09 376 14 11
Boek uw afspraak

Huysman advies vermogensplanning

Laatste update: 15-03-2023

Uw vermogen bouwt u gedurende heel uw leven op. U wilt dat dit vermogen goed beschermd is. En natuurlijk betaalt u liefst zo weinig mogelijk belastingen.

Waaruit bestaat uw vermogen?

Uw vermogen bestaat uit roerende goederen en onroerende goederen.

Roerende goederen zijn geld (cash of op uw bankrekening), kasbons, obligaties, aandelen, goud, juwelen, verzekeringen.

Onder onroerende goederen valt al uw vastgoed: de gezinswoning, bouwgrond, een tweede woning, een vakantieverblijf, een appartement dat u verhuurt.

Elk type heeft zijn eigen risicoprofiel en rendement.

Brochure Huysman Advies vastgoed

Drie essentiële onderdelen van vermogensplanning

Vermogensplanning of vermogensbegeleiding bestaat voor ons uit drie essentiële onderdelen:

 • Vermogensopbouw: hoe bouwt u uw vermogen op? Heeft u nog andere inkomsten naast uw beroepsinkomen? Waarin investeert u?
 • Vermogensbescherming: is uw vermogen goed beschermd tegen inflatie of tegen onverwachte gebeurtenissen. Betaalt u zo weinig mogelijk belastingen?
 • Vermogensoverdracht: hoe draagt u uw vermogen op een goede manier over naar de volgende generatie?

Vijf vragen die u naar de juiste planning leiden

Als u op zoek bent naar de juiste planning, moet u zichzelf enkele vragen stellen:

 • Wanneer wil ik met pensioen gaan?
 • Wanneer ik met pensioen ben, welk kapitaal heb ik dan nodig om zorgeloos te kunnen leven?
 • Waarin wil ik investeren?
 • Hoe draag ik mijn vermogen over naar mijn kinderen?
 • Hoe houd ik de belastingdruk zo laag mogelijk?

Spreiding als oplossing

Eigenlijk is het logisch. U legt niet al uw eieren in één mand. U kunt dus best uw vermogen spreiden over meer en minder risicovolle investeringen. Over roerende en onroerende goederen. Over spaarformules en beleggingen. Wij staan voor een gezonde vermogensspreiding.

De eerste stap is nagaan hoe uw vermogen vandaag al is samengesteld. Daarna kijken we wat beter kan. Alles hangt af van wat u wil. Wij staan u met raad en daad bij. Waar houden wij rekening mee bij het uitwerken van de ideale vermogensplanning voor u? Met vermogensfiscaliteit, beschikbaarheid, het risicoprofiel van uw investeringen, uw rendementsdoelstellingen, geplande uitgaven op korte-, middellange- en lange- termijn, ....

Wilt u meer weten over investeren in vastgoed, kijk dan op onze pagina HuysmanBouw.

Uw vermogen fiscaal optimaal structureren

De laatste jaren is de fiscale druk op vermogen toegenomen:

 • De roerende voorheffing op dividenden en interesten is op enkele uitzonderingen na gestegen tot 30 % (in plaats van 15 % nog maar enkele jaren geleden).
 • De liquidatiebonus geniet niet meer van een laag tarief. Daardoor dreigt u veel belasting te bepalen wanneer u bij uw pensioen met uw onderneming stopt.
 • Stijging van de beurstak voor wie koopt en verkoopt op de beurs.

Onze experts kunnen helpen om de fiscale druk te verlagen. Hoe? Door uw vermogen op de juiste manier te structureren. We zoeken naar de minst belaste weg, maar wel alles binnen de lijnen van de wet. U kan hier meer lezen over fiscale optimalisatie.

Nu al beginnen?

Ja. Hoe vroeger u begint met uw planning hoe beter. Niemand weet immers wat de toekomst brengt. Wilt u later uw planning aanpassen dan kan dat nog altijd.

Uw contactpersonen

Bart Van Hoorickx Bart Van Hoorickx

Financieel & fiscaal adviseur - Investeringsconsulent

Stuur een mail
M +32 476 26 95 96

Stijn Paredis Stijn Paredis

Financieel & fiscaal adviseur - Investeringsconsulent vastgoed

Stuur een mail
M +32 475 28 83 84