Laat ons praten
Boek je afspraak

De verplichte jachtverzekering

Laatste update: 15-03-2023

De jacht is voor u een boeiende hobby, maar ze is niet zonder gevaar. Een ongeluk is snel gebeurd en als het zover is, wil u natuurlijk financieel beschermd zijn. Maar wie komt tussen en wanneer? Een overzicht.

Een verplichte verzekering

Een jachtverzekering is verplicht voor iedereen die wil jagen. Wanneer u uw jaarlijkse jachtvergunning wil krijgen, moet u een verzekeringsattest kunnen voorleggen.

Welke schade wordt vergoed?

De verzekeraar dekt zowel lichamelijke als materiële schade die u tijdens de jacht veroorzaakt. Het gaat daarbij in de eerste plaats om schade die u zelf veroorzaakt door het ongelukkig hanteren van uw wapens.

Onder wapens verstaan we:

 • Een jachtgeweer
 • Een pijl en boog
 • Roofvogels

Daarnaast wordt ook de schade gedekt die is toegebracht door iemand aan wie u uw wapen heeft toevertrouwd. Heeft uw wapen zelf schade geleden? Ook dat wordt vergoed.

Voor wie is deze verzekering?

De verzekering is bedoeld voor alle partijen die bij een jacht betrokken zijn:

 • Jagers, schutters en valkeniers
 • Organisatoren van jachtpartijen en drijfjachten, ook wel de inrichters genoemd
 • Jachtopzieners
 • Drijvers van jachthonden
 • Buitenlandse gasten

BA-verzekering voor jagers, boogschutters en valkeniers

De BA-verzekering voor jagers, boogschutters en valkeniers dekt de materiële of lichamelijke schade die u als jager toebracht aan een derde met uw jachtwapen. Daarnaast bent u ook verzekerd als uw jachthond iemand verwondt. De polis dekt ook mogelijke materiële schade aan het wapen.

Bent u valkenier dan geniet u van een 24/7 dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid vanwege de vogel. Ook de schade aan derden bij een privétentoonstelling wordt gedekt. De verzekering bevat daarnaast ook een dekking van de dierenartskosten naar aanleiding van een ongeval.

Gaat u oefenen op een schietbaan? Traint u op kleiduiven? Voor ongevallen die zich tijdens een oefening voordoen, bent u ook verzekerd. De training moet dan wel verband houden met uw hobby als jager. - Als bijkomende waarborg bieden wij ook een rechtsbijstandverzekering. Heeft u een jachtongeluk waarbij iemand gedood wordt of verwond raakt? Dan moet u zich mogelijk voor de strafrechter verantwoorden. Dankzij de rechtsbijstandverzekering voor jagers, komt uw verzekeraar tussen in uw gerechtskosten. U geniet als jager een wereldwijde dekking.

Let op: schade veroorzaakt door jachtmethodes die bij wet zijn verboden, of door de niet-naleving van de regelgeving, wordt niet gedekt.

BA-verzekering voor de inrichter

Als inrichter bent u via deze verzekering gedekt tegen de materiële en lichamelijke schade die een derde oploopt tijdens een jachtpartij of drijfjacht. Hierbij maakt het niet uit hoeveel drijvers en jagers deelnemen aan de jachtpartij. U geniet van een dekking binnen België en de buurlanden.

Let op: de (persoonlijke) burgerlijke aansprakelijkheid van jagers of bijzondere veldwachters is uitgesloten. Ook de schade die het wild zou veroorzaken aan gewassen of tuinen, wordt niet vergoed.

BA-verzekering voor de werkgever van de bijzondere veldwachter

Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever van de bijzondere veldwachter, voor de lichamelijke of materiële schade die die laatste veroorzaakt aan een derde. Voor deze verzekering zijn uitbreidingen van de polis mogelijk. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Optionele verzekeringen

Dierenartskosten voor de jachthonden

Deze verzekering kan als aanvulling worden genomen op de BA-verzekering van de jager, of als alleenstaande verzekering voor de dekking van de jachthonden van de tracker-drijver. Het dekt de dierenartskosten bij een ongeval tijdens de jacht of op de weg. Denk hierbij maar aan een afgevuurd schot door een derde, een beet van een ander dier, of een botsing met een landvoertuig bestuurd door een derde.

Let op: schade veroorzaakt door de persoon die de hond onder zijn hoede houdt of door ziektes, vallen niet binnen de polis. Ook de verwondingen van honden jonger dan negen maanden of ouder dan tien jaar worden niet beschermd.

Optionele uitbreiding voor de inrichter

Omdat tracker-drivers wettelijk beschouwd worden als aangestelden van de inrichter, moet de inrichter hun burgerlijke aansprakelijkheid dekken. Met deze verzekering wordt alle materiële of lichamelijke schade vergoed die de tracker-driver aan derden veroorzaakt in zijn functie. Hierbij zijn ook uitbreidingen mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.

Looptijd?

In principe heeft een jachtpolis een looptijd van één jaar, die stilzwijgend wordt verlengd tenzij één van de partijen opzegt ten laatste drie maanden voor het einde van het jaar.

Algemene uitsluitingen

Zijn uitgesloten van de jachtverzekering:

 • Opzettelijk veroorzaakte schade.
 • Schade veroorzaakt in een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie.
 • Schade veroorzaakt als gevolg van weddenschappen of uitdagingen.
 • Schade die voortvloeit uit een BA die onderworpen is aan een andere wettelijk verplichte verzekering.

Wat als u uw jachtbuit wilt verkopen?

Als u het door u geschoten wild wilt verkopen, moet u bijkomende voorwaarden vervullen. Die regels worden opgelegd door de Europese Unie die de voedselveiligheid wil beschermen. U moet de hygiëne van het wild controleren. U bent aansprakelijk als dit niet juist is gebeurd. Voor deze bijkomende verantwoordelijkheid kunt u zich ook verzekeren.

Huysman Verzekeringen helpt

Heeft u een jachtongeval gehad? Neem onmiddellijk contact met ons op. Wij helpen u met alle administratieve formaliteiten. We contacteren een expert en brengen u in contact met een advocaat indien nodig.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

15-02-2023 Wat dekt een basis rechtsbijstandverzekering?

Geen juridische zorgen dankzij een rechtsbijstandsverzekering

Het is slim om beroep te doen op een aanvullende rechtsbijstandsverzekering. Wat ben je er concreet mee? Ontdek het in dit artikel.

Lees verder
15-06-2023 Wat bedoelen we met aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid of burgerlijke aansprakelijkheid, wat is daar nu juist de betekenis van?

De term ‘aansprakelijkheid’ komen we in het dagelijkse leven veelvuldig tegen. Huysman geeft u een beknopt overzicht van de basisbeginselen.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58

Katty De Baets Katty De Baets

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10

Axelle Demeester Axelle Demeester

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 26

Ine De Jaegher Ine De Jaegher

Advies, schade en polisbeheer

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32

Peggy Van Autreve Peggy Van Autreve

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 08