09 376 14 11
Boek uw afspraak

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Laatste update: 15-02-2023

Werkt u als zelfstandige met een vennootschap dan kan u door de vennootschap een spaarpotje laten aanleggen. De vennootschap trekt de premies af als beroepskost. U betaalt pas wanneer u het kapitaal krijgt.

Wat is een IPT?

Een IPT of individuele pensioentoezegging is eigenlijk een individuele levensverzekering. Uw vennootschap is de verzekeringnemer en betaalt de premies. U bent zelf de verzekerde en de begunstigde. Het uiteindelijke bijeen gespaarde kapitaal is voor u.

Rendement

Het rendement hangt af van welke formule u kiest. Klassiek zijn dat Tak 21 of Tak 23.

Wat is uw belastingsvoordeel met een IPT?

De bijdragen zijn voor uw vennootschap een aftrekbare beroepskost. U bespaart dus onmiddellijk op de vennootschapsbelasting. De aftrek wordt wel beperkt volgens de 80 %-regel. Die 80 %-regel houdt in dat uw uiteindelijk pensioen niet hoger mag zijn dan 80 % van uw laatste brutobezoldiging. Onder bezoldiging vallen naast uw gewone loon als zaakvoerder ook de andere belastbare voordelen die u van uw vennootschap krijgt (een wagen, een woning, smartphone).

Heeft u de 80 %-grens overschreden? Dat kunt u berekenen volgens een ingewikkelde formule. Vraag het ons en wij berekenen het voor u.

Vanaf maart 2022 gelden er nieuwe regels rond de 80% regel, lees ons blogartikel voor alle informatie over de nieuwe berekening

Als u de grens overschrijdt, zijn de teveel betaalde premies voor uw vennootschap niet aftrekbaar.

Wat betekent dat? Dit betekent dat u zichzelf voldoende loon moet uitbetalen. Als u geen of een te laag loon krijgt, zal het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid voor de vennootschap verloren gaan.

Taks en Wijninckx bijdrage op premies

De vennootschap betaalt een taks van 4,40 % op de premies. Naast deze belasting is er ook een bijzondere socialezekerheidsbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage staat beter bekend als de Wijninckxbijdrage. Die is begin 2019 een hervorming ondergaan. Zo zal de fiscus geen belang meer hechten aan de omvang van de gestorte premie maar wel aan de aangroei van de gespaarde reserves van al uw 2de pijler contracten tezamen.

Er is slecht 3% Wijninckx-bijdrage verschuldigd indien de som van de verworven reserves en het geschat wettelijk pensioen hoger is dan de pensioendoelstelling. Die doelstelling bekom je door het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector te vermenigvuldigen met uw loopbaanbreuk.

Belasting op het uitgekeerde kapitaal

Tijdens de opbouw bent u geen belasting verschuldigd. U betaalt enkel wanneer u het eindkapitaal krijgt. U kan best wachten tot u 65 jaar bent, want dan kost het u het minste: u betaalt dan maar 10 % belasting. Als u minder geduld hebt, is het tarief een stuk hoger:

  • Vanaf 60 jaar: 20 % belasting.
  • Vanaf 61 jaar: 18 % belasting.
  • Vanaf 62 jaar: 16,50 % belasting.

Voor wie is een IPT interessant?

Het IPT is niet enkel interessant voor uzelf. Het is ook een interessant als extra verloning voor de werknemers van uw vennootschap. De premies blijven fiscaal aftrekbaar. De vennootschap betaalt enkel de 4,40 % premietaks en een sociale bijdrage van 8,86 %. Voorwaarde is dat u alle werknemers van dezelfde categorie op dezelfde manier behandelt.
Wilt u meer weten over deze verloningstechniek, contacteer ons dan gerust.

Bijkomende waarborg nodig?

Wij raden u aan om u zelf en uw familie extra te beschermen, met een bijkomende verzekering naast de IPT-levensverzekering:

  • Uw familie is extra beschermd met een verzekering bij overlijden. Uw verzekeraar betaalt uw nabestaanden dan een kapitaal uit bij uw overlijden.
  • U bent zelf extra beschermd door een verzekering arbeidsongeschikt. Twee belangrijke componenten daarvan zijn de premievrijstelling (uw verzekeraar betaalt zelf de bijdragen waardoor u blijft sparen voor uw pensioenkapitaal) en het gewaarborgd inkomen (u krijgt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid).

Meer weten over de IPT?
Wil u weten welke IPT het best bij u past? Vraag het ons.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-03-2023 De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT

De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT: hoe zit dat?

In een circulaire kondigde de FOD Financiën een nieuwe berekeningsmethode voor het wettelijk pensioen aan met gevolgen voor de 80% regel. Ontdek hier details.

Lees verder
15-03-2023 Fiscale pensioenopbouw voor iedereen

Fiscale pensioenopbouw voor iedereen

Om uw wettelijk pensioen aan te vullen, legt u best zelf een extra spaarpotje aan. Bovendien kan u genieten van een belastingsvermindering.

Lees verder
15-03-2023 Weet u hoe hoog uw pensioen zal zijn?

Weet u hoe hoog uw pensioen zal zijn?

Uw pensioen zal in werkelijkheid amper rond de 54 % van uw loon zal liggen. Ontdek de verschillende spaarformules om uw wettelijk pensioen aan te vullen.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Yuliia Krasnopolska Yuliia Krasnopolska

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 49

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46