09 376 14 11
Boek uw afspraak

Verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Laatste update: 8-03-2023

Wat als u als zelfstandige ziek valt of na een ongeval niet meer kunt werken? Dan valt u terug op een uitkering. Die is vaak onvoldoende om uw huidige levensstandaard vol te houden. Met een extra verzekering gewaarborgd inkomen vult u uw uitkering aan.

Arbeidsongeschiktheid

Wat gebeurt er als u als zelfstandige langere tijd niet kunt werken door ziekte of ten gevolge van een ongeval? Dan verliest u uw beroepsinkomen. Dankzij de sociale zekerheid krijgt u wel een uitkering. Helaas is die niet zo hoog.

Wilt u tijdens uw periode van inactiviteit uw levensstandaard behouden? Dan kunt u beter een extra verzekering afsluiten. Zo bent u verzekerd tegen inkomensverlies. De meeste verzekeraars bieden zo’n verzekering aan: de verzekering gewaarborgd inkomen.

Waarvoor bent u verzekerd?

De meeste verzekeraars maken geen onderscheid op basis van de reden waardoor u arbeidsongeschikt bent. U ben dus verzekerd voor:

  • Ziekte
  • Arbeidsongevallen
  • Privé-ongevallen

Wat krijgt u?

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid krijgt u maandelijks een vervangingsinkomen. Daarnaast zal uw verzekeraar in deze periode uw premies betalen. Dat betekent dat:

  • U verder kan sparen in het door u gekozen spaarplan (bv. via uw VAPZ) zodat uw pensioenplan niet in het gedrang komt.
  • U verzekerd blijft omdat uw verzekeringspremies door uw verzekeraar zelf ten laste worden genomen.

De hoogte van de uitkering hangt af van de duur en de graad van uw arbeidsongeschiktheid (volledig of gedeeltelijk, zie verder).

Bent u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage bepaalt hoeveel u maandelijks krijgt:

  • Bent u 25 % arbeidsongeschikt dan zal u bij de meeste verzekeraars nog geen recht hebben op een uitkering. Dit percentage kan van polis tot polis verschillen. Belangrijk is dat u weet dat u onder een bepaalde drempel geen tegemoetkoming zal krijgen. Daar moet u zeker rekening mee houden.
  • Als u 50 % arbeidsongeschikt bent, krijgt u 50 % van de uitkering.
  • Vanaf 67 % bent u volledig arbeidsongeschikt en krijgt u een volledige uitkering.

Wie bepaalt of u arbeidsongeschikt bent? In de eerste plaats doet een arts dit op basis van een officiële wettelijke schaal. Deze schaal houdt alleen rekening met uw fysiologische arbeidsongeschiktheid. De arts houdt dus geen rekening met uw beroep. Daardoor kan de fysiologische arbeidsongeschiktheid afwijken van uw werkelijke economische arbeidsongeschiktheid. Een zelfde lichamelijke beperking zal immers niet voor iedereen dezelfde impact hebben.

Stel dat u in een ongeval drie vingers verliest. Dat zal voor een chirurg tot gevolg hebben dat hij zijn beroep helemaal niet meer kan uitoefenen, voor een accountant zal de impact minder groot zijn.

Wachten op uw uitkering

De meeste verzekeraars betalen de uitkering nog niet vanaf dag 1. U moet een wachtperiode doorlopen. Meestal bedraagt die één maand.

Wilt u niet wachten? Sluit dan een polis af die u wel vanaf dag 1 een uitkering garandeert. Uw premies zullen dan natuurlijk wel hoger liggen.

Kan u wel langer wachten? Kies dan voor een polis die pas na drie maanden uitkeert. Uw premie zal dan gevoelig dalen.

Hulp nodig?

Wil u ook verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten? Contacteer ons voor een afspraak. We bekijken samen met u de mogelijkheden die de verschillende verzekeraars bieden.

Uw contactpersonen

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Yuliia Krasnopolska Yuliia Krasnopolska

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 49

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46