09 376 14 11
Boek uw afspraak

Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Laatste update: 7-10-2020

Om uw onderneming tegen onverwachte gebeurtenissen te beschermen, sluit u allerhande verzekeringen af: van een aansprakelijkheidsverzekering over een brandverzekering tot een arbeidsongevallenverzekering. Dat is niet altijd vrijblijvend. De wet verplicht u namelijk bepaalde polissen af te sluiten.

Waarom verplicht?

De overheid vindt sommige risico’s zo belangrijk dat ze ondernemingen verplicht zich er tegen te verzekeren. De overheid wil daarmee drie partijen beschermen:

 • De verzekerde zelf
 • Derden die slachtoffer worden. Zo zorgt de overheid ervoor dat de slachtoffers altijd vergoed worden.
 • De samenleving in zijn geheel.

Welke dekkingen zijn precies verplicht?

Welke verzekeringen uw bedrijf zeker moet afsluiten? Dat hangt ervan af. We maken een onderscheid tussen:

 • Verzekeringen die elke onderneming moet afsluiten.
 • Verzekeringen die verplicht zijn voor ondernemingen die bepaalde activiteiten uitoefenen.

Verplicht voor alle ondernemingen

We vermelden hier de belangrijkste:

Als u personeel in dienst hebt, moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, zodat uw werknemers verzekerd zijn wanneer ze een arbeidsongeval hebben en zeker voor hun schade vergoed worden. Belangrijk is dat u deze verzekering afsluit alvorens u mensen in dienst neemt.

Voor al uw bedrijfswagens moet u een autoverzekering of een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen afsluiten.

Verplicht voor ondernemingen die bepaalde activiteiten uitoefenen

Naast deze algemeen verplichtingen, heeft de overheid voor bepaalde sectoren bijkomende verplichtingen opgelegd. De meest voorkomende daarvan zijn:

 • Verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor beroepsgroepen die actief zijn in de bouwsector: verplicht voor architecten, aannemers en andere dienstverleners
 • Beoefenaars van gereglementeerde beroepen moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om zich in te dekken tegen professionele fouten. Deze verplichting geldt voor onder andere accountants, advocaten, architecten en artsen.
 • Voor zaken die publiek toegankelijk zijn, is de uitbater verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing aan te gaan. Deze verplichting geldt uiteraard voor winkels en horecazaken, maar ook voor kantoorgebouwen met meer dan 500 vierkante meter publieke ruimte.

Nog meer weten? De FSMA (Financial Services and Markets Authority), dat is de overheidsinstelling die de financiële diensten en markten controleert, publiceert op haar website een lange lijst van alle wettelijk verplichte verzekeringen per sector.

Sanctie

De sanctie voor het niet naleven van een verzekeringsverplichting, hangt af van de regel die die de verplichting oplegt.

Kortweg legt de wet drie sancties op:

 • Een strafrechtelijke of administratie sanctie, zoals een boete.
 • Een verbod om een beroep of activiteit uit te oefenen.
 • De overheid verhaalt de kosten die ze gehad heeft, bv. om slachtoffers te vergoeden.

Contractueel verplicht

Naast de wettelijk verplichte verzekeringen, bestaan er ook contractueel verplichte verzekeringen. Twee partijen die een contract afsluiten, kunnen afspreken dat één van de partijen zich dient in te dekken tegen bepaalde gevaren. De andere partij wil zichzelf daarmee indekken. Voorbeeld: als uw onderneming een krediet afsluit bij een bank om een onroerend goed aan te kopen, moet uw onderneming normaal gezien een brandverzekering afsluiten. De bank zorgt er zo bijvoorbeeld voor dat ze toch vergoed wordt als het onroerend goed afbrandt.

Soms legt de overheid aan ondernemingen die subsidies aanvragen de verplichting op een verzekering af te sluiten. Strikt genomen is dit geen wettelijk verplichte verzekering, maar vertoont ze meer gelijkenissen met de contractueel verplichte verzekeringen.

Wie een contractueel verplichte verzekering niet afsluit, pleegt contractbreuk. Dit heeft allerlei gevolgen: zo zou de andere partij kunnen weigeren haar eigen verplichtingen na te komen.

Vragen?

Weet u niet zeker of u verplicht bent een bepaalde verzekering af te sluiten? Vraag het ons en wij helpen u graag verder. Wij kunnen u ook helpen met verzekeringen die weliswaar niet wettelijk verplicht zijn, maar die u als verantwoordelijk ondernemer toch best afsluit.

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Sabrina Cochuyt Sabrina Cochuyt

Onthaal

Stuur een mail
+ 32 9 376 14 11

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Deze website maakt gebruik van cookies, voor meer info:Ons privacybeleid