Laat ons praten
Boek je afspraak

Verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR)

Laatste update: 22-05-2024

Een bouw of verbouwing is een groot project en een belangrijke investering. Tijdens zo’n project kan er heel wat fout gaan. Met een ABR-verzekering dekt u alvast de schade die door en aan de werken ontstaat.

Waarom een ABR verzekering?

Schade aan het gebouw in opbouw

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Op een werf lopen heel wat mensen rond: aannemers, onderaannemers, de bouwheer … Door een onvoorzichtigheid, is een schadegeval dan ook snel gebeurd. Daarnaast zorgen slechte weersomstandigheden (bv. storm) soms ook voor hinder. Tot slot kan u helaas ook te maken krijgen met diefstal van materialen die nochtans in een afgesloten gebouw lagen. Met een ABR-verzekering (verzekering alle bouwplaatsrisico’s) beschermt u zich eenvoudig tegen deze ongelukken!

U kan natuurlijk de schade proberen verhalen op één van de bouwpartners (architect, aannemer, …). De realiteit is dat u bij schade als eisende partij zal dienen aan te tonen welke partij de fout gemaakt heeft en daar knelt meestal het schoentje. Als u geen fout kan aantonen, zal u met de gepeperde rekening achter blijven. Bovendien ontstaat schade soms zonder dat er iemand een fout beging. Dan draait u als bouwheer ook op voor de kosten.

Met een ABR-verzekering heeft u deze zorgen niet. De verzekeraar vergoedt dan namelijk meteen de geleden schade zonder dat u moet wachten op de uitkomst van lange discussies, een juridische procedure of het verhaal van de verzekeraar.

Schade aan bestaande goederen

Bij een verbouwing is het mogelijk om de bestaande constructie mee te verzekeren tegen schade. Ook uw eigen gebouwen in de omgeving kan u meenemen in de dekking. Deze gebouwen worden ‘bestaande goederen’ genoemd. Bij een grondige renovatie komt het vaak voor dat de bestaande constructie gedurende de werkzaamheden beschadigd raakt.

Plannen om te verbouwen? Kom bij ons langs. Onze verzekeringsexperts hebben jarenlange ervaring met schadegevallen. Wij overlopen uw plan en adviseren welke waarborgen u zeker nodig heeft.

Schade aan de buren

Veel mensen staan niet stil bij de mogelijke schade die bouwwerken kunnen aanrichten aan de omliggende gebouwen. Aanpalende gebouwen lopen het grootste risico, maar ook vrijstaande gebouwen kunnen beschadigd worden. Het trillen van palen, het verlagen van de grondwaterstand, een kraan die omvalt … Al deze factoren vormen een gevaar voor de omgeving.

Als bouwheer loopt u een groot risico. U draait namelijk op voor de schade die uw werken veroorzaken bij buren, ongeacht of er een fout werd gemaakt en of u samenwerkte met respectabele aannemers, architecten of ingenieurs. Dit staat bekend als de foutloze/objectieve aansprakelijkheid. Een veel voorkomende schade is barstvorming of verzakking van de muren van de buren.

Kunt u daarentegen aantonen dat een andere bouwpartij verantwoordelijk was voor de fout, dan kan u die kosten afwentelen. In vele gevallen ontstaat de schade foutloos, een verzekering op aanpalende gebouwen is daarom zeker een must.

Ben ik niet al voldoende verzekerd?

Ook als u al andere verzekeringen heeft, zoals een brandverzekering of een familiale verzekering, is een bijkomende ABR-verzekering een goed idee. Deze verzekeringen komen namelijk niet tussen voor schades die verband houden met de uitgevoerde werken.

Kijk zeker naar ons artikel over de verzekeringen die nuttig zijn bij uw bouwproject om te weten welke verzekeringen nog relevant zijn.

Welke schade is niet gedekt?

