Vragen?
+ 32 9 376 14 11

Verzekering arbeidsongevallen

Hebt u personeel in dienst? Dan moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Zo zijn uw werknemers gedekt als ze een ongeval hebben tijdens hun werk én op weg naar het werk.

Een verplichte verzekering

In België is iedere onderneming verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de personeelsleden die ze in dienst heeft. Het geldt voor voltijdse en deeltijdse werknemers, voor vast personeel en tijdelijke krachten.

Bent u zelfstandige en hebt u geen personeel in dienst, dan moet u geen arbeidsongevallenverzekering afsluiten. U bent zelf al verzekerd voor ziekte en invaliditeit via uw eigen verzekeringen zoals de verzekering gewaarborgd inkomen en uw privé hospitalisatieverzekering.

Let op!
Niet iedereen was op vandaag onderworpen aan de wet op de arbeidsongevallen ook al waren velen tijdens hun opleiding blootgesteld aan dezelfde risico's als de bedienden of arbeiders die in dezelfde onderneming werken.
Een wetswijziging, met aanvang op 1 januari 2020, zorgt ervoor dat de wet op de Arbeidsongevallen ook van toepassing is op personen met een stage-, leer- of ervaringsovereenkomst en zij bijgevolg ook genieten van bescherming bij een ongeval.

Indien personen met een stage, leer of ervaringsovereenkomst dus vergelijkbare arbeid verrichten, als de werknemers binnen een bedrijf dat losstaat van de onderwijsinstelling of het centrum voor beroepsopleiding, dan is vanaf 1 januari 2020 de wet ook op deze personen van toepassing.

Wat is een arbeidsongeval: vijf voorwaarden

Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moeten er vijf voorwaarden vervuld zijn:

  • Er doet zich een plotse gebeurtenis voor.
  • Een werknemer loopt een letsel op.
  • Er is een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en het letsel.
  • Het ongeval gebeurt tijdens het werk.
  • Het ongeval gebeurt door de uitoefening van het werk.

Het letsel hoeft niet te leiden tot arbeidsongeschiktheid, wel tot medische kosten. Ook schade aan protheses en brillen wordt vergoed.

Ongeval onderweg naar het werk

Naast ongevallen op het werk, worden ook ongevallen op weg naar het werk als arbeidsongeval gezien als ze gebeuren op het normale traject van de werknemer. Wie een omweg neemt, is niet verzekerd.

Wat vergoedt de verzekeraar?

Een basispakket zorgt voor de verplichte wettelijke dekking. U kunt dit pakket natuurlijk met extra waarborgen uitbreiden. Wilt u meer weten over die extra’s? Vraag het aan onze specialisten.

Tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraar een deel van de wedde van het personeelslid verder uit. De verzekeraar kan een controlearts sturen om de werknemer te onderzoeken.

Wat als de tijdelijke arbeidsongeschiktheid een blijvende arbeidsongeschiktheid wordt? Om dat vast te stellen wacht de verzekeraar totdat het letsel niet meer evolueert, de werknemer wordt met andere woorden niet meer beter of slechter. Dit noemen we de consolidatie. Vanaf dat moment betaalt de verzekeraar een rente uit, waarvan het bedrag afhangt van het vroegere loon en de graad van de blijvende ongeschiktheid.

De verzekeraar vergoedt daarnaast ook de medische kosten volgens de barema’s van het RIZIV. Hogere honoraria en supplementen voor eenpersoonskamers vallen ten laste van de werknemer zelf. Ook verplaatsingskosten die de werknemer maakt om medische redenen neemt de verzekeraar ten laste.

Bij een dodelijk arbeidsongeval hebben de nabestaanden van het slachtoffer recht op een schadevergoeding.

Wat kost een goede arbeidsongevallenverzekering?

De kostprijs van de verzekering hangt af van een aantal factoren:

  • Het aantal personeelsleden.
  • Het loon van de werknemer.
  • De sector waarin u actief bent: op een werf gebeuren er meer ongevallen dan op kantoor. In de bouwsector is het risico dan ook groter en zijn de premies hoger.

Altijd aangifte doen

De aangifte mag gebeuren door de werknemer zelf of door de werkgever. De werkgever moet het ongeval melden binnen de acht dagen.

Ook als werknemer kunt u best altijd aangifte doen van een arbeidsongeval ook al lijkt het op het moment zelf niet zo ernstig. De ernst van sommige letsels wordt immers soms pas na enkele dagen duidelijk. Bij de aangifte voegt u een medisch getuigschrift toe.

Preventie

Ten slotte nog dit. Een verzekering afsluiten is verplicht. Maar ook preventie is verplicht. U moet dus in uw onderneming de nodige maatregelen nemen om ongevallen zoveel mogelijk te vermijden.

Hoe kunt u dit doen? Door fiches bij te houden van alle ongevallen die hebben geleid tot meer dan vier dagen arbeidsongeschiktheid, en vooral door lessen te leren uit deze ongevallen.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, contacteer ons dan gerust.
Wij helpen u graag met het uitzoeken van de juiste verzekering.
Heeft er zich een ongeval voorgedaan in uw bedrijf? Ook dan staan wij u graag bij om alles snel en correct af te handelen.

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Gonny Maes Gonny Maes

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 357 57 67

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73

Deze website maakt gebruik van cookies, voor meer info:Ons privacybeleid