Verzekering arbeidsongevallen, Huysman Verzekeringen
Vragen?
+ 32 9 376 14 05
Uw onafhankelijke makelaar en financieel expert: voor advies dat écht bij u past

Verzekering arbeidsongevallen

Hebt u personeel in dienst? Dan moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Zo zijn uw werknemers gedekt als ze een ongeval hebben tijdens hun werk én op weg naar het werk.

Een verplichte verzekering

In België is iedere onderneming verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de personeelsleden die ze in dienst heeft. Het geldt voor voltijdse en deeltijdse werknemers, voor vast personeel en tijdelijke krachten.

Bent u zelfstandige en hebt u geen personeel in dienst, dan moet u geen arbeidsongevallenverzekering afsluiten. U bent zelf al verzekerd voor ziekte en invaliditeit via uw eigen verzekeringen zoals de verzekering gewaarborgd inkomen en uw privé hospitalisatieverzekering.

Wat is een arbeidsongeval: vijf voorwaarden

Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moeten er vijf voorwaarden vervuld zijn:

  • Er doet zich een plotse gebeurtenis voor.
  • Een werknemer loopt een letsel op.
  • Er is een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en het letsel.
  • Het ongeval gebeurt tijdens het werk.
  • Het ongeval gebeurt door de uitoefening van het werk.

Het letsel hoeft niet te leiden tot arbeidsongeschiktheid, wel tot medische kosten. Ook schade aan protheses en brillen wordt vergoed.

Ongeval onderweg naar het werk

Naast ongevallen op het werk, worden ook ongevallen op weg naar het werk als arbeidsongeval gezien als ze gebeuren op het normale traject van de werknemer. Wie een omweg neemt, is niet verzekerd.

Wat vergoedt de verzekeraar?

Een basispakket zorgt voor de verplichte wettelijke dekking. U kunt dit pakket natuurlijk met extra waarborgen uitbreiden. Wilt u meer weten over die extra’s? Vraag het aan onze specialisten.

Tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraar een deel van de wedde van het personeelslid verder uit. De verzekeraar kan een controlearts sturen om de werknemer te onderzoeken.

Wat als de tijdelijke arbeidsongeschiktheid een blijvende arbeidsongeschiktheid wordt? Om dat vast te stellen wacht de verzekeraar totdat het letsel niet meer evolueert, de werknemer wordt met andere woorden niet meer beter of slechter. Dit noemen we de consolidatie. Vanaf dat moment betaalt de verzekeraar een rente uit, waarvan het bedrag afhangt van het vroegere loon en de graad van de blijvende ongeschiktheid.

De verzekeraar vergoedt daarnaast ook de medische kosten volgens de barema’s van het RIZIV. Hogere honoraria en supplementen voor eenpersoonskamers vallen ten laste van de werknemer zelf. Ook verplaatsingskosten die de werknemer maakt om medische redenen neemt de verzekeraar ten laste.

Bij een dodelijk arbeidsongeval hebben de nabestaanden van het slachtoffer recht op een schadevergoeding.

Wat kost een goede arbeidsongevallenverzekering?

De kostprijs van de verzekering hangt af van een aantal factoren:

  • Het aantal personeelsleden.
  • Het loon van de werknemer.
  • De sector waarin u actief bent: op een werf gebeuren er meer ongevallen dan op kantoor. In de bouwsector is het risico dan ook groter en zijn de premies hoger.

Altijd aangifte doen

De aangifte mag gebeuren door de werknemer zelf of door de werkgever. De werkgever moet het ongeval melden binnen de acht dagen.

Ook als werknemer kunt u best altijd aangifte doen van een arbeidsongeval ook al lijkt het op het moment zelf niet zo ernstig. De ernst van sommige letsels wordt immers soms pas na enkele dagen duidelijk. Bij de aangifte voegt u een medisch getuigschrift toe.

Preventie

Ten slotte nog dit. Een verzekering afsluiten is verplicht. Maar ook preventie is verplicht. U moet dus in uw onderneming de nodige maatregelen nemen om ongevallen zoveel mogelijk te vermijden.

Hoe kunt u dit doen? Door fiches bij te houden van alle ongevallen die hebben geleid tot meer dan vier dagen arbeidsongeschiktheid, en vooral door lessen te leren uit deze ongevallen.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, contacteer ons dan gerust.
Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste verzekering.
Heeft er zich een ongeval voorgedaan in uw bedrijf? Ook dan staan wij u graag bij om alles snel en correct af te handelen.

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven en KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies particulieren en KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67

Anouk De Bruycker Anouk De Bruycker

Advies KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 65
M +32 472 06 96 49

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 60

Heidi Vandevelde Heidi Vandevelde

Polis -en schadebeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 50 71 67 35

Gonny Maes Gonny Maes

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 357 57 67

Deze website maakt gebruik van cookies, voor meer info:Onze privacy beleid