Machinebreukverzekering, Huysman Verzekeringen
Vragen?
+ 32 9 376 14 05
Uw onafhankelijke makelaar en financieel expert: voor advies dat écht bij u past

Machinebreuk verzekering

Als één van uw machines stuk gaat, lijdt u dubbel verlies. U moet uw machine laten herstellen of in het ergste geval vervangen. Tegelijkertijd valt uw productie stil, zodat u omzet verliest. Tegen deze twee schadeposten kunt u zich verzekeren met een machinebreukverzekering.

Onbekend is onbemind

De machinebreukverzekering is bij veel ondernemers nog onvoldoende bekend. En onbekend maakt onbemind. Toch is deze verzekering net als de brandverzekering een essentiële verzekering voor elk bedrijf met een machinepark.

Bent u nog niet verzekerd? Neem dan nu contact met ons op.

Welke machines?

De machinebreukverzekering verzekert alle machines die op uw bedrijfsterrein aanwezig zijn:

 • Vaste productiemachines
 • Technische installaties zoals lift, roltrap, klimaatregeling
 • Rollend materieel: vorkheftrucks, mobiele compressoren

Welke schade?

De verzekering vergoedt alle plotse en onvoorziene schade. De mogelijke schade kunnen we opdelen in vier groepen:

 • Schade veroorzaakt door de mens: schade die het gevolg is van het gebruik van de machine door personeelsleden of derden, bv. bij onervarenheid of onvoorzichtigheid. Ook vandalisme valt hieronder.
 • Schade ontstaan door externe factoren, zoals voorwerpen die op de machine vallen. Maar ook weersomstandigheden als wind en vorst.
 • Schade ontstaan door interne factoren. Dat zijn enerzijds constructie- en montagefouten. Anderzijds is dat schade die ontstaat terwijl de machine in werking is bv. door trillen, warmlopen en vastlopen.
 • Schade door elektriciteit, bv. kortsluiting.

Schade op de werf

Ook op een werf kunnen machines schade oplopen. Deze schade is niet gedekt in een standaardpolis van een machinebreukverzekering. U kunt uw polis natuurlijk wel met een bijkomende waarborg uitbreiden.

Daarvoor bestaan verschillende formules:

 • Een formule ‘alle risico’s’ voor het vast materieel.
 • Een omniumformule voor de werftoestellen, die alle externe risico’s dekt, zoals schade door grondverzakking, instorting van het gebouw waarin de machines staan.
 • Een uitbreiding voor de verplaatsing van de machines, laden en lossen, monteren en demonteren. Met deze uitbreiding bent u o.a. gedekt voor de kosten voor het demonteren en herstellen, kosten voor gespecialiseerde technici, kosten voor transport van onderdelen.

Hoeveel kost de verzekering?

Er zijn drie belangrijke factoren die de hoogte van uw premie beïnvloeden:

 • De ouderdom van de machine.
 • Het soort machine.
 • De herstelmogelijkheden.

Niet alleen een verzekering afsluiten

Het is natuurlijk belangrijk een goede verzekering te hebben. Een goede verzekering is echter niet voldoende. U moet ook een plan hebben om schade zoveel mogelijk te vermijden. En als ze zich voordoet, zoveel mogelijk te beperken. Daarom raden we u ook aan oog te hebben voor goede preventie, waarmee u machineschade zoveel mogelijk vermijdt (bv. duidelijke instructies voor iedereen die de machine gebruikt). Daarnaast beschikt u best ook over een continuïteitsplan. Daarmee beperkt u de last van een schadegeval zoveel mogelijk zodat de productie niet helemaal stilvalt.

Advies bij een verzekering op maat

Een machinebreukverzekering is eigenlijk altijd een verzekering op maat. Onze experts geven u graag advies welke waarborgen voor uw bedrijf noodzakelijk zijn. We bekijken voor welke schade u al verzekerd bent en waar u momenteel nog onvoldoende verzekerd bent. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Els Goossens Els Goossens

Advies Leven en KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 64
M +32 476 43 43 34

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies particulieren en KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67

Anouk De Bruycker Anouk De Bruycker

Advies KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 65
M +32 472 06 96 49

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 60

Heidi Vandevelde Heidi Vandevelde

Polis -en schadebeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 50 71 67 35

Gonny Maes Gonny Maes

Advies en polisbeheer KMO

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 357 57 67

Deze website maakt gebruik van cookies, voor meer info:Onze privacy beleid