Rechtsbijstandverzekering, Huysman Verzekeringen
Vragen?
+ 32 9 376 14 05

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering komt tussen wanneer u in een gerechtelijke procedure betrokken raakt. Dit kan een aparte verzekering zijn of een onderdeel van een andere polis. Zo kan deze verzekering een bijkomende waarborg zijn van uw autoverzekering, reisverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, …

Voor wie schade veroorzaakt of lijdt

U kunt beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering wanneer u een geschil heeft en uw rechten wil laten gelden. Het maakt niet uit of:

 • U schade heeft geleden en daarvoor de schuldige aanspreekt.
 • U iemand schade heeft berokkend en door het slachtoffer wordt aangesproken.

De verzekeraar zal u in beide gevallen bijstaan.

Een aparte verzekering of een gecombineerde polis

Vaak is een rechtsbijstandsverzekering onderdeel (of een bijkomende waarborg) van een andere verzekering. Als u een aansprakelijkheidsverzekering hebt met een bijkomende rechtsbijstandverzekering zal uw verzekeraar tussenkomen:

 • Door de schade van derden te vergoeden die u heeft veroorzaakt (= de aansprakelijkheidsverzekering).
 • Door u bij te staan als u zich strafrechtelijk of burgerrechtelijk voor de rechtbank moet verantwoorden voor het ongeval (= de rechtsbijstandsverzekering).

U kunt echter ook een aparte rechtsbijstandsverzekering afsluiten. U kunt een beroep doen op deze verzekering in gevallen waarvoor u geen bijzondere (aansprakelijkheids)verzekering heeft:

 • Geschillen met uw werkgever, bv. u wordt ontslagen en wilt uw ontslag voor de arbeidsrechtbank aanvechten.
 • Geschillen over consumptiegoederen, bv. uw koelkast gaat stuk en de producent wilt de garantievoorwaarden niet naleven.
 • Geschillen met de overheid, bv. u bent het niet eens met de belasting die u door de fiscus wordt opgelegd en wilt dit aan de rechter voorleggen.

Let op: sommige verzekeraars komen niet tussen in gerechtelijke echtscheidingsprocedures.

Zomaar een gerechtelijke procedure opstarten?

U kunt niet zomaar een gerechtelijke procedure starten. De meeste verzekeraars eisen dat u eerst een minnelijke schikking probeert te bereiken. Zo kan het geschil opgelost worden zonder dat u naar de rechtbank moet stappen.
Lukt dat niet dan stapt u met uw geschil naar de rechtbank. De verzekeraar neemt dan de kosten op zich, bv. het ereloon van uw advocaat en de gerechtskosten.

Goed om te weten: u mag altijd vrij uw advocaat kiezen. Als u zelf geen advocaat kent, kunnen wij u daar natuurlijk in adviseren.

Wat als u naar de rechtbank wilt en uw verzekeraar het daar niet mee eens is?

Stel dat uw rechtsbijstandsverzekeraar meent dat u uw zaak niet kunt winnen en daarom niet wil tussenkomen. U bent er echter van overtuigd dat u wel een kans maakt. Wat moet u dan doen?
U kunt dan toch een advocaat aanspreken. Die zal de zaak onderzoeken:

 • De advocaat vindt dat u gelijk hebt: u kunt uw zaak verderzetten. De verzekeraar betaalt het ereloon, de dossierkosten en de gerechtskosten. Ook als u verliest, betaalt de verzekeraar.
 • De advocaat geeft de verzekeringsmaatschappij gelijk. De kosten voor dit advies betaalt u voor de helft. De verzekeraar betaalt de andere helft. Kiest u ervoor toch een procedure op te starten, dan betaalt u zelf in eerste instantie uw advocaat. Alleen wanneer u toch uw zaak wint, zal de verzekeraar alsnog de kosten vergoeden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Vraag ons gerust om meer informatie:

 • Wij bekijken of een bijkomende rechtsbijstandsverzekering nuttig is voor u.
 • Wij kunnen u informeren welke verzekeraar u de beste dekking biedt.

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 98

Elien Everaert Elien Everaert

Advies en polisbeheer particulieren

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 46

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 58

Katty De Baets Katty De Baets

Advies en polisbeheer particulieren

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 50 71 67 35

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 357 57 67

Perrine Maebe Perrine Maebe

Advies en polisbeheer particulieren

Enable JavaScript to view protected content.
T +32 9 376 14 10

Deze website maakt gebruik van cookies, voor meer info:Onze privacy beleid