Laat ons praten
Boek je afspraak

Gemoedrust via de uitvaartverzekering

Laatste update: 15-03-2023

De dood is bij ons vaak nog een taboe. We denken er liever nog niet over na. En toch, er nu over nadenken, kan uw nabestaanden later veel zorgen besparen. Onze adviseurs kunnen u hierin bijstaan.

Hoeveel kost een uitvaart?

De begrafenisondernemer, een kist of urne, de koffietafel, een grafzerk: een uitvaart kost veel geld. De eindrekening bedraagt makkelijk 4.000 tot 6.000 euro. Dat is een flinke som. Niet iedereen kan dat zomaar betalen. Toch zullen uw nabestaanden u een mooie uitvaart willen bezorgen. Met een uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat uw dierbaren zich alvast over het financiële prijskaartje geen zorgen moeten maken.

Hoe werkt het?

U legt nu maandelijks een som opzij en spaart zo voor de eindsom die u zelf kiest. U kunt ook in één keer het hele bedrag opzijzetten. Overlijdt u voordat u het volledige eindbedrag heeft gespaard, dan krijgen uw nabestaanden toch de hele som uitbetaald.

Alles wordt altijd maar duurder, zo is de prijs van een uitvaart de afgelopen dertig jaar verviervoudigd. Vanaf 1 januari 2020 wordt het bedrag geïndexeerd. Zo blijft uw kapitaal meegroeien, ook al wordt u 100 jaar.

Als er na betaling van de begrafeniskosten nog een resterend kapitaal is, wordt de overschot uitbetaald aan wie u wilt.

Is een uitvaartverzekering voor iedereen?

Ja, iedereen kan een uitvaartverzekering afsluiten. En hoe jonger u de polis afsluit, hoe minder premie u betaalt.

Meer dan alleen maar een financiële tegemoetkoming

Een uitvaartverzekering doet veel meer dan alleen maar een bedrag uitkeren. Veel belangrijker nog is de nabestaandenzorg. Een consulent helpt uw familie of vrienden gratis met alle financiële en administratieve rompslomp:

  • Administratie in verband met telefoon-, gas-, elektriciteit-, water-, televisie-, en internetaansluitingen: afsluiten van de nutsvoorzieningen, contract op andere gebruiker overzetten (bv. van overledene naar overlevende partner).
  • Advies over het invullen en indienen van de belastingaangifte van de overledene.

Zo hoeven de nabestaanden zich hiermee niet bezig te houden, maar hebben zij tijd om te rouwen.

Nu al uw uitvaart regelen

Een uitvaartverzekering zorgt er ook voor dat u nu uw afscheid al kunt vastleggen. Zoals u het zelf wilt. Bij het afsluiten van de polis worden uw wensen in uw digitaal dossier genoteerd: wilt u een begrafenis of crematie, bent u een orgaandonor, welke muziek wilt u op uw begrafenis. Uw krijgt toegang tot dit dossier zodat u steeds uw persoonlijke wensen kunt aanpassen indien u daar behoefte toe heeft.

U krijgt bijstandskaartjes die u kunt uitdelen aan uw geliefden. Na uw overlijden bellen zij het bijstandstelefoonnummer. Een medewerker kijkt na of u specifieke wensen had. Zo ja, wordt uw uitvaart op de door u gewenste manier afgehandeld.

Hoe kunnen wij u helpen?

Kom gerust eens langs. En wij helpen u uw nabestaanden te ‘ontzorgen’ met een uitvaartverzekering.

Uw contactpersonen

Hilde Wille Hilde Wille

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 98

Els De Vlieghere Els De Vlieghere

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 58

Katty De Baets Katty De Baets

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 50 71 67 35

Katrien Sierens Katrien Sierens

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 78

Monique De Wulf Monique De Wulf

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 09 376 14 10

Axelle Demeester Axelle Demeester

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 26

Ine De Jaegher Ine De Jaegher

Advies, schade en polisbeheer

Stuur een mail
T +32 50 35 49 32

Peggy Van Autreve Peggy Van Autreve

Advies en polisbeheer particulieren

Stuur een mail
T +32 9 376 14 08