09 376 14 11
Boek uw afspraak

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Laatste update: 26-10-2020

U bent bestuurder van een vennootschap en begaat een fout. Daar kunt u persoonlijk voor aansprakelijk worden gesteld. De schade wordt dan op uw eigen vermogen verhaald. Om dat te vermijden sluit u als bestuurder best een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af.

Wie kan een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid gebruiken?

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid of D&0 (directors & officers liability) is bedoeld voor iedereen die bestuurder is in een vennootschap of vzw.

De vennootschap of vzw kan één polis afsluiten voor alle vroegere, huidige en toekomstige bestuurders. Bescherm niet enkel de bestuurders met een officieel bestuursmandaat, maar ook feitelijke bestuurders. U kunt ook de erfgenamen van de bestuurder beschermen.

Waarom heeft u een verzekering nodig?

Vandaag de dag wordt de kans dat u als bestuurder persoonlijk wordt aangesproken steeds groter:

 • De wet- en regelgeving wordt steeds complexer en strikter. Zo legt het vennootschapsrecht u steeds strengere eisen op.
 • Mensen die schade lijden zijn meer dan ooit geneigd daarvoor een ‘schuldige’ te zoeken die hen kan vergoeden.
 • Om er zeker van te zijn dat zijn schade wordt vergoed, spreekt de schadelijder zoveel mogelijk ‘schuldigen’ aan. Dus niet enkel de vennootschap maar ook haar bestuurders.

U heeft al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering dekken andere risico’s.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid is bedoeld voor ondernemingen die voornamelijk intellectuele dienstverlening doen. Hiermee verzekert u zich dus voor fouten in de uitoefening van uw beroep, bv. een verkeerd advies, een fout in een berekening. Met deze verzekering wordt het vermogen van de onderneming beschermd. Ze is ook bedoeld voor zelfstandigen die werken met een eenmanszaak.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt specifiek bestuursfouten en beschermt de bestuurder zelf als die persoonlijk wordt aangesproken.

Wat is een bestuursfout?

Het begrip bestuursfout zien we ruim.

Enkele voorbeelden:

 • U doet een verkeerde investering die de vennootschap veel geld kost.
 • U laat na de jaarrekening neer te leggen.
 • U vergeet een brandverzekering af te sluiten.

Waarvoor bent u verzekerd?

Wij bieden u:

 • Bescherming tegen schadeclaims van derden. De derden die claims kunnen indienen zijn zeer divers: minderheidsaandeelhouders, de curator bij een faillissement, klanten, leveranciers, concurrenten, werknemers, de overheid. U ziet het, de lijst is lang.
 • Bijstand als u zich voor de rechtbank moet verantwoorden. We nemen erelonen advocaat en gerechtskosten ten laste.
 • Verzekering tegen schade die u toebrengt aan de vennootschap of vereniging zelf. Uw vennootschap wordt ook als derde beschouwd.

Wat dekken wij niet?

We wijzen er graag op dat u niet verzekerd bent:

 • In geval u een opzettelijke fout beging.
 • Bij misbruik van vennootschapsgoederen.
 • Voor geldboetes.

Hoeveel kost een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Zoals bij alle verzekeringen hangt de hoogte van de premie af van heel wat factoren: de grootte van de onderneming of vereniging, het aantal bestuurders, de sector waarin u actief bent, uw financiële situatie, het schadeverleden.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

27-09-2021 Wat bedoelen we met aansprakelijk?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ en meer bepaald ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen.

Lees verder
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering sfeerbeeld
6-09-2021 Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering

Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering voor intellectuele beroepen in de bouw gaat in vanaf 1 juli 2019

Deze wet is een aanvulling van de wet Peeters-Borsus die de verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Lees verder
30-10-2018 Vermogensplanning, meer dan private banking

Vermogensplanning, meer dan private banking

U wilt aan vermogensplanning doen? Goed idee! Maar laat private banking niet het plan op zich zijn, maar één element van een totaalplan.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73

Wouter Blontrock Wouter Blontrock

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 89

Kurt Coupé Kurt Coupé

Advies KMO & Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 77
M +32 474 60 02 80