09 376 14 11
Boek uw afspraak

BA uitbating: bescherm uw onderneming voor schade aan derden

Laatste update: 16-10-2023

Als ondernemer maakt u de gekste dingen mee. Met onze waarborg BA Uitbating bent u weer iets beter voorbereid op het onverwachte. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens de uitoefening van uw activiteiten. En dat los van de plaats van het voorval: binnen of buiten uw onderneming.

Let op! In het geval van schadevergoedingen voor een inbreuk op een contractuele overeenkomst met een klant, kan u niet rekenen op de tussenkomst van deze verzekering.

Voor welke activiteiten is uw onderneming verzekerd?

U bent verzekerd voor alle activiteiten van uw onderneming. We hebben wel een nauwkeurige beschrijving nodig van de aard van het werk om een perfect dekkende verzekeringspolis op te stellen.

Meer specifiek dekken we met de waarborg BA Uitbating:

 • De schade veroorzaakt aan derden door de goederen van uw onderneming, of door goederen die ze onder haar hoede heeft. Onder goederen verstaan we gebouwen, (bouw)machines, motorvoertuigen en gehuurde, bewaarde of toevertrouwde voorwerpen.
 • De schade veroorzaakt door de prestaties die uw onderneming levert en door personen voor wie uw onderneming instaat. We begrijpen daaronder uw personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiaires, bestuurders, zaakvoerders, vennoten, leergasten, vrijwilligers en familieleden die als natuurlijk persoon actief zijn in uw bedrijf.

De waarborgen in uw verzekering

De polis van uw onderneming bestaat uit 4 belangrijke onderdelen:

 1. BA Uitbating
 2. BA na levering
 3. Toevertrouwde goederen
 4. Rechtsbijstand

Een BA na levering dekt de aansprakelijkheid van uw personeel na de levering of uitvoering van uw diensten.

Onder toevertrouwde goederen begrijpen we goederen die aan uw personeel zijn toevertrouwd om aan te werken, om als gereedschap te gebruiken of die ze onder hun hoede hebben bij een klant, los van het feit of ze er mee werken.

Rechtsbijstand is onmisbaar voor de verdediging van uw onderneming wanneer die strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt. Langs de andere kant hebt u ook rechtsbijstand nodig om uw rechten te doen gelden tegenover een aansprakelijke derde.

De polis samengevat:

Wie is verzekerd?
Uw personeel, vennoten, zaakvoerders, bestuurders en commissarissen.

Wanneer zijn zij verzekerd?
Tijdens en na de verzekerde werkzaamheden.

Waar zijn zij verzekerd?
Uw activiteiten zijn verzekerd over de hele wereld. Laat ons wel op voorhand iets weten als u in de Verenigde Staten of Canada activiteiten gaat uitvoeren.

De prijs van een BA Uitbating

De premie voor een verzekering BA Uitbating hangt af van uw activiteiten, en van de verzekerde waarborgen en kapitalen, het aantal personeelsleden en de omzet van uw bedrijf.

Wat wordt niet gedekt door de BA Uitbating?

We dekken geen schade die werd veroorzaakt door opzet, fraude en bepaalde zware fouten.

LET OP! Voor een sluitend overzicht van niet-gedekte schade, leest u de algemene en bijzondere polisvoorwaarden na. Zorg ervoor dat u de voorwaarden en andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie grondig doorneemt, voor u een verzekeringsovereenkomst ondertekent.

Voorbeelden van BA Uitbating en BA na levering:

 • Als schilder maakt u een verfplek op een muur die u niet moest schilderen.
 • Uw werknemer rijdt een klant omver met een vorkheftruck.
 • Tijdens een huisbezoek laat u een waardevolle vaas vallen.
 • Een oven die u aan een restaurant leverde, veroorzaakt kortsluiting met brand als gevolg.
 • Een reclamebord voor uw diensten waait omver en kwetst een passerende voetganger.
 • Als loodgieter stelde u een kraan niet correct af, waardoor het tapijt van de klant door vocht beschadigd werd.

Voorbeelden van schade aan toevertrouwd goed:

 • Als garagist steekt u per ongeluk de bestelwagen in brand, die u aan het herstellen bent.
 • Uw werknemer breekt het bad in de badkamer die hij installeert.
 • Er is u als stoffeerder een antieke sofa toevertrouwd, die u beschadigt bij het verplaatsen.

Wat is het verschil met BA Beroep en bestuurdersaansprakelijkheid?

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekken andere risico’s.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid is bedoeld voor ondernemingen die voornamelijk intellectuele dienstverlening verrichten. Hiermee verzekert u zich voor fouten in de uitoefening van uw beroep, bv. een verkeerd advies of een fout in een berekening.

De polis bestuurdersaansprakelijkheid (D&O) dekt specifiek bestuursfouten en beschermt het persoonlijke vermogen van de bestuurder.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder
Aansprakelijkheid van de bestuurder
15-03-2023 Nut van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Wat is het nut van een verzekering bestuurders aansprakelijkheid?

Als ondernemer kan u ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld met serieuze financiële gevolgen. Daar staat u best even bij stil!

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Jurgen Geirnaert Jurgen Geirnaert

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 28 47
M +32 474 47 43 32

Bart Vyvey Bart Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 475 71 25 52

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73
M +32 492 56 58 81

Wouter Blontrock Wouter Blontrock

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 89

Kurt Coupé Kurt Coupé

Advies KMO & Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 77
M +32 474 60 02 80

Viktor Vyvey Viktor Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 479 93 20 51