Laat ons praten
Boek je afspraak

Rechtsbijstand: jurdische hulp en dekking van juridische kosten

Laatste update: 15-03-2023

Een rechtsbijstandsverzekering komt tussen wanneer u in een gerechtelijke procedure betrokken raakt. Dit kan een aparte verzekering zijn of een onderdeel van een andere polis. Zo kan deze verzekering een bijkomende waarborg zijn van uw autoverzekering, reisverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, …

Chloë

Online jouw
rechtsbijstand berekenen?

Dit kan nu snel en volledig digitaal!

Start hier

Voor wie schade veroorzaakt of lijdt

Indien iemand u schade heeft geleden en daarvoor de schuldige wil aanspreken, dan kan u beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. De meeste polissen voorzien ook dekking voor de mogelijke discussies die u met uw verzekeraar heeft. Verder wordt er voor bepaalde strafrechtelijke feiten voorzien in de kosten van verdediging.

Vanaf 1 september 2019 treedt de wet aangaande de fiscale aftrekbaarheid van rechtsbijstandsverzekeringen in werking. Lees er meer over op onze blog

Een aparte verzekering of een gecombineerde polis

Vaak is een rechtsbijstandsverzekering onderdeel (of een bijkomende waarborg) van een andere verzekering. Als u een aansprakelijkheidsverzekering hebt met een bijkomende rechtsbijstandverzekering zal uw verzekeraar tussenkomen:

  • Door de schade van derden te vergoeden die u heeft veroorzaakt (= de aansprakelijkheidsverzekering).
  • Door u bij te staan als u zich strafrechtelijk of burgerrechtelijk voor de rechtbank moet verantwoorden voor het ongeval (= de rechtsbijstandsverzekering).

U kunt echter ook een aparte rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Afhankelijk van de gekozen dekking kan u bijvoorbeeld een beroep doen op deze verzekering in gevallen waarvoor u geen bijzondere (aansprakelijkheids)verzekering heeft:

  • Geschillen met uw werkgever, bv. u wordt ontslagen en wilt uw ontslag voor de arbeidsrechtbank aanvechten.
  • Geschillen over consumptiegoederen, bv. uw koelkast gaat stuk en de producent wilt de garantievoorwaarden niet naleven.
  • Geschillen met de overheid, bv. u bent het niet eens met de belasting die u door de fiscus wordt opgelegd en wilt dit aan de rechter voorleggen.

Let op: sommige verzekeraars komen niet tussen in gerechtelijke echtscheidingsprocedures.

Zomaar een gerechtelijke procedure opstarten?

U kunt niet zomaar een gerechtelijke procedure starten. De meeste verzekeraars eisen dat zij eerst de mogelijkheid krijgen om een minnelijke schikking te bereiken. Zo kan het geschil opgelost worden zonder dat u naar de rechtbank moet stappen. De rechtsbijstandsverzekering is dus niet enkel voor gerechtelijke procedures.

Lukt het de verzekeraar niet om een minnelijke schikking te bekomen, dan stapt u met uw geschil naar de rechtbank. De verzekeraar neemt dan de kosten op zich, onder andere het ereloon van uw advocaat en de gerechtskosten.

Goed om te weten: u mag altijd vrij uw advocaat kiezen. Als u zelf geen advocaat kent, kunnen wij u daar natuurlijk in adviseren.

Wat als u naar de rechtbank wilt en uw verzekeraar het daar niet mee eens is?

Stel dat uw rechtsbijstandsverzekeraar meent dat u uw zaak niet kunt winnen en daarom niet wil tussenkomen. U bent er echter van overtuigd dat u wel een kans maakt. Wat moet u dan doen?
U kunt dan toch een advocaat aanspreken. Die zal de zaak onderzoeken:

  • De advocaat vindt dat u gelijk hebt: u kunt uw zaak verderzetten. De verzekeraar betaalt het ereloon, de dossierkosten en de gerechtskosten. Ook als u verliest, betaalt de verzekeraar.
  • De advocaat geeft de verzekeringsmaatschappij gelijk. De kosten voor dit advies betaalt u voor de helft. De verzekeraar betaalt de andere helft. Kiest u ervoor toch een procedure op te starten, dan betaalt u zelf in eerste instantie uw advocaat. Alleen wanneer u toch uw zaak wint, zal de verzekeraar alsnog de kosten vergoeden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vraag ons gerust om meer informatie:

  • Wij bekijken of een bijkomende rechtsbijstandsverzekering nuttig is voor u.
  • Wij kunnen u informeren welke verzekeraar u de beste dekking biedt.

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10

Axelle Demeester Axelle Demeester

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 26

Ine De Jaegher Ine De Jaegher

Advies, schade en polisbeheer

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32

Peggy Van Autreve Peggy Van Autreve

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 08