09 376 14 11
Boek uw afspraak

Tienjarige aansprakelijkheid

Laatste update: 20-09-2022

Vanaf 1 juli 2018 zijn alle spelers in de bouwsector (woningbouw) verplicht zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Deze verplichting geldt niet meer alleen voor architecten, maar ook voor aannemers, projectontwikkelaars en andere dienstverleners. Deze specifieke verzekering wordt ook wel decenale verzekering genoemd.

Niet alleen meer architecten

Tot tien jaar na het aanvaarden (de definitieve oplevering) van de werken door hun opdrachtgever, zijn architecten aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid werd ingevoerd door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Om zich tegen schadeclaims in te dekken zijn architecten verplicht een verzekering af te sluiten, de decenale verzekering.

Een nieuwe wet (de wet Peeters-Borsus) breidt deze verplichte aansprakelijkheidsverzekering uit naar alle spelers in de bouwsector die bij de ruwbouw van woningen betrokken zijn.

Dat zijn niet alleen aannemers, maar bijvoorbeeld ook studiebureaus en monteurs. Twijfelt u of ook u een decenale verzekering nodig heeft, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u met deskundig advies bijstaan.

Geen attest = geen werken uitvoeren

De werken mogen pas van start gaan als alle betrokkenen over een verzekeringsattest beschikken.

Vanaf 1 juli 2018

De nieuwe regels gelden voor alle bouwvergunningen die worden afgegeven vanaf 1 juli 2018.

Waarom de uitbreiding naar aannemers?

De uitbreiding is bedoeld om de bouwheer/opdrachtgever beter te beschermen. Vroeger kon die geen schadeclaim meer indienen wanneer zijn aannemer failliet was. Dat kan nu wel. De verzekeraar zorgt er dan voor dat schadelijders toch nog vergoed worden.

Verzekering voor bouw van woningen

De verzekering is bedoeld voor de bouw van woningen die in België gelegen zijn, waarbij de tussenkomt van een architect wettelijk verplicht is. Het gaat dus niet alleen over nieuwbouw, maar ook over ingrijpende renovatiewerken waarbij aan de structuur van het gebouw geraakt wordt, bv. het weghalen van een dragende muur, het leggen van een nieuw dak, funderingswerken.

Werken aan gebouwen die niet hoofdzakelijk voor bewoning bedoeld zijn, bv. bedrijfsgebouwen vallen niet onder deze regels. Daarvoor bent u als aannemer niet verplicht een verzekering af te sluiten. Uiteraard kunt u dat beter wel doen.

Voor welke schade?

Een decenale verzekering dekt schade die betrekking heeft op de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning. Zuiver esthetische schade en zuiver immateriële schade zijn uitgesloten.
De waarborg wordt begrensd op 500.000 euro. De verzekeraar zal dus nooit meer uitbetalen, ook niet als de wederopbouwwaarde van de woning hoger ligt.

Voor alle werven of per werf?

U kunt als aannemer verschillende formules kiezen:

  • Een verzekering per werf/project of een verzekering voor alle werven waarop u werkt.
  • Een verzekering per aannemer of één voor alle aannemers en onderaannemers die bij het bouwproject betrokken zijn.

Welke formule kiest u best? Vraag het ons en samen bekijken we welke formule het best bij u past.

Ook voor werken waarbij geen architect nodig is?

Niet voor alle werken is de tussenkomst van een architect vereist, bv. het plaatsen van een nieuwe badkamer of keuken. Ook de aannemers die deze werken uitvoeren, kunnen zich verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid, maar zijn daartoe niet verplicht.
Hetzelfde geldt ook voor dienstverleners uit de bouwsector die geen aannemer zijn en die intellectuele prestaties leveren in verband met onroerend werken.

Posterioriteitswaarborg

De verzekering bevat ook een posterioriteitswaarborg. Dit betekent dat de architecten en aannemers verzekerd zijn tot drie jaar na stopzetting van hun activiteit.

Lees aanvullend ook ons blogartikel "Wat als één van de bouwpartners het verzekeringsattest Wet Peeters-Borsus niet voorlegt?"

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

27-10-2022 Verzekeringsattest Wet Peeters-Borsus

Wat als één van de bouwpartners het verzekeringsattest Wet Peeters-Borsus niet voorlegt?

Met dit artikel willen we graag wat duidelijkheid scheppen over de verzekeringsplicht en de verplichting tot het kunnen voorleggen van de nodige attesten.

Lees verder
27-09-2021 Wat bedoelen we met aansprakelijk?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ en meer bepaald ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen.

Lees verder
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering sfeerbeeld
6-09-2021 Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering

Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering voor intellectuele beroepen in de bouw gaat in vanaf 1 juli 2019

Deze wet is een aanvulling van de wet Peeters-Borsus die de verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73

Wouter Blontrock Wouter Blontrock

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 89

Kurt Coupé Kurt Coupé

Advies KMO & Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 77
M +32 474 60 02 80