09 376 14 11
Boek uw afspraak

Zelfstandige in bijberoep: welke verzekeringen zijn aan te raden?

Laatste update: 15-02-2023

Bij het starten als zelfstandige komt heel wat kijken. Zo dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden en moet u onder andere uw zaak in de Kruispuntbank inschrijven en een Btw-nummer aanvragen. Ook bij de verzekeringen staat u best even stil. Welke risico’s u best indekt, vindt u in onderstaand overzicht.

De aansprakelijkheid van uzelf en uw medewerkers

Van zodra u gaat ondernemen, bestaat de mogelijkheid dat u schade aan anderen berokkent. Afhankelijk van uw activiteit, sluit u best een verzekering BA Uitbating en/of polis Beroepsaansprakelijkheid af. Deze laatste dekt specifiek intellectuele fouten waardoor een derde schade lijdt. De schade veroorzaakt door uw werknemers zal eveneens verzekerd zijn in een polis BA. Ook na de uitvoering van uw activiteit of levering kan een derde schade lijden. Zorg er dus voor dat de waarborg ‘Na levering’ zeker in uw polis opgenomen is.

Bescherming van uw personeel

Hebt u werknemers in dienst? Sluit dan zeker tijdig een arbeidsongevallenverzekering af. Deze dekking is namelijk wettelijk verplicht en beschermt uw personeel op de werkplek, maar ook tijdens de verplaatsing naar of van het werk.

Meer informatie vindt u in ons een blogartikel over arbeidsongevallen.

Bescherming van uw bedrijf en goederen

De meest voor de hand liggende verzekering is de brandverzekering voor uw gebouw(en). In tegenstelling tot wat de benaming doet vermoeden, is niet alleen brand gedekt, maar ook waterschade, storm, … Opgelet! Bij publiek toegankelijke plaatsen bestaat er een wettelijke verplichte verzekering, namelijk de ‘BA Objectieve brand & ontploffing’. Een gewone brandverzekering volstaat in die gevallen niet.

Sta zeker ook even stil bij een dekking tegen diefstal en de waarborg bedrijfsschade. Deze laatste verzekering wordt niet voor niets de “levensverzekering van uw bedrijf” genoemd. In veel gevallen zal een onderneming, in de maanden na een zwaar schadegeval, het faillissement aanvragen. Dit omdat ze geen inkomsten meer hebben, maar bepaalde vaste kosten wel blijven doorlopen. De verzekering bedrijfsschade helpt deze periode van inactiviteit te overbruggen.

Hebt u één of meerdere wagens? Sluit dan zeker de wettelijk verplichte BA-verzekering af. Ook de autoverzekering kan uitgebreid worden met enkel interessante waarborgen zoals een omnium, bijstand en rechtsbijstand.

Enkele vragen die u zich, afhankelijk van uw specifieke activiteit, nog dient te stellen:

  • Zijn mijn elektronica en machines correct verzekerd?
  • Is mijn materiaal of koopwaar tijdens het transport gedekt?
  • Wat indien mijn bedrijf het slachtoffer van een cyberaanval wordt?

Bescherming van uw persoon, gezin en de toekomst!

Om uw inkomsten in bijberoep, die toch aanzienlijk kunnen zijn, te beschermen kan het nuttig zijn om een polis gewaarborgd inkomen af te sluiten. Op die manier dekt u zich in tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.

Ook uw nabestaanden verdienen aandacht. Een overlijdensverzekering zal ervoor zorgen dat zij financieel beschermd worden wanneer u er niet meer bent.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is heel interessant voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Niet alle zelfstandigen in bijberoep hebben toegang tot een VAPZ.

Dat kan, als u sociale bijdragen betaalt die minstens even hoog zijn als bij een hoofdberoep (dus op een inkomen van minstens 14.658,44 euro). Bent u een startende zelfstandige en betaalt u enkel voorlopige sociale bijdragen, dan kunt u nog geen VAPZ afsluiten.

Weet dus dat er enkele aandachtspunten zijn waarin Huysman u kan bijstaan.

Wat kan Huysman voor u betekenen?

Door een proactieve opvolging bent u er zeker van dat u altijd goed verzekerd bent. Uw activiteit, doelgroep, businessplan, … kunnen naar gelang de omstandigheden wijzigen. Het is dan van belang om ook uw verzekeringen opnieuw op uw behoeftes af te stemmen. Helaas merken wij vaak dat verzekeringsdossiers jarenlang niet (her)bekeken worden.

Huysman is niet gebonden tot bepaalde maatschappijen. Er is dus geen commerciële druk maar wel een persoonlijke totaalaanpak waarbij wij u begeleiden doorheen het doolhof van verzekeringsdomeinen. Bovendien hebben wij ook de specialisten in huis om u bij te staan op het vlak van fiscaal advies, vermogensbegeleiding en successieplanning.

Nog enkele tips!

  • Zorg steeds voor een correcte omschrijving van uw activiteit
  • Maak een duidelijk businessplan en/of financieel plan op;
  • Uw bedrijf valt of staat met uw verkoopsvoorwaarden/algemene voorwaarden. Ga er niet lichtzinnig over want duidelijke voorwaarden kunnen veel ergernissen voorkomen.
  • Omring u met de juiste zakelijke partners zodat u zich kan focussen op uw uitdaging/activiteit.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-02-2023 Starten als zelfstandige

Starten als zelfstandige: welke verzekeringen heb je nodig?

Dreigt u door de bomen het bos niet meer te zien? Ons overzicht kan u helpen om uzelf en uw zaak maximaal te beschermen.

Lees verder
28-09-2023 Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Om uw onderneming tegen onverwachte gebeurtenissen te beschermen, sluit u allerhande verzekeringen af. Dat is niet altijd vrijblijvend. Meer info in ons artikel

Lees verder

Meer nieuws