09 376 14 11
Boek uw afspraak

De machinebreukverzekering voor bedrijfsmaterieel

Laatste update: 15-03-2023

Als één van uw machines stuk gaat, lijdt u dubbel verlies. U moet uw machine laten herstellen of in het ergste geval vervangen. Tegelijkertijd valt uw productie stil, zodat u omzet verliest. Tegen deze twee schadeposten kunt u zich verzekeren met een machinebreukverzekering.

Onbekend is onbemind

De machinebreukverzekering is bij veel ondernemers nog onvoldoende bekend. En onbekend maakt onbemind. Toch is deze verzekering net als de brandverzekering een essentiële verzekering voor elk bedrijf met een machinepark.

Bent u nog niet verzekerd? Neem dan nu contact met ons op.

Welke machines?

De machinebreukverzekering verzekert alle machines die op uw bedrijfsterrein aanwezig zijn:

 • Vaste productiemachines
 • Technische installaties zoals lift, roltrap, klimaatregeling
 • Rollend materieel: vorkheftrucks, mobiele compressoren

Welke schade?

De verzekering vergoedt alle plotse en onvoorziene schade. De mogelijke schade kunnen we opdelen in vier groepen:

 • Schade veroorzaakt door de mens: schade die het gevolg is van het gebruik van de machine door personeelsleden of derden, bv. bij onervarenheid of onvoorzichtigheid. Ook vandalisme valt hieronder.
 • Schade ontstaan door externe factoren, zoals voorwerpen die op de machine vallen. Maar ook weersomstandigheden als wind en vorst.
 • Schade ontstaan door interne factoren. Dat zijn enerzijds constructie- en montagefouten. Anderzijds is dat schade die ontstaat terwijl de machine in werking is bv. door trillen, warmlopen en vastlopen.
 • Schade door elektriciteit, bv. kortsluiting.

Schade op de werf

Ook op een werf kunnen machines schade oplopen. Deze schade is niet gedekt in een standaardpolis van een machinebreukverzekering. U kunt uw polis natuurlijk wel met een bijkomende waarborg uitbreiden.

Daarvoor bestaan verschillende formules:

 • Een formule ‘alle risico’s’ voor het vast materieel.
 • Een omniumformule voor de werftoestellen, die alle externe risico’s dekt, zoals schade door grondverzakking, instorting van het gebouw waarin de machines staan.
 • Een uitbreiding voor de verplaatsing van de machines, laden en lossen, monteren en demonteren. Met deze uitbreiding bent u o.a. gedekt voor de kosten voor het demonteren en herstellen, kosten voor gespecialiseerde technici, kosten voor transport van onderdelen.

Hoeveel kost de verzekering?

Er zijn drie belangrijke factoren die de hoogte van uw premie beïnvloeden:

 • De ouderdom van de machine.
 • Het soort machine.
 • De herstelmogelijkheden.

Niet alleen een verzekering afsluiten

Het is natuurlijk belangrijk een goede verzekering te hebben. Een goede verzekering is echter niet voldoende. U moet ook een plan hebben om schade zoveel mogelijk te vermijden. En als ze zich voordoet, zoveel mogelijk te beperken. Daarom raden we u ook aan oog te hebben voor goede preventie, waarmee u machineschade zoveel mogelijk vermijdt (bv. duidelijke instructies voor iedereen die de machine gebruikt). Daarnaast beschikt u best ook over een continuïteitsplan. Daarmee beperkt u de last van een schadegeval zoveel mogelijk zodat de productie niet helemaal stilvalt.

Advies bij een verzekering op maat

Een machinebreukverzekering is eigenlijk altijd een verzekering op maat. Onze experts geven u graag advies welke waarborgen voor uw bedrijf noodzakelijk zijn. We bekijken voor welke schade u al verzekerd bent en waar u momenteel nog onvoldoende verzekerd bent. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-02-2023 Een arbeidsongeval, beter voorkomen dan genezen.

Een arbeidsongeval, beter voorkomen dan genezen.

Een arbeidsongeval is snel gebeurd! Het risico en de gevaren zijn afhankelijk van de sector, onderstaande tips en opmerkingen kunnen u veel narigheid besparen.

Lees verder
28-09-2023 Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Om uw onderneming tegen onverwachte gebeurtenissen te beschermen, sluit u allerhande verzekeringen af. Dat is niet altijd vrijblijvend. Meer info in ons artikel

Lees verder
15-03-2023 Fiscale pensioenopbouw voor iedereen

Fiscale pensioenopbouw voor iedereen

Om uw wettelijk pensioen aan te vullen, legt u best zelf een extra spaarpotje aan. Bovendien kan u genieten van een belastingsvermindering.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Jurgen Geirnaert Jurgen Geirnaert

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 28 47
M +32 474 47 43 32

Bart Vyvey Bart Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 475 71 25 52

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73
M +32 492 56 58 81

Wouter Blontrock Wouter Blontrock

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 89

Kurt Coupé Kurt Coupé

Advies KMO & Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 77
M +32 474 60 02 80

Viktor Vyvey Viktor Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 479 93 20 51