09 376 14 11
Boek uw afspraak

Waarom u aan successieplanning moet doen

Laatste update: 15-02-2023

Wie vandaag jong is, denkt vaak nog niet aan successieplanning. Momenteel lijkt het nog een ver-van-mijn-bedshow. Toch loont het om er nu al over na te denken.

Erfrecht en erfbelasting

Bij successieplanning zijn er twee soorten regels van belang;

 • De regels van het erfrecht zijn vastgelegd in federale wetgeving: zij bepalen hoe uw nalatenschap is samengesteld, wie er erfgenaam is en welke erfgenaam wat krijgt.
 • De regels van de erfbelasting vindt u voor Vlaanderen terug in Vlaamse regelgeving: zij bepalen hoeveel belasting de erfgenamen moeten betalen. Vroeger noemden we dit successierechten, maar vandaag heet dat erfbelasting.

Als u niet aan successieplanning of estate planning doet

Als u niet aan successieplanning doet, betalen uw erfgenamen de volle pot. Hoeveel hangt af van een aantal factoren:

 • De samenstelling van de nalatenschap: roerende en/of onroerende goederen.
 • De waarde van de nalatenschap.
 • De graad van verwantschap: (klein)kinderen betalen lagere tarieven dan bijvoorbeeld een broer of neef die van u erft.

Voor uw partner en kinderen worden de roerende goederen en onroerende goederen apart belast. Daardoor vallen ze onder de lagere schijven. Zo betalen uw overlevende partner en uw (klein)kinderen:

SchijfPercentageTotale erfbelasting
Tot 50.000 euro3 %1.500 euro
Van 50.000 tot 250.000 euro9 %19.500 euro (18.000 + 1.500)
Meer dan 250.000 euro27 %


Als u geen kinderen heeft, en uw vermogen nalaat aan een broer/zus of aan een neef/nicht lopen de tarieven op tot 65 % (voor bedragen boven 125.000 euro).

Waarom wel aan successieplanning doen?

Door aan successieplanning te doen, kunt u met deze regels spelen. U kunt er (deels) bepalen welke erfgenaam wat krijgt. En u zorgt er voor dat uw erfgenamen zo weinig mogelijk erfbelasting betalen.
Maar successieplanning heeft nog heel wat andere voordelen:

 • U bent gerust dat na uw overlijden uw nabestaanden goed beschermd zijn.
 • U vermijdt conflicten tussen de erfgenamen onderling, bv. uw (nieuwe) partner en kinderen.
 • U weet dat alles precies geregeld is zoals u het wilt.

U kunt er ook voor kiezen tijdens uw leven al een deel van uw vermogen aan uw kinderen te schenken.

De juiste planning voor uw situatie

Iedere situatie is anders. Daarom is ook een goede estate planning voor iedereen anders.

Vandaag de dag zijn familiale relaties ook steeds complexer. Omdat uw persoonlijke situatie voortdurend evolueert, is het aangewezen om uw successieplan regelmatig opnieuw te bekijken. Wij denken met u mee. Bij het uittekenen van een correct plan houden we rekening met:

 • Uw samenlevingsvorm: gehuwd, wettelijk samenwonend, feitelijk samenwonend.
 • Uw huwelijkscontract: scheiding van goederen, gemeenschap van goederen.
 • Uw gezinssituatie: eigen kinderen en kleinkinderen, stiefkinderen, adoptiekinderen, nieuw samengesteld gezin, … .

Erfrecht vernieuwd vanaf 1 september 2018

Ook als u al een successieplan hebt, kunnen wij u verder helpen. Op 1 september treedt het vernieuwd erfrecht in werking. De nieuwe regels kunnen een grote invloed hebben op bestaande successieplannen.
Drie belangrijke wijzigingen:

 • U krijgt meer vrijheid: het reservatair deel van uw kinderen wordt kleiner.
 • De regels over inbreng en inkorting veranderen. Dat heeft belangrijke gevolgen als u vroeger al een schenking heeft gedaan (aan één van de kinderen). Die schenkingen uit het verleden zullen gedeeltelijk bij de verdeling van de erfenis moeten worden verrekend.
 • De tarieven van de erfbelasting veranderen.

Het is dus zeker nodig om uw bestaande plan grondig opnieuw te bekijken. Zit alles nog zoals u wilt of zijn er grote of kleine aanpassingen nodig?

Uw contactpersonen

Bart Van Hoorickx Bart Van Hoorickx

Financieel & fiscaal adviseur - Investeringsconsulent

Stuur een mail
M +32 476 26 95 96

Stijn Paredis Stijn Paredis

Financieel & fiscaal adviseur - Investeringsconsulent vastgoed

Stuur een mail
M +32 475 28 83 84