Veel gestelde vragen

 • Alle
 • Auto
 • Brand
 • Familiale
 • Paard
Q: Ik ga mijn wagen verkopen aan een Belgische particulier. Wat moet ik allemaal doen?

A:

 • keuring voor verkoop (of anders overeengekomen)
 • verkoopsovereenkomst invullen
 • inschrijvingsboekje overhandigen aan de koper
Q: Ik ga mijn wagen verkopen aan een exporteur. Wat moet ik doen?

A:

 • verkoopsovereenkomst invullen
 • inschrijvingsboekje meegeven aan de koper
 • nummerplaten altijd eraf halen
Q: Haal ik altijd de Politie bij een ongeval ?

A: Indien er bij een verkeersongeval gekwetsten zijn dan is het wettelijk verplicht de Politie erbij te roepen. Zelfs indien de letsels zeer miniem zijn kunnen zij later aanleiding geven tot verwikkelingen. Als er alleen stoffelijke schade is dan mag de Politie ook worden opgeroepen. Wanneer je echter ter plaatse met de tegenpartij een ‘aanrijdingsformulier’ invult en elk één exemplaar aan de verzekeraar overmaakt, dan is er in feite geen Politie nodig. Mocht er echter betwisting zijn over de feiten dan is het best om toch Politie op te roepen. Feit is wel dat als de Politie ter plaatse geroepen wordt, één van de partijen kans loopt om naast de aansprakelijkheid voor het ongeval ook nog eens een boete voor een verkeersovertreding op te lopen.  Of er nu al dan niet Politie wordt bijgehaald, vul ALTIJD een aanrijdingsformulier in en bezorg het zo snel mogelijk aan uw verzekeraar.

Q: Wat gebeurt er als ik aangereden wordt door een niet-verzekerd voertuig ?

A: Voor dergelijke problemen werd meerdere jaren geleden het GMWF (Gemeenschappelijk Motor Waarborg Fonds) in het leven geroepen. In een aantal specifieke gevallen komt dit fonds tussen. Enkele voorbeelden:

 • uw wagen wordt aangereden door een voertuig dat niet verzekerd blijkt te zijn. Nà onderzoek zal de schade aan uw wagen door dit fonds betaald worden.
 • uw wagen wordt aangereden door iemand die een hartstilstand krijgt als bestuurder van zijn wagen. In dergelijk geval kan men dus niet zeggen dat deze bestuurder een “fout” begaat zoals wij dit kennen in de wegcode. Het betreft hier een situatie van overmacht. In dit geval zal het fonds u vergoeden voor uw volledige schade.
 • uw wagen wordt aangereden door iemand die vluchtmisdrijf pleegt. In dit geval wordt u niet vergoed voor de schade aan uw wagen; u kan wel vergoeding bekomen voor uw verwondingen en die van uw inzittenden.
Q: Mijn auto is in de garage geweest, maar is niet goed hersteld, hij maakt een vreemd geluid. Ben ik hiervoor verzekerd?

A: Neen, maar we kunnen wel via de rechtsbijstand een expertise aanvragen en de hersteller in gebreke stellen.

Q: Mag ik mijn kinderen leren rijden met mijn auto?

A: Ja, dat mag.

Q: Ik huur een appartement of huis. De eigenaar heeft een brandverzekering. Moet ik mij ook nog laten verzekeren ?

A: Ja.
Artikel 1733 van ons Burgerlijk Wetboek zegt: “Hij (=de huurder) is aansprakelijk voor brand tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.”
Het feit dat de eigenaar reeds een brandverzekering heeft is niet genoeg. Immers, indien er brand ontstaat , zal deze verzekering wel de schade vergoeden aan de eigenaar doch zal deze uitgaven terugvorderen van de huurder. Daarom neemt de huurder ook een brandverzekering. Meer bepaald verzekert de huurder dan zijn “huuraansprakelijkheid” zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Q: Kan ik me verzekeren voor wanneer mijn huurder zijn huishuur niet betaalt?

A: Ja, dit kan. Dit is een uitbreiding in de rechtsbijstandsverzekering.

Q: Mijn kinderen rijden met een gehuurde gocart tegen een wagen. Komt mijn familiale verzekering tussen?

A: De familiale zal tussenkomen voor de schade veroorzaakt aan de auto. De schade aan de gocart zelf zal u zelf moeten betalen. Schade veroorzaakt aan zaken die aan derden toebehoren, maar die men in gebruik heeft, huurt , betrekt of bewaart, wordt immers niet gedekt.

Q: Is de schade aan derden, veroorzaakt door mijn paard, gedekt in mijn familiale?

A: Ja, als je de uitbreiding in de familiale aangevraagd hebt. Bovendien speelt het aantal paarden een rol (= vastgesteld per maatschappij).

Q: Zijn de dierenartskosten meeverzekerd in de verzekering van mijn paard ?

A: Ja, als je de uitbreiding hebt bovenop de basisdekking overlijden en diefstal.