09 376 14 11
Boek uw afspraak

De groepsverzekering: interessant voor werknemer en werkgever

Laatste update: 8-03-2023

U wilt de loonkost voor uw bedrijf beperken en graag voor uw werknemers een extra pensioenkapitaal opbouwen?

Bovendien denkt u eraan om intussen mogelijks ook andere zekerheden in te bouwen die een aanvulling kunnen zijn op het inkomen, bijvoorbeeld in geval van ziekte van uw werknemer?

De groepsverzekering is hierin een mooie oplossing .

Wat is een is een groepsverzekering?

Het is een pensioenplan waarbij uw onderneming - in het voordeel van alle personeelseden of van een bepaalde categorie van werknemers - extralegale pensioenvoordelen opbouwt. Dit komt voor uw werknemers dan bovenop het wettelijk pensioen.

Het financieren van dat aanvullend pensioen gebeurt door elke maand een bepaald percentage van het loon te storten in de groepsverzekering of door het storten van een vaste premie.

Wat is het voordeel op moment van premiebetaling en op moment van uitkering?

De groepsverzekering is een win-win, zowel voor de werkgever als de werknemer. Er blijft netto heel wat meer over bij een groepsverzekering dan bij een klassieke loonsverhoging. De premies zijn fiscaal aftrekbaar voor uw bedrijf. Op moment van premiebetaling komen ze niet voor op de loonfiche van uw werknemer.

Bij wettelijke pensionering of bij vroegtijdig overlijden, worden de premies onderworpen aan een RIZIV- en solidariteitsbijdrage van 5,55% en bedrijfsvoorheffing (momenteel 20%, 18%, 16,5% of 10%: afhankelijk van het moment).

Wat gebeurt er met de opgebouwde spaartegoeden indien de werknemer vroegtijdig overlijdt?

Als de werknemer overlijdt vóór de pensioenleeftijd, zal aan de aangeduide begunstigden het opgespaarde bedrag worden uitgekeerd. Als het plan van de werkgever dit toelaat kan er gekozen worden voor een minimum bedrag bij overlijden. Afhankelijk van de persoonlijke gezinssituatie van de werknemer kan er bijvoorbeeld gekozen worden om 1 keer het bruto jaarsalaris te voorzien bij overlijden.

Kan een aanvullende waarborg worden voorzien die de verdere financiering van de premies veilig stelt bij arbeidsongeschiktheid?

Ja, het is aan te raden om de aanvullende waarborg “ vrijstelling van premiebetaling” te voorzien in het plan. Voor u als werkgever stoppen de premiebetalingen voor de arbeidsongeschikte werknemer na de periode van gewaarborgd loon. De verzekeraar zorgt hier voor de verdere financiering van de pensioenpremie . Dit is meestal na de wachttijd van 1 maand en tot zolang de arbeidsongeschiktheid duurt.

Kan een aanvullende waarborg invaliditeit worden voorzien?

Het plan kan voorzien dat er een uitkering is in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte, privé ongeval, arbeidsongeval. Dit vormt een mooie aanvulling op de uitkeringen van de mutualiteit. Meestal is de wachttijd 1 maand .

Dient mijn werknemer te wachten tot de pensioenleeftijd om te kunnen genieten van zijn spaartegoed?

De werknemer kan, onder bepaalde voorwaarden, een voorschot opnemen voor het verwerven/verbouwen van een onroerend goed . Soms volstaat een inpandgeving.

Wat gebeurt er met het spaarbedrag wanneer de werknemer uw bedrijf verlaat?

De werknemer is eigenaar van zijn/haar groepsverzekering. Indien hij/zij de onderneming verlaat, beslist hij zelf wat er met zijn groepsverzekering gebeurt uit de wettelijk vastgelegde mogelijkheden.

Een groepsverzekering maakt meer en meer deel uit van het loonpakket.

Bent u benieuwd wat er voor uw bedrijf kan ?

Contacteer ons voor een gesprek.

We zoeken samen uit wat de mogelijkheden zijn op maat van uw bedrijf en rekening houdend met de sector waarin u actief bent.

Het ontwerp van een groepsverzekeringsreglement vraagt kennis van zaken, vandaar het belang om dit samen te bekijken vooraleer in gesprek te gaan met de werknemers of sollicitanten.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-03-2023 Verzeker de financiële toekomst van je naasten

Verzeker de financiële toekomst van je naasten door slimme vermogensbegeleiding.

Door de afschaffing van de voordelige kaasroute via een Nederlandse notaris, en de coronaperiode, is het nog belangrijker geworden om uw schenkingen en successie te plannen.

Lees verder
15-03-2023 Fiscale pensioenopbouw voor iedereen

Fiscale pensioenopbouw voor iedereen

Om uw wettelijk pensioen aan te vullen, legt u best zelf een extra spaarpotje aan. Bovendien kan u genieten van een belastingsvermindering.

Lees verder
15-03-2023 Het verschil tussen vermogensbeheer en vermogensplanning

Het verschil tussen vermogensbeheer en vermogensplanning

Een vermogensplanner is een expert die samen met u nadenkt over hoe u uw vermogen best inzet om uw doelen te bereiken.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Yuliia Krasnopolska Yuliia Krasnopolska

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 49

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46