09 376 14 11
Boek uw afspraak

Niet-fiscaal sparen en beleggen: hoe werkt het?

Laatste update: 15-02-2023

We willen allemaal sparen én enig rendement van die gespaarde centen. Al jaren horen we echter dat de spaarrekening weinig interest biedt. Bovendien houden we dan nog geen rekening met de inflatieniveaus van de laatste jaren. De stijgende prijzen gaan immers een pak sneller omhoog dan onze spaarinteresten. Waarom die gelden niet op een andere manier sparen? Via niet-fiscaal sparen in levensverzekeringen bouw je kapitaal op of kan je jouw bestaand vermogen spreiden met een hoger potentieel rendement.

Tak 21 en tak 23 levensverzekering

Naargelang je profiel en voorkeur kan je kiezen voor een tak 21 en/of tak 23 levensverzekering.

Tak 21-levensverzekering

Een tak 21 biedt je een spaarformule met een beperkt risico. Zo wordt er voor elke storting een bepaalde rentevoet gegarandeerd. De verzekeraar kan bovendien een variabele jaarlijkse winstdeelname toekennen. In de meeste gevallen wordt de rente gekapitaliseerd zodat deze ook rente kan opbrengen.

Tak 23-levensverzekering

Met een tak 23 beleg je in fondsen, zonder gegarandeerd rendement maar met een potentiële hogere opbrengst. De keuze van de fondsen wordt samen genomen op basis van jouw risicobereidheid, maar ze worden beheerd door specialisten zodat je deze niet zelf moet opvolgen. Het ene fonds investeert meer in aandelen, het andere meer in obligaties. De waarde van je levensverzekering hangt af van de evolutie van de fondsen waarin je belegt.

Voordelen van gespreid sparen

Een eenvoudige manier van sparen is gespreid sparen of beleggen. Al te vaak vragen spaarders zich af wat het ideale moment van aankopen is, wanneer de beurs gaat stijgen. Bovendien gaat dat meestal gepaard met emoties die de bovenhand nemen. Door periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, te investeren, creëer je toch een aantal belangrijke voordelen:

  • Risicobeperking: je vermijdt grote beursschommelingen door op verschillende momenten aan te kopen. In goede tijden koop je aan een hogere koers, in slechtere tijden koop je aan de ‘goedkopere’ prijzen als de koersen laag staan. Over de langere termijn worden hoge pieken, maar vooral diepe dalen uitgevlakt. Schommelingen in de markt, die er altijd zijn, werken zo in je voordeel. Het gespaarde vermogen wordt zo systematisch belegd tegen de gemiddelde koers.
  • Controle: je bepaalt steeds zelf je eigen tempo in functie van je vermogen, doel en horizon. Zo kan je sparen voor je kinderen, kleinkinderen of jezelf.

Successieplanning

De levensverzekeringen zijn tevens een veelgebruikt instrument in kader van successieplanning. Bij een overlijden worden de rekeningen namelijk geblokkeerd. Zolang de procedure tot vrijgave loopt, worden deze niet vrijgegeven. Met een levensverzekering waarin je je partner of een persoon naar keuze aanduidt, kunnen deze gelden na overlijden sneller uitgekeerd worden.

De mogelijkheid tot aanduiding van een begunstigde biedt dus ook een interessant alternatief voor een testament.

Wens je in kader van successieplanning sneller te handelen, kan je zelfs de levensverzekeringen hanteren in schenkingen. In dat geval betaal je schenkbelasting, wat lager is dan de erfbelasting. Anderzijds behoud je als schenker een bepaalde controle over het vermogen.

Niet-fiscaal sparen: flexibel en voordelig

Flexibiliteit staat dus duidelijk voorop bij niet-fiscaal sparen. Je kan altijd de manier waarop je spaart, aanpassen. Zo kan je bijvoorbeeld altijd je premiehoogte of je fondsverdeling herbekijken in functie van uw spaarvermogen, leeftijd of project. Ook kan je steeds de begunstiging van uw contract aanpassen naargelang jouw situatie.

Huysman Verzekeringen staat je bij

Voor de juiste keuze die bij jou past, laat je jou best bijstaan door onze adviseurs.

Uw contactpersonen

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Yuliia Krasnopolska Yuliia Krasnopolska

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 49

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46