09 376 14 11
Boek uw afspraak

Bescherm uw bedrijf tegen cyberaanvallen met een cyberverzekering!

Laatste update: 11-03-2024

U verzekert uw kantoor, werkplaats en materiaal, maar vergeet soms dat uw digitale infrastructuur minstens even kwetsbaar is. Niet alleen de grote internationale bedrijven worden momenteel geviseerd. Cyberaanvallen op kmo’s komen steeds vaker voor en hebben een verstrekkende weerslag op het functioneren van uw bedrijf.

Een onderneming kan door een cyberaanval volledig platgelegd worden met alle financiële gevolgen van dien. Voor enkele voorbeelden hoeven we niet ver te zoeken, denk maar aan de cyberaanvallen op Asco, Picanol, Microsoft Exchange & Sea-Invest en heel recent brouwerij Duvel Moortgat. Uit een nieuw rapport van Marsh, CMS, Microsoft en Kivu blijkt dat ransomware-aanvallen in 2020 ongeveer 32% van de cyberclaims voor hun rekening namen.

Dagelijks is er minstens één onderneming het slachtoffer van een cyberaanval.

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen maar zelfs indien u alle mogelijke maatregelen hebt genomen, kunnen u en uw onderneming slachtoffer van cybercriminaliteit worden. Het goede nieuws is dat u zich kan voorbereiden en verzekeren tegen de gevolgen van zo’n aanval.

Wat is cybercriminaliteit

Er zijn heel wat manieren waarop cybercriminelen uw bedrijf schade kunnen berokkenen. Ze kunnen inbreken op uw netwerk, data stelen en lekken, malware installeren die uw bestanden versleutelen waardoor ze niet meer toegankelijk zijn (ransomware) of een DDoS-aanval in gang zetten. In dat laatste geval overspoelen ze uw server met webverkeer, waardoor die tijdelijk onbereikbaar of trager wordt. In alle gevallen kan dit leiden tot klantenverlies, herstelkosten en imagoschade. Vaak proberen hackers sensitieve/vertrouwelijke informatie te weten te komen via menselijke interactie. Ze spelen hierbij meestal in op emoties. De verzamelnaam voor dergelijke technieken is social engineering.

Opvallend is bovendien dat cybercriminelen gebruiken maken van bepaalde trends of gebeurtenissen. Zo wordt de COVID-19 pandemie aangewend om mensen te misleiden.

Wat dekt een cyberverzekering?

In het geval van een cyberaanval tegen uw bedrijf, biedt onze verzekering bescherming op verschillende vlakken en wereldwijd.

 1. Aansprakelijkheid - Schade aan derden
  Niet alleen u, maar ook uw klanten en partners, kunnen problemen ondervinden na een aanval op uw netwerk. Wanneer data en gevoelige informatie gelekt worden, kan u, op grond van de privacywetgeving (GDPR), daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Wij wapenen u tegen eventuele schadeclaims en administratieve sancties. Ook in het geval van het ongeoorloofd delen van bepaalde informatie op bijvoorbeeld social media of in nieuwsbrieven zal er dekking zijn (media liability). Tot slot kan u ook ongewild een virus overdragen of kan een hacker gebruik maken van uw systemen voor een cyberaanval.
 2. De schade aan uw bedrijf - Eigen schade
  Door een cyberaanval moet u vaak noodgedwongen uw activiteiten stopzetten. De financiële schade (zoals verlies van omzet en technische werkloosheid) die u hierdoor ondervindt, wordt door een cyberpolis gedekt. Wanneer u afpersingskosten (omwille van ransomware) hebt betaald, omdat er geen andere manier mogelijk was voor het recuperen van uw bestanden, dan worden deze kosten eveneens gedragen door de cyberverzekering. Vanzelfsprekend zijn hieraan enkele voorwaarden verbonden. Ook de juridische kosten voor uw verdediging en de uitgaven voor de kennisgeving van de schending van persoonsgegevens, kunnen in een verzekering gedekt worden.
 3. Bijstand en kosten noodsituatie
  Om snel weer te kunnen opstarten, moet u beroep doen op IT-specialisten, consultants en communicatiespecialisten zodat deze de data inbreuk kunnen identificeren en verhelpen. Een goede waarborg ‘Bijstand’ is hier cruciaal. Daarnaast zal u ook de getroffenen dienen te informeren wat zal zorgen voor kosten i.v.m. communicatie(ondersteuning). Het weder samenstellen van gegevens en het herstel van het netwerk en de server brengt ook kosten met zich mee. De cyberpolis dekt bijgevolg de uitgaven die verbonden zijn aan de noodsituatie.
 4. Bijkomende dekkingen
  Naast de voor de hand liggende dekkingen zijn ook enkele bijkomende waarborgen, waar u misschien niet meteen aan denkt, in de cyberpolis inbegrepen:
  • Reputatieschade in het kader van uw professionele activiteiten: de kosten voor het weghalen van de lasterlijke inhoud worden gedekt.
  • Overfacturering: de hacker maakt gebruikt van uw telefonie, internet of stroom waardoor uw facturen hoog oplopen.
  • Cyberfraude zoals bijvoorbeeld de vervalsing van facturen.
  • Verbetering van uw IT-systeem: indien u toch het slachtoffer bent geworden van een cyberaanval dan komen enkele verzekeraars nadien tot een bepaald bedrag tussen in de gemaakte kosten voor de verbetering van uw IT-systeem.

