Vragen?
+ 32 9 376 14 11

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Werkt u als zelfstandige met een vennootschap dan kan u door de vennootschap een spaarpotje laten aanleggen. De vennootschap trekt de premies af als beroepskost. U betaalt pas wanneer u het kapitaal krijgt.

Wat is een IPT?

Een IPT of individuele pensioentoezegging is eigenlijk een individuele levensverzekering. Uw vennootschap is de verzekeringnemer en betaalt de premies. U bent zelf de verzekerde en de begunstigde. Het uiteindelijke bijeen gespaarde kapitaal is voor u.

Rendement

Het rendement hangt af van welke formule u kiest. Klassiek zijn dat Tak 21 of Tak 23.

Uw voordeel?

De bijdragen zijn voor uw vennootschap een aftrekbare beroepskost. U bespaart dus onmiddellijk op de vennootschapsbelasting. De aftrek wordt wel beperkt volgens de 80 %-regel. Die 80 %-regel houdt in dat uw uiteindelijk pensioen niet hoger mag zijn dan 80 % van uw laatste brutobezoldiging. Onder bezoldiging vallen naast uw gewone loon als zaakvoerder ook de andere belastbare voordelen die u van uw vennootschap krijgt (een wagen, een woning, smartphone).

Heeft u de 80 %-grens overschreden? Dat kunt u berekenen volgens een ingewikkelde formule. Vraag het ons en wij berekenen het voor u.

Als u de grens overschrijdt, zijn de teveel betaalde premies voor uw vennootschap niet aftrekbaar.

Wat betekent dat? Dit betekent dat u zichzelf voldoende loon moet uitbetalen. Als u geen of een te laag loon krijgt, zal het fiscaal voordeel van de aftrekbaarheid voor de vennootschap verloren gaan.

Taks en Wijninckxbijdrage op premies

De vennootschap betaalt een taks van 4,40 % op de premies. Naast deze belasting is er ook een bijzondere socialezekerheidsbijdrage verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt 3 % en staat bekend als de Wijninckxbijdrage. U bent de bijdrage alleen verschuldigd als de premie tijdens een bepaald kalenderjaar 30.000 euro overschrijdt. Deze drempel wordt elk jaar geïndexeerd en bedroeg 31.836,24 euro voor 2017 en 32.472 euro voor 2018. De bijdrage betaalt u enkel op het bedrag dat de drempel overschrijdt.

Voorbeeld

Als uw vennootschap een bedrag van 41.836,24 euro betaalt aan premies (inclusief premietaks), is de drempel met 10.000 euro overschreden. De Wijninckxbijdrage bedraagt dan 300 euro (3 % op 10.000 euro).

Belasting op het uitgekeerde kapitaal

Tijdens de opbouw bent u geen belasting verschuldigd. U betaalt enkel wanneer u het eindkapitaal krijgt. U kan best wachten tot u 65 jaar bent, want dan kost het u het minste: u betaalt dan maar 10 % belasting. Als u minder geduld hebt, is het tarief een stuk hoger:

  • Vanaf 60 jaar: 20 % belasting.
  • Vanaf 61 jaar: 18 % belasting.
  • Vanaf 62 jaar: 16,50 % belasting.

Niet alleen voor uzelf

Het IPT is niet enkel interessant voor uzelf. Het is ook een interessant als extra verloning voor de werknemers van uw vennootschap. De premies blijven fiscaal aftrekbaar. De vennootschap betaalt enkel de 4,40 % premietaks en een sociale bijdrage van 8,86 %. Voorwaarde is dat u alle werknemers van dezelfde categorie op dezelfde manier behandelt.
Wilt u meer weten over deze verloningstechniek, contacteer ons dan gerust.

Bijkomende waarborg nodig?

Wij raden u aan om u zelf en uw familie extra te beschermen, met een bijkomende verzekering naast de IPT-levensverzekering:

  • Uw familie is extra beschermd met een verzekering bij overlijden. Uw verzekeraar betaalt uw nabestaanden dan een kapitaal uit bij uw overlijden.
  • U bent zelf extra beschermd door een verzekering arbeidsongeschikt. Twee belangrijke componenten daarvan zijn de premievrijstelling (uw verzekeraar betaalt zelf de bijdragen waardoor u blijft sparen voor uw pensioenkapitaal) en het gewaarborgd inkomen (u krijgt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid).

Meer weten over de IPT?
Wil u weten welke IPT het best bij u past? Vraag het ons.

Uw contactpersonen

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven en KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Anouk De Bruycker Anouk De Bruycker

Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 65
M +32 472 06 96 49

Yuliia Krasnopolska Yuliia Krasnopolska

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 49

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Deze website maakt gebruik van cookies, voor meer info:Ons privacybeleid