09 376 14 11
Boek uw afspraak

Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Laatste update: 28-09-2023

Om uw onderneming tegen onverwachte gebeurtenissen te beschermen, sluit u allerhande verzekeringen af: van een aansprakelijkheidsverzekering over een brandverzekering tot een arbeidsongevallenverzekering. Dat is niet altijd vrijblijvend. De wet verplicht u namelijk bepaalde polissen af te sluiten.

Waarom verplicht?

De overheid vindt sommige risico’s zo belangrijk dat ze ondernemingen verplicht zich er tegen te verzekeren. De overheid wil daarmee drie partijen beschermen:

 • De verzekerde zelf
 • Derden die slachtoffer worden. Zo zorgt de overheid ervoor dat de slachtoffers altijd vergoed worden.
 • De samenleving in zijn geheel.

Welke dekkingen zijn precies verplicht?

Welke verzekeringen uw bedrijf zeker moet afsluiten? Dat hangt ervan af. We maken een onderscheid tussen:

 • Verzekeringen die elke onderneming moet afsluiten.
 • Verzekeringen die verplicht zijn voor ondernemingen die bepaalde activiteiten uitoefenen.

Verplicht voor alle ondernemingen

We vermelden hier de belangrijkste:

Als u personeel in dienst hebt, moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, zodat uw werknemers verzekerd zijn wanneer ze een arbeidsongeval hebben (op de werkplaats of op weg naar het werk) en zeker voor hun schade vergoed worden. Belangrijk is dat u deze verzekering afsluit alvorens u mensen in dienst neemt. Meer informatie kan u terugvinden in ons blogartikel omtrent arbeidsongevallen.

Voor al uw bedrijfswagens moet u een autoverzekering of een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (BA-verzekering) afsluiten.

Verplicht voor ondernemingen die bepaalde activiteiten uitoefenen

Naast deze algemeen verplichtingen, heeft de overheid voor bepaalde sectoren bijkomende verplichtingen opgelegd. De meest voorkomende daarvan zijn:

 • Verzekering tienjarige aansprakelijkheid als dekking voor de gebreken die de soliditeit en/of stabiliteit van een gebouw aantasten. De verzekering is verplicht voor voor beroepsgroepen die actief zijn in de bouwsector: verplicht voor architecten, aannemers ingenieurs, studiebureaus, …
 • Beoefenaars van gereglementeerde beroepen moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om zich in te dekken tegen (intellectuele) professionele fouten. Deze verplichting geldt voor onder andere accountants, advocaten, architecten, landmeters en artsen. Deze verzekering is niet te verwarren met BA Uitbating en Bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Voor zaken die publiek toegankelijk zijn, is de uitbater verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing aan te gaan. Deze verplichting geldt uiteraard voor winkels, cafés en horecazaken, maar ook voor kantoorgebouwen met meer dan 500 vierkante meter publieke ruimte. Een standaard brandverzekering en BA-verzekering zijn niet voldoende.

Nog meer weten? De FSMA (Financial Services and Markets Authority), dat is de overheidsinstelling die de financiële diensten en markten controleert, publiceert op haar website een lange lijst van alle wettelijk verplichte verzekeringen per sector.

Sanctie

De sanctie voor het niet naleven van een verzekeringsverplichting, hangt af van de regel die die de verplichting oplegt.

Kortweg legt de wet drie sancties op:

 • Een strafrechtelijke of administratie sanctie, zoals een boete.
 • Een verbod om een beroep of activiteit uit te oefenen.
 • De overheid verhaalt de kosten die ze gehad heeft, bv. om slachtoffers te vergoeden.

Contractueel verplicht

Naast de wettelijk verplichte verzekeringen, bestaan er ook contractueel verplichte verzekeringen. Twee partijen die een contract afsluiten, kunnen afspreken dat één van de partijen zich dient in te dekken tegen bepaalde gevaren. De andere partij wil zichzelf daarmee indekken. Voorbeeld: als uw onderneming een krediet afsluit bij een bank om een onroerend goed aan te kopen, moet uw onderneming normaal gezien een brandverzekering afsluiten. De bank beschermt op die manier haar eigen positie. Let op! Vaak is een brandverzekering gekoppeld aan een krediet heel duur waardoor het eventuele voordeel dat u kreeg op de rentevoet teniet gaat.

Wie een contractueel verplichte verzekering niet afsluit, pleegt contractbreuk en is contractueel aansprakelijk. Dit heeft allerlei gevolgen: zo zou de andere partij kunnen weigeren haar eigen verplichtingen na te komen.

Aan te raden verzekeringen?

Vanzelfsprekend zijn er ook een aantal erg nuttige verzekeringen om uw financiële situatie of toekomst veilig te stellen, ook al zijn ze niet verplicht. We pikken er hier twee uit, namelijk de verzekering bedrijfsschade en cyberverzekering.
De verzekering bedrijfsschade wordt vaak (en terecht) de ‘levensverzekering van het bedrijf’ genoemd. Het doel is om uw bedrijf in dezelfde toestand te plaatsen als van voor het schadegeval. Vaak duurt het maanden (of zelfs jaren) om een bedrijf terug op te bouwen terwijl bepaalde kosten gedurende die periode gewoon verder blijven lopen. Een verzekering tegen cyberrisico's is op vandaag geen overbodige luxe meer, zelfs als kleine of middelgrote onderneming. Een cyberaanval kan namelijk verregaande financiële gevolgen hebben en het voortbestaan van uw onderneming bedreigen.

Vragen?

Weet u niet zeker of u verplicht bent een bepaalde verzekering af te sluiten? Vraag het ons en wij helpen u graag verder. Wij kunnen u ook helpen met verzekeringen die weliswaar niet wettelijk verplicht zijn, maar die u als plichtbewuste ondernemer toch best afsluit.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering sfeerbeeld
15-03-2023 Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw

Een aanvulling op de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor partijen betrokken bij woningbouw.

Lees verder
Aansprakelijkheid van de bestuurder
15-03-2023 Nut van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Wat is het nut van een verzekering bestuurders aansprakelijkheid?

Als ondernemer kan u ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld met serieuze financiële gevolgen. Daar staat u best even bij stil!

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03