09 376 14 11
Boek uw afspraak

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid - D&O

Laatste update: 8-03-2023

U bent bestuurder van een vennootschap en begaat een bestuursfout? Daar kan u niet enkel persoonlijk voor aansprakelijk worden gesteld. De schade kan bovendien op uw eigen vermogen verhaald worden. Om een financiële kater te vermijden sluit u als bestuurder best een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af.

Wie kan een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid gebruiken?

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid of D&0 (Directors & Officers) is bedoeld voor iedereen die bestuurder is in een vennootschap of vzw. De vennootschap kan één polis afsluiten voor alle vroegere, huidige en toekomstige bestuurders.

Maar daar blijft het niet bij. Ook feitelijke bestuurders, vertegenwoordigers in een externe entiteit (extern mandaat), nieuwe filialen, werknemers in bepaalde functies, een echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) en erfgenamen kunnen in een polis gedekt worden.

Waarom heeft u een verzekering nodig?

Vandaag de dag wordt de kans dat u als bestuurder persoonlijk wordt aangesproken steeds groter:

 • De wet- en regelgeving wordt steeds complexer en strikter. Zo legt het vennootschapsrecht u steeds strengere eisen op.
 • Mensen die schade lijden zijn meer dan ooit geneigd daarvoor een ‘schuldige’ te zoeken die hen kan vergoeden.
 • Om er zeker van te zijn dat zijn schade wordt vergoed, spreekt de schadelijder zoveel mogelijk ‘schuldigen’ aan. Dus niet enkel de vennootschap maar ook haar bestuurders.

Wat is het verschil met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekken andere risico’s.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid is bedoeld voor ondernemingen die voornamelijk intellectuele dienstverlening verrichten. Hiermee verzekert u zich voor fouten in de uitoefening van uw beroep, bv. een verkeerd advies of een fout in een berekening. Met deze verzekering wordt het vermogen van de onderneming beschermd.

De polis D&O dekt specifiek bestuursfouten en beschermt het persoonlijke vermogen van de bestuurder.

Wat is een bestuursfout?

Concreet gaat het om fouten gemaakt door bestuurders in het kader van hun mandaat. Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken:

 • U doet een verkeerde investering die de vennootschap veel geld kost.
 • U laat na de jaarrekening neer te leggen (inbreuk op de vennootschapswetgeving).
 • U vergeet een brandverzekering af te sluiten.
 • U zet uw activiteiten verder terwijl de onderneming verloren is.

Waarvoor bent u verzekerd?

Algemeen dekt de verzekering de financiële gevolgen die voortvloeien uit een bepaalde eis tegen de verzekerde:

 • Verdedigingskosten als u voor een rechtbank moet verschijnen.
 • Uitgaven, zoals erelonen, voor de herroeping van een rechterlijke beslissing (rechtsvervolgingskosten).
 • Kosten voor de samenstelling van een borg
 • Onderzoekskosten.
 • Kosten van reputatieherstel/imagoherstel

Deze standaarddekkingen worden vaak nog aangevuld met bijkomende beschermingen zoals kosten voor psychologische bijstand, tewerkstellingsaangelegenheden, uitleveringskosten, …

De meeste verzekeraars voorzien bovendien een uitloopperiode: schade-eisen die worden ingesteld binnen een termijn van x aantal maanden na het einde van het contract, maar wel betrekking hebben op fouten begaan tijdens de duur van het contract, zijn dan eveneens gedekt.

Tip! Indien u reeds een polis D&O hebt afgesloten, kijk dan zeker na of er voor bepaalde waarborgen een sublimiet werd opgenomen. Bepaalde dekkingen zijn hierdoor namelijk beperkt tot een lager maximumbedrag.

Wat is niet gedekt?

We wijzen er u graag op dat u niet verzekerd bent voor:

 • Opzettelijke fouten of frauduleuze daden.
 • Zaken die reeds gekend waren voor het afsluiten van de polis.
 • Vergoeding van materiële of lichamelijke schade behalve in de gevallen die specifiek omschreven werden.
 • Het bedrag van een borgsom zelf.

Vaak zullen de verzekeraars ook bepaalde eisen gekoppeld aan de VS/Canada in hun algemene voorwaarden uitsluiten.

Hoeveel kost een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Zoals bij alle verzekeringen het geval is, hangt de hoogte van de premie af van heel wat factoren: de grootte van de onderneming of vereniging, het aantal bestuurders, de sector waarin u actief bent, uw financiële situatie, het schadeverleden en natuurlijk ook de gekozen verzekerde bedragen.

Specifieke situatie: managementvennootschappen

Voor een leidinggevende in een managementvennootschap (bv. een zelfstandige HR-manager) met een beperkt aantal opdrachtgevers (maximum 2) bestaat een specifiek pakket. Deze personen worden namelijk niet op dezelfde manier beschermd als een gewone werknemer van de opdrachtgever en een standaard polis beroepsaansprakelijkheid en D&O zullen op bepaalde vlakken niet volstaan.

Wenst u bijkomende info?

Lees dan zeker ons blogartikel wat is het nut van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid of contacteer één van onze specialisten. Zij helpen u graag verder met advies en een offerte op maat.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering sfeerbeeld
15-03-2023 Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw

Een aanvulling op de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor partijen betrokken bij woningbouw.

Lees verder
15-02-2023 Vermogensplanning, meer dan private banking

Vermogensplanning, meer dan private banking

U wilt aan vermogensplanning doen? Goed idee! Maar laat private banking niet het plan op zich zijn, maar één element van een totaalplan.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Jurgen Geirnaert Jurgen Geirnaert

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 28 47
M +32 474 47 43 32

Bart Vyvey Bart Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 475 71 25 52

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73
M +32 492 56 58 81

Wouter Blontrock Wouter Blontrock

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 89

Kurt Coupé Kurt Coupé

Advies KMO & Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 77
M +32 474 60 02 80

Viktor Vyvey Viktor Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 479 93 20 51