09 376 14 11
Boek uw afspraak

Bescherm uw bedrijf tegen cyberaanvallen met een verzekering tegen cyberrisico’s!

Laatste update: 10-03-2021

U verzekert uw kantoor, werkplaats en materiaal, maar vergeet soms dat uw digitale infrastructuur minstens even kwetsbaar is. Niet alleen de grote internationale bedrijven worden momenteel geviseerd. Cyberaanvallen op kmo’s komen steeds vaker voor en hebben een verstrekkende weerslag op het functioneren van uw bedrijf.

Een onderneming kan door een cyberaanval volledig platgelegd worden met alle financiële gevolgen van dien. Voor enkele voorbeelden hoeven we niet ver te zoeken, denk maar aan de cyberaanvallen op Asco, Picanol of heel recent Microsoft Exchange.

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen maar zelfs indien u alle mogelijke maatregelen hebt genomen, kunnen u en uw onderneming slachtoffer van cybercriminaliteit worden. Het goede nieuws is dat u zich kan verzekeren tegen de gevolgen van zo’n aanval.

Wat is cybercriminaliteit

Er zijn heel wat manieren waarop cybercriminelen uw bedrijf schade kunnen berokkenen. Ze kunnen inbreken op uw netwerk, data stelen en lekken, malware installeren die uw bestanden versleutelen waardoor ze niet meer toegankelijk zijn (Ransomware) of een DDoS-aanval in gang zetten. In dat laatste geval overspoelen ze uw server met webverkeer, waardoor die tijdelijk onbereikbaar of trager wordt. In alle gevallen kan dit leiden tot klantenverlies, herstelkosten en imagoschade.

Waar ben ik tegen verzekerd?

In het geval van een cyberaanval tegen uw bedrijf, biedt onze verzekering bescherming op verschillende vlakken en wereldwijd.

 1. Aansprakelijkheid
  Niet alleen u, maar ook uw klanten en partners, kunnen problemen ondervinden na een aanval op uw netwerk. Wanneer data en gevoelige informatie gelekt worden, kan u, op grond van de privacywetgeving, daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Wij wapenen u tegen eventuele schadeclaims en administratieve sancties. Ook in het geval van het ongeoorloofd delen van bepaalde informatie op bijvoorbeeld social media of in nieuwsbrieven zal er dekking zijn (media liability).
 2. De schade aan uw bedrijf
  Door een cyberaanval moet u vaak noodgedwongen uw activiteiten stopzetten. De financiële schade (zoals verlies van omzet en technische werkloosheid) die u hierdoor ondervindt, wordt door ons gedekt. Wanneer u afpersingskosten (omwille van ransomware) hebt betaald, omdat er geen andere manier mogelijk was voor het recuperen van uw bestanden, dan worden deze kosten eveneens gedragen door de cyberverzekering.
 3. De kosten die de noodsituatie met zich meebrengt
  Om snel weer te kunnen opstarten, moet u beroep doen op specialisten en consultants zodat deze de data inbreuk kunnen identificeren. Daarnaast zal u ook de getroffenen dienen te informeren wat zal zorgen voor kosten i.v.m. communicatie(ondersteuning). Het weder samenstellen van gegevens en het herstel van het netwerk en de server brengt ook kosten met zich mee. De cyberpolis dekt bijgevolg de uitgaven die verbonden zijn aan de noodsituatie.
 4. Bijkomende dekkingen
  Naast de voor de hand liggende dekkingen zijn ook enkele bijkomende waarborgen inbegrepen in de polis. Hierbij valt onder andere te denken aan:
  • Reputatieschade in het kader van uw professionele activiteiten
  • Telefoonhacking waardoor u hoge telefoonkosten hebt
  • Cyberfraude
  • ...

Welke zaken zijn uitgesloten?

Bepaalde zaken zijn specifiek uitgesloten in een cyberverzekering. Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste uitsluitingen:

 • lichamelijke en stoffelijke schade
 • contractuele aansprakelijkheid
 • verlies van intellectueel eigendom zoals patenten en octrooien
 • storing, aantasting of onderbreking in de levering van een nutsvoorziening zoals elektriciteit of in de werking van een telecommunicatieprovider
 • niet naleven van preventiemaatregelen
 • vernietiging van tastbare eigendom, met uitzondering van gegevens
 • onrechtmatige verzameling, bewaring of gebruik van gegevens
 • gebruik van illegale programma’s
 • slijtage

Wat kost een verzekering tegen cyberrisico's?

Elk bedrijf heeft zijn eigen bijzonderheden. Het uwe is daarin niet anders. Bij Huysman Verzekeringen staan we voor service op maat. Contacteer onze consulent ter zake voor een risicoanalyse en een voorstel op maat van uw bedrijf.

De verzekeringspremie hangt af van enkele criteria zoals:

 • Jaarlijkse omzet
 • Activiteit
 • De verzekerde bedragen

Er moet in het achterhoofd gehouden worden dat de verzekeringspremie niet opweegt tegen de eventuele kosten die een cyberaanval met zich meebrengt.

Bijkomende informatie

Op de website van het Centre for cyber security Belgium staan enkele filmpjes die u uitleggen hoe u zich kunt voorbereiden en beschermen tegen de voornaamste gevaren.

Belgische bedrijven kunnen terecht bij CERT om advies te vragen of een cyberaanval aan te geven.

Bij ransomware-aanvallen wordt er aangeraden om de gevraagde som niet zomaar te betalen. Hierdoor zal de cybercriminaliteit immers in stand gehouden worden. Het is eveneens niet zeker dat uw versleutelde bestanden weer vrijgegeven worden na het betalen van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s.

Indien u vreest het slachtoffer te zijn van een aanval, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij brengen vervolgens de verzekeraar op de hoogte. Deze werkt samen met externe experten die 24/7 voor u klaar staan!

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

19-05-2021 Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Welke verzekeringen zijn verplicht voor ondernemingen?

Om uw onderneming tegen onverwachte gebeurtenissen te beschermen, sluit u allerhande verzekeringen af. Dat is niet altijd vrijblijvend. Meer info in ons artikel

Lees verder
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering sfeerbeeld
6-09-2021 Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering

Verplichte beroepsaansprakelijkheids verzekering voor intellectuele beroepen in de bouw gaat in vanaf 1 juli 2019

Deze wet is een aanvulling van de wet Peeters-Borsus die de verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Katie Herrebout Katie Herrebout

Verantwoordelijke verzekeringen

Stuur een mail
T +32 9 376 14 52
M +32 499 52 47 19

Isabelle Van Landschoot Isabelle Van Landschoot

Advies KMO en particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35
T +32 9 357 57 67
M +32 475 64 76 28

Lindsay Verheye Lindsay Verheye

Verantwoordelijke Yacht Insurance & Advies KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 07
M +32 499 69 73 63

Petra Van de Voorde Petra Van de Voorde

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 06

Matthias de Vliegher Matthias de Vliegher

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 57

Sylvia Longueville Sylvia Longueville

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 03

Milena Eremyan Milena Eremyan

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 60

Christophe Panis Christophe Panis

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 74

Jasper Coppejans Jasper Coppejans

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 73

Wouter Blontrock Wouter Blontrock

Advies en polisbeheer KMO

Stuur een mail
T +32 9 376 14 89

Kurt Coupé Kurt Coupé

Advies KMO & Leven

Stuur een mail
T +32 9 376 14 77
M +32 474 60 02 80