Vragen?
+ 32 9 376 14 11

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

U bent bestuurder van een vennootschap en begaat een fout. Daar kunt u persoonlijk voor aansprakelijk worden gesteld. De schade wordt dan op uw eigen vermogen verhaald. Om dat te vermijden sluit u als bestuurder best een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af.

Wie kan een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid gebruiken?

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid of D&0 (directors & officers liability) is bedoeld voor iedereen die bestuurder is in een vennootschap of vzw.

De vennootschap of vzw kan één polis afsluiten voor alle vroegere, huidige en toekomstige bestuurders. Bescherm niet enkel de bestuurders met een officieel bestuursmandaat, maar ook feitelijke bestuurders. U kunt ook de erfgenamen van de bestuurder beschermen.

Waarom heeft u een verzekering nodig?

Vandaag de dag wordt de kans dat u als bestuurder persoonlijk wordt aangesproken steeds groter:

 • De wet- en regelgeving wordt steeds complexer en strikter. Zo legt het vennootschapsrecht u steeds strengere eisen op.
 • Mensen die schade lijden zijn meer dan ooit geneigd daarvoor een ‘schuldige’ te zoeken die hen kan vergoeden.
 • Om er zeker van te zijn dat zijn schade wordt vergoed, spreekt de schadelijder zoveel mogelijk ‘schuldigen’ aan. Dus niet enkel de vennootschap maar ook haar bestuurders.

U heeft al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering dekken andere risico’s.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid is bedoeld voor ondernemingen die voornamelijk intellectuele dienstverlening doen. Hiermee verzekert u zich dus voor fouten in de uitoefening van uw beroep, bv. een verkeerd advies, een fout in een berekening. Met deze verzekering wordt het vermogen van de onderneming beschermd. Ze is ook bedoeld voor zelfstandigen die werken met een eenmanszaak.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt specifiek bestuursfouten en beschermt de bestuurder zelf als die persoonlijk wordt aangesproken.

Wat is een bestuursfout?

Het begrip bestuursfout zien we ruim.

Enkele voorbeelden:

 • U doet een verkeerde investering die de vennootschap veel geld kost.
 • U laat na de jaarrekening neer te leggen.
 • U vergeet een brandverzekering af te sluiten.

Waarvoor bent u verzekerd?

Wij bieden u:

 • Bescherming tegen schadeclaims van derden. De derden die claims kunnen indienen zijn zeer divers: minderheidsaandeelhouders, de curator bij een faillissement, klanten, leveranciers, concurrenten, werknemers, de overheid. U ziet het, de lijst is lang.
 • Bijstand als u zich voor de rechtbank moet verantwoorden. We nemen erelonen advocaat en gerechtskosten ten laste.
 • Verzekering tegen schade die u toebrengt aan de vennootschap of vereniging zelf. Uw vennootschap wordt ook als derde beschouwd.

Wat dekken wij niet?

We wijzen er graag op dat u niet verzekerd bent:

 • In geval u een opzettelijke fout beging.
 • Bij misbruik van vennootschapsgoederen.
 • Voor geldboetes.

Hoeveel kost een bestuurdersaansprakelijkheid
Zoals bij alle verzekeringen hangt de hoogte van de premie af van heel wat factoren: de grootte van de onderneming of vereniging, het aantal bestuurders, de sector waarin u actief bent, uw financiële situatie, het schadeverleden.

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven en KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies particulieren en KMO

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Anouk De Bruycker Anouk De Bruycker

Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 65
M +32 472 06 96 49

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Gonny Maes Gonny Maes

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 357 57 67

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Deze website maakt gebruik van cookies, voor meer info:Ons privacybeleid