09 376 14 11
Boek uw afspraak

Het RIZIV-contract voor geconventioneerde beroepen

Laatste update: 16-10-2023

Bent u een geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige dan kunt u een extra pensioen bij elkaar sparen. U doet dit door elk jaar uw RIZIV-toelage aan te vragen en in een RIZIV-contract te storten.

Voor wie is het RIZIV-contract bedoeld?

Het RIZIV-contract is een methode om een bijkomend pensioenspaarpotje aan te leggen voor geconventioneerde medische zorgverleners:

 • Artsen
 • Tandartsen
 • Apothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Logopedisten
 • Zelfstandige verpleegkundigen

Update!

Geconventioneerde vroedvrouwen (zowel zelfstandig als loontrekkend) komen nu ook in aanmerking voor een tegemoetkoming via het RIZIV.
Voor het jaar 2023 (aanvraag in 2024) bedraagt de toelage € 593,44. Hiervoor moet er voor eind 2023 een lopend RIZIV-contract zijn en dient de vroedvrouw een minimumaantal verstrekkingen te hebben uitgevoerd.

De RIZIV-toelage

De RIZIV-toelage is een tegemoetkoming die u als geconventioneerde zorgverlener krijgt van de overheid omdat u zich aan wettelijk vastgestelde tarieven moet houden. Deze toelages kunt u dan jaarlijks sparen om zo een extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Het bedrag van de toelage verandert jaarlijks en hangt af van uw beroep. Wilt u weten op welk bedrag u precies recht heeft? Vraag het ons en we kijken het voor u na. We vertellen u dan ook welke voorwaarden u moet vervullen om recht te hebben op de toelage. Ook die verschillen immers per beroepscategorie.

Opbouw van extra pensioen

Door uw toelage elk jaar te sparen, bouwt u een extra pensioen op. Het RIZIV-contract geeft u een gewaarborgd rendement en soms ook een winstdeelname. Op de premies die u betaalt, wordt er geen premietaks ingehouden.

U betaalt belasting op uw spaarpotje

U krijgt uw spaarpotje wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. U moet wel belasting betalen op het kapitaal dat u krijgt. Dat wordt gelukkig niet in één keer belast. De fiscus belast elk jaar een stukje. U geeft met andere woorden elk jaar een percentage van het bedrag (maximum 5 %) aan als pensioen:

 • Als u uw kapitaal ontvangt op uw 65ste: gedurende tien jaar.
 • Als u uw kapitaal eerder ontvangt: gedurende dertien jaar.

Deze ‘gespreide belasting’ is gunstiger dan de onmiddellijke belasting van het hele kapitaal.

Nog een voordeel van tot uw pensioenleeftijd te wachten: u betaalt maar belasting op 80 % van het kapitaal, in plaats van op het gehele bedrag.
Naast belastingen betaalt u ook nog socialezekerheidsbijdragen: een RIZIV-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2%.

Ook bescherming bij arbeidsongeschiktheid, ziekte en overlijden

Tegelijkertijd zijn u en uw gezin ook bijkomend beschermd bij:

 • Arbeidsongeschiktheid: gedurende maximaal één jaar hebt u bij arbeidsongeschiktheid recht op een maandelijkse uitkering.
 • Ernstige ziekte: als u voor uw zestigste ernstig ziek wordt, krijgt u een forfaitaire uitkering.
 • Zwangerschap: bij uw bevalling sparen we nog een extra bedrag voor u en krijgt u een geboortegeschenk.
 • Overlijden: als u voor uw zestigste overlijdt, krijgen uw nabestaanden een jaarlijkse overlevingsrente.

Uw contract gebruiken om vastgoed te kopen

Wilt u onroerend goed kopen? Dan kunt u een voorschot opnemen van uw pensioenkapitaal om de aankoop te financieren. Met al uw vragen over investeren in vastgoed kunt u bij ons terecht.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij zorgen dat u zorgeloos kunt sparen, door het juiste RIZIV-contract voor u te vinden. Bovendien helpen we u met de administratieve rompslomp.

Sinds 2020 verloopt het RIZIV-proces volledig digitaal. Alle informatie wordt verzameld in MyRiziv en is raadpleegbaar en aanpasbaar via de webtoepassing. U heeft de mogelijkheid om uw RIZIV-dossier zelf te beheren of om het toe te wijzen aan een mandaatnemer. U moet uw toelage immers elk jaar opnieuw aanvragen. Wij kunnen dat voor u doen, zodat u de toelage zeker niet misloopt.

We begeleiden en adviseren u graag doorheen het volledige traject, vanaf de aanvraag tot de verwerking van de premies.

Uw contactpersonen

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Yuliia Krasnopolska Yuliia Krasnopolska

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 49

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer levensverzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 46