09 376 14 11
Boek uw afspraak

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Laatste update: 8-03-2023

Een aanvullend pensioen opbouwen via de onderneming of sector waar je werkt kan een mooie extra spaarpot aanleggen voor de oude dag. De werkgever is echter niet verplicht om deze vorm van sparen aan te bieden. Om toch iedereen de mogelijkheid te geven om via de tweede pijler te sparen is begin 2019 het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) in het leven geroepen. Het VAPW geeft de werknemer de mogelijkheid te sparen voor zijn pensioen via de werkgever.

Initiatief van de werknemer

In tegenstelling tot de klassieke pensioenplannen, waarbij het initiatief bij de werkgever ligt, ligt het initiatief nu bij de werknemer zelf. Normaal gezien kan iedere werkgever een VAPW afsluiten. Toch focust het VAPW zich voornamelijk op de werknemers die geen of een laag aanvullend pensioen opbouwen.
Het is dan aan de werknemer om zelf naar de werkgever toe te stappen. Het is dan ook altijd zo dat de werknemer de verzekeringsnemer van het contract is.
Hoeveel bijdrage wordt er gestort? Welke spaarformule wordt er toegepast (tak21 / tak23)? Bij welke instelling? Dit zijn allemaal zaken waar de werknemer zelf over kan beslissen.

Hoeveel kan je sparen met een VAPW?

De werknemer kan vragen aan de werkgever om 3% van zijn referentie-inkomen te sparen. Als de 3% van het loon lager is dan 1.600€ mag er toch tot 1.600€ gespaard worden.
Met het referentie-inkomen bedoelt men het totale bruto jaarloon, 2 jaar voorafgaand op de stortingen, dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen.
Voorbeeld:
Stel u had in 2017 een loon van 40.000€, dan mag er maximaal 1.600€ gespaard worden.
3% van 40.000€ is gelijk aan 1.200€, dit resultaat mag dan verhoogd worden tot 1.600€.

Stel u had in 2017 een loon van 60.000€, dan mag er maximaal 1.800€ gespaard worden. (3% van 60.000€ is gelijk aan 1.800€)
Indien u toch al aangesloten zou zijn bij een aanvullend pensioenplan via de werkgever of sector, dan zal de maximale bijdrage verminderd worden met de aangroei van de reserves in deze plannen.

(Para)fiscale bijdragen van het VAPW

U betaalt een taks van 4,4 % op de bijdragen die gestort worden. Het VAPW geeft u ook een belastingvermindering in de personenbelasting op de bijdragen van 30%.
Bij de uitkering van aanvullend pensioen zal er een solidariteitsbijdrage van 2% en een RIZIV-bijdrage van 3,55% afgehouden worden. Er zal ook een bedrijfsvoorheffing van 10,09% afgetrokken worden bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.

Wat met de werkgever?

Indien een werknemer een VAPW-contract wenst af te sluiten, dient de werknemer dit minstens 2 maanden op voorhand te melden aan de werkgever. Deze termijn is ook van toepassing als de werknemer het pensioenplan wenst te wijzigen of te beëindigen.

De rol van werkgever is bij het VAPW eerder beperkt. Zo zal de werkgever enkel de bijdragen moeten inhouden en doorstorten naar de gekozen pensioeninstelling. De werknemer kan dan zelf de evolutie van het pensioenplan volgen op MyPension.be

Meer weten over de VAPW? Vraag het ons.

Uw contactpersonen

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Yuliia Krasnopolska Yuliia Krasnopolska

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 49

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46