, maar dat deel komt niet in aanmerking voor een terugbetaling via subsidie
  3. Dit zal ten vroegste op het einde van het kalenderjaar gebeuren

Uw contactpersonen

Frederik Declerck Frederik Declerck

Kantoorverantwoordelijke en jurist

Stuur een mail
T +32 9 376 14 65