De benaming ‘alle bouwplaatsrisico’s’, is een ongelukkige bewoording. De bedoeling van deze verzekering is dat beschadigingen aan gebouwen verzekerd zijn. Wat bijvoorbeeld niet verzekerd is, zijn:

  • Discussies met andere bouwpartijen (door een faillissement of het niet respecteren van de afspraken).
  • Werken die niet goed zijn uitgevoerd, zonder dat er iets beschadigd is.
  • Arbeidsongevallen. Hiervoor bestaat er een aparte verzekering. Wij geven graag advies of dit ook voor u nodig is.

Wie sluit de verzekering best af?

Meestal is het de bouwheer die deze ABR-verzekering afsluit, maar ook de aannemer heeft belang bij dergelijke verzekering. De ABR-polis wordt op maat van de verzekerde opgesteld. Wij regelen alles voor u van A tot Z. Wij contacteren uw architect en aannemer(s) en zorgen ervoor dat iedereen verzekerd is.

Bent u van plan om als particulier alles volledig zelf te verbouwen? Dan is het helaas niet mogelijk om een polis ABR af te sluiten.

Vanaf wanneer loopt de verzekering?

U moet de polis afsluiten voor de werken beginnen. De dekking begint dan te lopen vanaf de aanvang van de werken.

Een ABR-polis kan lopen tijdens de hele duur van de werken of voor een bepaalde vaste periode (bv. twaalf maanden). Houd daar rekening mee. Duren de werken langer en is de looptijd van uw ABR-verzekering afgelopen? Dan moet u de polis verlengen. Maar geen zorgen: wij houden dat graag voor u mee in het oog.

Bovendien bent u meestal ook verzekerd wanneer er nog kleine werken afgerond moeten worden na de voorlopige oplevering. Deze onderhoudsperiode duurt vaak twaalf maanden.

Hoeveel kost een ABR-verzekering?

Zoals bij alle verzekeringen hangt de premie af van verschillende factoren zoals het soort bebouwing, de waarde van de werken, bronbemaling, een eventuele ondergrondse bouwlaag, …

Een polis ABR in combinatie met een verplichte polis tienjarige aansprakelijkheid? Jazeker! Dit zorgt voor nog minder discussies en u kan recht hebben op een bijkomende korting van 10%.

Op zoek naar de beste voorwaarden en een correcte premie? Neem gerust contact op met onze adviseurs, ze vinden voor u graag een oplossing op maat.

Conclusie

Gedurende de bouw bent u blootgesteld aan risico’s, dewelke niet opgevangen worden door de klassieke verzekeringen zoals brand en BA familiale. Een ABR-verzekering kan hiervoor soelaas bieden.

Deze verzekeringen zijn complex. Ervaring bij het afsluiten van de polis alsook het afhandelen van schadegevallen is daarom absoluut vereist. De Huysman-groep, met diepe wortels in de bouwsector, kan u begeleiden om uw risico optimaal in te dekken.

Neem zeker contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Gerelateerd initiaal logo Nieuws

22-05-2024 Verzekeringen bij bouwen

Zonder zorgen aan een bouwproject beginnen met de juiste verzekeringen.

Bij een bouwproject kan er heel wat mislopen, bij jou als bouwheer of bij derden. Het perfect samengestelde verzekeringspakket bespaart je de nodige kopzorgen.

Lees verder
15-03-2023 Verzekeringsattest Wet Peeters-Borsus

Wat als één van de bouwpartners het verzekeringsattest Wet Peeters-Borsus niet voorlegt?

Welke bouwpartijen moeten zich door de Wet Peeters verplicht verzekeren en een attest kunnen voorleggen?

Lees verder
15-02-2023 Verplichte verzekering asbestdeskundige

Als asbestdeskundige is een aansprakelijkheidverzekering verplicht

Om een certificaat asbestdeskundige inventarisatie te verkrijgen dien je te slagen voor een examen én in het bezit zijn van een polis beroepsaansprakelijkheid.

Lees verder

Meer nieuws

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10

Axelle Demeester Axelle Demeester

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 26

Ine De Jaegher Ine De Jaegher

Advies, schade en polisbeheer

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32

Peggy Van Autreve Peggy Van Autreve

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 08