Laat ons praten
Boek je afspraak

Brandverzekering voor uw woning

Laatste update: 15-03-2023

Uw huis is niet zomaar een huis, maar een thuis. En uw thuis wilt u goed beschermen. Met een brandverzekering is uw thuis tegen allerlei soorten schade beschermd.

Chloë

Online jouw
brandverzekering berekenen?

Dit kan nu snel en volledig digitaal!

Start hier

Is een brandverzekering verplicht?

Voor alle nieuwe huurovereenkomsten in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019 bent u als huurder en verhuurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Bovendien kan u contractueel verplicht worden om een brandverzekering af te sluiten indien u een lening afsluit voor de aankoop van een woning.

Woont u in een appartement? Dan is normaalgezien het gebouw al door de syndicus verzekerd met een blokpolis. Kom bij ons langs en breng uw blokpolis mee. Wij bekijken dan of u al voldoende verzekerd bent voor uw appartement zelf. U hoeft misschien geen volledige brandverzekering meer af te sluiten. Een bijkomende inboedelverzekering is dan voldoende. Zo helpen we u hopelijk heel wat geld te besparen.

Veel meer dan alleen maar brand

Een brandverzekering verzekert veel meer dan alleen maar schade die door brand ontstaat. Eigenlijk is ‘woningverzekering’ een naam die veel beter de lading dekt. Waarom? Niet enkel de woning is verzekerd, maar ook uw inboedel.

Daarnaast vergoedt een brandverzekering:

  • Schade door blikseminslag en elektriciteit.
  • Schade door storm, hagel en sneeuw.
  • Waterschade.
  • Glasbreuk.
  • Schade door overstromingen of natuurrampen.

Verder is er dekking voor schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent, bv. de wagen van uw buurman wordt beschadigd doordat er dakpannen die onvoldoende bevestigd waren van uw dak waaien.

Heropbouwwaarde en evenredigheidsregel

De premie van uw brandverzekering en het verzekerd kapitaal van uw woning zijn gekoppeld aan het zogenaamde ABEX-cijfer. De ABEX houdt rekening met de bouwprijzen (o.a. de kost van bouwmaterialen) en zorgt er eigenlijk voor dat u, na een ernstig schadegeval, voldoende kapitaal hebt om een gelijkaardige woning terug te plaatsen. Een stijging van uw premie betekent dus niet altijd dat de verzekeringsmaatschappij een tariefverhoging doorvoert.
De huidige ABEX-index kan steeds teruggevonden worden via www.abex.be.

Belangrijk! Als uw woning onderverzekerd is, past uw verzekeraar de evenredigheidsregel toe. Uw woning is onderverzekerd als de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde. Uw woning kan bijvoorbeeld onderverzekerd zijn als u niet aan uw verzekeraar heeft gemeld dat uw woning in waarde is gestegen na verbouwingswerken.

Bij onderverzekering wordt niet uw volledige schade vergoed. De verzekeraar past de volgende formule toe: (schade × verzekerde waarde)/werkelijke waarde.

Een voorbeeld
De verzekerde waarde van uw woning is 150.000 euro. Na een brand heeft u 40.000 euro schade. Uw verzekeraar stelt vast dat de werkelijke waarde van uw woning 180.000 euro is. Uw schade wordt vergoed tot: 33.333,33 euro = (40.000 × 150.000)/180.000.

Wilt u de evenredigheidsregel vermijden? Dan kunt u:

  • Kiezen voor een formule eerste risico: Zo verzekert u uw woning voor een vast bedrag. U kiest bijvoorbeeld voor een verzekerd bedrag van 300.000 euro. Heeft u schade dan betaalt de verzekeraar nooit meer uit dan 300.000 euro.
  • Een evaluatierooster of plaatsenplan laten opmaken: alle plaatsen in de woning worden dan in rekening gebracht, zodat de verzekeraar de waarde van uw woning goed kan inschatten.

Bent u onderverzekerd? Onze experten helpen u graag verder. Wij onderzoeken of uw woning voldoende verzekerd is. En indien nodig, passen we uw polis aan. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Andere waarborgen

U kunt aan uw verzekering extra waarborgen toevoegen:

  • Een diefstalverzekering. Deze verzekering vergoedt niet alleen de gestolen goederen, maar ook de schade die de inbrekers aanrichten.
  • U kunt uw tuin en zwembad extra beschermen tegen stormschade en diefstal (van bv. tuinmeubelen).
  • U kunt zich verzekeren voor de extra kosten die u oploopt: verplaatsingen, telefoons, formaliteiten. De verzekeraar keert dan 10 % meer uit.

Afstand van verhaal?

Deze clausule wordt vaak in een huurovereenkomst (huurder – verhuurder) opgenomen en geeft een vals gevoel van veiligheid. Zelfs indien de afstand wederzijds is, kan het toch nog aanbevolen zijn om als huurder zelf een brandverzekering af te sluiten. Dit om enerzijds uw inboedel te verzekeren en anderzijds u in te dekken tegen het verhaal van derden (bv. uw buur).

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58

Katty De Baets Katty De Baets

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10

Axelle Demeester Axelle Demeester

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 26

Ine De Jaegher Ine De Jaegher

Advies, schade en polisbeheer

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32