Welke zaken zijn uitgesloten?

Bepaalde zaken zijn specifiek uitgesloten in een cyberverzekering. Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste uitsluitingen:

 • Opzettelijke en kwaadwillige handelingenContractuele aansprakelijkheid
 • Lichamelijke en stoffelijke schade
 • Verlies van intellectueel eigendom zoals patenten en octrooien
 • Storing, aantasting of onderbreking in de levering van een nutsvoorziening zoals elektriciteit of in de werking van een telecommunicatieprovider
 • Niet naleven van de opgelegde preventiemaatregelen
 • Vernietiging van tastbare eigendom, met uitzondering van gegevens
 • Onrechtmatige verzameling, bewaring of gebruik van gegevens
 • Gebruik van illegale programma’s

Tip! Indien u reeds een cyberverzekering hebt, kijk dan zeker na welke clausules er in de voorwaarden opgenomen zijn rond ‘menselijke fout’. Vaak wordt de tussenkomst geweigerd omdat er een bepaalde nalatigheid of onvoorzichtigheid was.

Wat kost een verzekering tegen cyberrisico's?

Elk bedrijf heeft zijn eigen bijzonderheden. Het uwe is daarin niet anders. Bij Huysman Verzekeringen staan we voor service op maat. Contacteer onze specialisten ter zake voor een risicoanalyse en een voorstel op maat van uw bedrijf.

De verzekeringspremie hangt af van enkele criteria zoals:

 • Jaarlijkse omzet
 • Activiteit / sector
 • De gekozen verzekerde bedragen

Zoals in de meeste verzekeringen het geval is, zal er ook een vrijstelling van toepassing zijn. Interessant om weten is wel dat klanten die preventieve maatregelen nemen in enkele gevallen beloond worden. Bepaalde maatschappijen voorzien namelijk online opleidingen rond cyberveiligheid. Indien een percentage van de werknemers deze opleidingen volgt, valt de vrijstelling volledig weg. Mooi meegenomen!

Er moet steeds in het achterhoofd gehouden worden dat de verzekeringspremie niet opweegt tegen de kosten die een cyberaanval met zich meebrengt.

Bijkomende informatie

Op de website van het Centre for cyber security Belgium staan enkele filmpjes die u uitleggen hoe u zich kunt voorbereiden en beschermen tegen de voornaamste gevaren. Of uw bedrijf voorbereid is op een cyberaanval kan je testen op de met de cyberscan van de FOD economie.

Belgische bedrijven kunnen terecht bij CERT om advies te vragen of een cyberaanval aan te geven.

Bij ransomware-aanvallen wordt er aangeraden om de gevraagde som niet zomaar te betalen. Hierdoor zal de cybercriminaliteit immers in stand gehouden worden. Het is eveneens niet zeker dat uw versleutelde bestanden weer vrijgegeven worden na het betalen van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s.

Indien u vreest het slachtoffer te zijn van een aanval, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij brengen vervolgens de verzekeraar op de hoogte. Deze werkt samen met externe experten die 24/7 voor u klaar staan!

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

28-09-2023 Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Om uw onderneming tegen onverwachte gebeurtenissen te beschermen, sluit u allerhande verzekeringen af. Dat is niet altijd vrijblijvend. Meer info in ons artikel

Lees verder
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering sfeerbeeld
15-03-2023 Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw

Een aanvulling op de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor partijen betrokken bij woningbouw.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Jurgen Geirnaert Jurgen Geirnaert

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 28 47
M +32 474 47 43 32

Bart Vyvey Bart Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 475 71 25 52

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73
M +32 492 56 58 81

Wouter Blontrock Wouter Blontrock

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 89

Kurt Coupé Kurt Coupé

Advies KMO & Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 77
M +32 474 60 02 80

Viktor Vyvey Viktor Vyvey

Adviseur verzekeringen

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32
M +32 479 93 20 51