Laat ons praten
Boek je afspraak

Veilig het verkeer in met een fietsverzekering

Laatste update: 15-03-2023

Als u met uw wagen het verkeer in wilt, hebt u een autoverzekering nodig. Dat is algemeen bekend. Maar wist u dat u ook de fietsers in uw gezin kunt verzekeren?

Zwakke weggebruikers

Fietsers zijn als zwakke weggebruiker helaas vaak het slachtoffer van een ongeval. Misschien bent u daarom ook wel eens ongerust als één van uw geliefden met de fiets de weg op gaat. Met een fietsverzekering kunt u hen extra beschermen.

Vier waarborgen van de fietsverzekering

De fietsverzekering is een verzekering bedoeld voor de fietser zelf. Voor schade die u met de fiets toebrengt aan een derde, komt de familiale verzekering tussen.

De fietsverzekering omvat een:

  • Verzekering voor lichamelijke schade van de fietser.
  • Verzekering voor materiële schade aan de fiets.
  • Verzekering tegen diefstal van de fiets.
  • Pechbijstand.

Zorg er in ieder geval voor dat u de aankoopfactuur van uw fiets bijhoudt. De verzekeraar heeft die nodig om u correct te kunnen vergoeden bij materiële schade of diefstal.

Lichamelijke schade van de fietser

Elk gezinslid dat de fiets gebruikt als bestuurder of passagier is verzekerd.
Raakt u gewond bij een ongeval, dan vergoedt de verzekeraar:

  • Uw medische kosten, bv. operatie, revalidatie, waaronder ook de kosten voor een eventuele prothese.
  • Esthetische schade.
  • Economische en morele schade als u aan het ongeval arbeidsongeschiktheid overhoudt, ongeacht of die blijvend of tijdelijk, volledig of gedeeltelijk is.

Ook bij een overlijden komt de verzekeraar tussen. De verzekeraar betaalt dan de begrafeniskosten en eventueel ook een morele en economische schadevergoeding aan uw nabestaanden.

Let op: sommige verzekeraars stellen een leeftijdsvoorwaarde (meestal vijf jaar) aan de fiets. Oudere fietsen worden dan niet verzekerd.

Materiële schade aan de fiets

Raakt uw fiets beschadigd, dan betaalt de verzekeraar de reparatie van de fiets. Het maakt niet uit hoe de schade werd veroorzaakt: een ongeval, een val, vandalisme, brand door batterij van elektrische fiets.
Als de fiets onherstelbaar is of wanneer de herstelkosten de restwaarde van de fiets te boven gaan (totaal verlies) krijgt u de waarde van uw fiets op het moment van het schadegeval terugbetaald. De verzekeraar gaat ervan uit dat een fiets na het eerste jaar, elke maand 1 % van zijn waarde verliest.

Slijtage en schade door slecht onderhouden worden niet vergoed.

Diefstal

U bent ook verzekerd tegen diefstal. Let wel op: de verzekeraar zal u enkel vergoeden, als u uw fiets voldoende heeft beveiligd, door hem vast te zetten met een goedgekeurd slot. Ook als de fiets van de bagagedrager van uw wagen of uit een aanhangwagen wordt gestolen, hebt u recht op een schadeloosstelling.

Accessoires die aan de fiets vastzitten en op de factuur worden vermeld zijn mee verzekerd. Accessoires die kunnen worden verwijderd, zoals een fiets-gps, zijn niet mee verzekerd. Ook de diefstal van alleen de wielen, of alleen de batterij bij een elektrische fiets, wordt standaard niet vergoed.

Bijstand bij pech

Hebt u te kampen met pech, platte band, een ongeval, diefstal, verlies van sleutels op meer dan één kilometer van uw woning? Dan kunt u beroep doen op de pechverhelping. Het bijstandsteam zet u zelfs weer thuis af.

Heeft u een elektrische fiets?

Omdat elektrische fietsen zowel het fileprobleem als de luchtvervuiling helpen terugdringen, besliste de regering om vanaf 1 juni 2019 fietsen met trapondersteuning vrij te stellen van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering (“BA verzekering”). Toch rekent de regering op uw verantwoordelijkheid als elektrische fietser om een familiale verzekering af te sluiten voor privéverplaatsingen. De verzekering van beroepsverplaatsingen valt doorgaans onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Rond de speed pedelec is er sinds 2019 veel verwarring en onduidelijkheid. Sommige van deze elektrische fietsen kunnen immers tot 45km/u rijden met trapondersteuning terwijl de Wet voor de verzekeringsplicht verwijst naar een maximumsnelheid van 25km/u maar enkel alleen door mechanische kracht, dus zonder spierkracht/trapondersteuning.

Wie dacht dat deze onzekerheid opgelost zou worden door het Grondwettelijk Hof en de nieuwe wet van 2 februari 2021, kwam bedrogen uit. Er werd enkel duidelijkheid geschept omtrent de motorrijtuigen die maximaal 25km/u rijden en een grotere massa hebben dan een bromfiets van klasse A (bv. werktuigen). Een speed pedelec heeft weliswaar een lager gewicht dan een bromfiets van klasse A maar door de hogere snelheid kan de impact bij een ongeval wel groter zijn. Dat er in de toekomst nog gesleuteld zal worden aan de wetgeving is zonneklaar. Op 15 april 2021 werd er namelijk opnieuw een voorstel tot wijziging van de WAM-wet ingediend. Word ongetwijfeld vervolgd…

Ook niet onbelangrijk: elektrische fietsers worden aanzien als zwakke weggebruikers. U krijgt dus een vergoeding voor lichamelijke letsels en kledingschade in het geval van een ongeval met een zwaarder voertuig.

Samenvatting:

Lees ook ons blogartikel over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor elektrische fietsen, speed pedelecs, hoverboards

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10

Axelle Demeester Axelle Demeester

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 26

Ine De Jaegher Ine De Jaegher

Advies, schade en polisbeheer

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32

Peggy Van Autreve Peggy Van Autreve

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 08