09 376 14 11
Boek uw afspraak

De brede weersverzekering

Laatste update: 15-02-2023

Tot nu toe kon u voor uw schade door ongunstige weersomstandigheden beroep doen op het Rampenfonds. Vanaf 1 januari 2020 wil men het Rampenfonds afbouwen en hebt u de mogelijkheid om een brede weersverzekering af te sluiten.

Via ons blogartikel kan u meer achtergrondinformatie en de wijze waarop de weersverzekering in zijn werk gaat, terugvinden.

Hieronder zetten wij uiteen wat dergelijke verzekering precies omvat en welke premie hiermee gepaard gaat.

Erkende verzekering

Voor 2020 heeft de Vlaamse Overheid de Brede Weersverzekering van AG & Hagelunie erkend. Als onafhankelijke makelaar werken wij ook met de verzekeringsmaatschappij AG samen waardoor wij u dit product eveneens kunnen aanbieden.

Hagelunie staat bekend om zijn jarenlange ervaring en expertise wat betreft land- en tuinbouw en meer specifiek de hagelverzekeringen voor open teelten en serres.

Ook in 2021 kan AG deze verzekering aanbieden. Hieronder kan u enkele belangrijke data voor dit jaar terugvinden:

 • 30 april: einddatum voor het opvragen van een offerte en het indienen van de verzamelaanvraag.
 • 15 mei: einddatum voor het afsluiten van een polis.
 • Eind juni: uiterste datum voor het doorgeven van het nieuwe teeltplan.

Wat is er gedekt?

Schade aan open teelten (zoals akkerbouw, fruitteelt, …) door ongunstige en extreme weersomstandigheden. De schade moet groter zijn dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van die teelt de voorbije 3 jaar.

Tip! Sluit zeker een verzekering af vóór u begint met zaaien/planten.

Verschillende waarborgen

Wat verstaat men onder ‘ongunstige en extreme weeromstandigheden’?

 • Hevige regen1
  Schade aan de gewassen (stukgeslagen, verstikking, …) door extreme regenval (neerslag in de vorm van water).
 • Droogte
  Schade aan de gewassen (afsterving, uitrijping en verdroging) door een periode waarin er duidelijk minder neerslag valt dan gewoonlijk.
 • Vorst
  De gewassen zijn bevroren of opengebarsten door (nacht)vorst. Het gaat om een temperatuur van 0° Celsius en dit gemeten anderhalve meter boven de grond in het dichtstbijzijnde meetstation van het KMI.
 • IJzel
  Schade aan de gewassen doordat de vloeibare neerslag een ijslaag vormt en drukt op de gewassen.
 • Hagel
  Schade aan de gewassen door ijskorrels, ijsballen of brokken ijs.
 • Storm/hevige wind
  Schade aan de gewassen (ontworteling, gebroken, geknakt, afgescheurd, …) door wind met een snelheid van minstens 52 km/u, gemeten door het dichtstbijzijnde meetstation van het KMI.

Zoals u kan lezen, hanteert AG slechts bij 2 van de 6 waarborgen minimumnormen, namelijk voor vorst en storm. Dit is een pluspunt in vergelijking met andere aanbieders van de Brede Weersverzekering.

In het eerste jaar van de Brede Weersverzekering (2020) is de afhandeling van schadegevallen door AG & Hagelunie in het algemeen positief bevonden. Landbouwers konden rekenen op experts met kennis van zaken en een snelle en correcte uitbetaling.

Wat is niet gedekt?

 • Schade door natuurrampen zoals een overstroming of aardverschuiving (blijft bij het Rampenfonds)
 • Illegale gewassen
 • Schade aan de gewassen door terrorisme of ernstige conflicten
 • Schade ontstaan door een andere oorzaak dan ongunstige en extreme omstandigheden
 • Schade doordat u bepaalde contractuele verplichtingen niet nakomt

Vrijstelling

U hebt de keuze tussen volgende vrijstellingen:

 • 20%
 • 30%
 • 40%

Twintig procent is het minimum om een subsidie te kunnen ontvangen. Vanaf 30% ontvangt u een premiekorting.

Het is mogelijk om verschillende vrijstellingen te nemen per waarborg.

Voorbeeld: 20% voor de waarborg regen en droogte, 30% voor vorst en 40% voor de resterende waarborgen.

Premie

De premie is afhankelijk van enkele factoren:

 • Welke teelt wordt gedekt?
 • Waar is het perceel gelegen?
 • De grootte van het perceel
 • De omzet per hectare
 • De vrijstelling

De premie kan bijgevolg variëren van 4% tot 30% van de omzet per hectare.

De polis Brede Weersverzekering

De Brede Weersverzekering kan niet op zichzelf afgesloten worden maar is gekoppeld aan het product Top Landbouw van AG. Dit is een speciaal ontworpen (brand)polis voor uw landbouwbedrijf met dekkingen voor uw stallen, hangars, silo’s, vee, …

Wenst u meer informatie of een premievoorstel, aarzel dan niet ons te contacteren.

1 Een overstroming is een ramp en valt niet onder de waarborg ‘hevige regen’. Dit blijft behouden bij het Rampenfonds

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-02-2023 Een arbeidsongeval, beter voorkomen dan genezen.

Een arbeidsongeval, beter voorkomen dan genezen.

Een arbeidsongeval is snel gebeurd! Het risico en de gevaren zijn afhankelijk van de sector, onderstaande tips en opmerkingen kunnen u veel narigheid besparen.

Lees verder
15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering sfeerbeeld
15-03-2023 Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw

Een aanvulling op de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor partijen betrokken bij woningbouw.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Jurgen Geirnaert Jurgen Geirnaert

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 28 47
M +32 474 47 43 32

Bart Vyvey Bart Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 475 71 25 52

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73
M +32 492 56 58 81

Wouter Blontrock Wouter Blontrock

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 89

Kurt Coupé Kurt Coupé

Advies KMO & Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 77
M +32 474 60 02 80

Viktor Vyvey Viktor Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 479 93 20 51